Lokal Anestezik Madde Alerjisi

Lokal anestezik maddeler, diş çekiminde veya cerrahi müdahalelerde ağrıyı gidermek için kullanılmaktadır. Genellikle güvenlidir. Ester ve amid grubu olmak üzere 2 gruptur. Bazı kişilerde anestezik madde alerjisi meydana gelebilir.
Ester grubunda kokain, pocaine, tetracaine, benzocaine ve chloroprocaine lokal anestezik maddeleri bulunmaktadır. Ester grubu lokal anestezikler amid grubuna göre daha fazla alerji yapmaktadırlar.
Amid grubu en sık kullanılan lokal anestezik maddelerdir. Lidokain, mepivacaine, articaine, etitocaine, prilocaine, bupivacaine ve dibucaine amid grubu lokal anestezik maddelerdir. Bazı lokal anestezik maddelerin isimleri şöyledir;

-Articain,
-Bupivacaine,
-Lidokain,
-Mepivakain,
-Prilokain…

Lokal Anestezik Madde Alerjileri Nasıl Gelişir?
Genellikle çok hızlı ve yüksek dozlarda uygulama ile olur. Tip 1 Alerjik reaksiyonlar oldukça nadirdir. Amid grubu lokal anestezik arasında çapraz reaksiyon görülmezken ester gruplarında görülebilir.
Lokal anestezik maddelerdeki parapen ve sülfitler gibi koruyucu maddelerin rolü tartışmalıdır. Ester ve amid grubuyla oluşan temas dermatiti Tip 4 immünolojik reaksiyonlardır.

Lokal Anestezik Madde Reaksiyonları Sıklığı

Lokal anestezik maddeleri uygulananların %2-3’ünde reaksiyon görülmektedir. Reaksiyon  sıklıkla bayılma şeklindedir. Lokal anestezik maddelere karşı gerçek alerjik reaksiyon sıklığı bilinmez fakat oldukça nadirdir. Lokal anesteziye bağlı reaksiyonların %1’inden daha azı gerçek alerjidir.

Lokal Anestezik Madde Reaksiyonlarının Belirtileri

Lokal anestezik maddelerle ilişkili olmayan reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar;
Sık sık nefes alma, bayılma gibi psikomotor reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar ilacın kendisiyle ilgili olmayıp psikolojiktir.
Ayrıca normal kişilerin kalpte ritmini, sinir sistemini etkileyebilir. Aşırı doz yüklemesi diş doktorlarının pratiğinde çok fazla değildir. Çok nadiren aşırı doz ölümle sonuçlanabilir. Sinir sistemi lokal anestezik maddelerin toksik etkilerine çok duyarlıdır.
Lokal anestezik maddelerin kendisine bağlı değil de içinde ilave olarak bulunan epinefrin, sülfit, parapen, antibiyotikler ve analjezik maddelere de reaksiyon oluşturabilir.
Ürtiker, anjioödem ve alerjik şok gibi Tip 1 alerjik reaksiyonlar çok nadirdir. Temasa bağlı ürtiker de nadirdir.
Lokal anestezik maddelerin uygulanmasından 2-3 gün sonra gelişen reaksiyonlar (gecikmiş tipte alerjik reaksiyonlar) daha çok ester grubundakilerde görülür. Amid grubundakilerden lidokain, prilokaine karşı da görülebilir. Bu tip reaksiyonlar genellikle uygulama bölgesinde egzama yapar fakat yaygın olarak da görülebilir.
Lokal anestezik kremlerin uzun süre uygulanmasıyla kılcal damarlarda kanamayla giden kızarıklıklar (peteşi) görülebilir.

Lokal Anestezik Madde Reaksiyonları İçin Risk Faktörleri

Lokal anestezik maddelerin uzun süre cilde sürülmesi kontakt dermatite neden olması için risk faktörüdür.

Lokal Anestezik Madde İlaç Alerjisi Teşhisi

Lokal anestezik alerjisi teşhisi için öncelikle detaylı hikaye alınmalıdır. Detaylı hikaye alındıktan sonra lokal anestezik madde kullanımı sonrası alerji şüphesi olan çocuklara lokal anestezik maddelere karşı alerji testi yapılır. Alerji testi sonucuna göre ve çocuğun daha önceki gelişen reaksiyon bulgularına göre teşhis konur.

Lokal Anestezik Madde Testi

Adrenalin içermeyen lokal anestezik maddelerle test yapılmalıdır. Öncelikle sulandırmadan prick test yapılmalıdır. Daha sonra farklı konsantrasyonlarda cilt içine test yapılır. Yama testi temasa bağlı gelişen reaksiyonlarda uygulanmaktadır. Standart ticari yama testleri vardır. Diş doktoru yanında dişe uygulama sırasında reaksiyon gelişmişse çeşitli diş ürünlerine de alerji gelişmiş olabilir.
Uygulanan test 20 dakika sonra, 48 ve 72 saat sonra değerlendirilmelidir. Kanda lokal anestezik maddelere karşı spesifik IgE ticari olarak olmadığından bakılamamaktadır.

Yükleme testi adrenalin içeren lokal anestezik maddelerle yapılmalıdır. Test sulandırmadan 1 ml subkutan olarak yapılmalıdır.

Lokal anestezik madde alerjilerinde tedavi
Çapraz reaksiyonların ester grubunda görülebildiği unutulmamalıdır.

Alternatif tedavi
Cilt testi negatif çıkarsa ve yükleme testi negatif çıkarsa lokal anestezik madde kullanılabilir. Alternatif anestezik madde kullanılacaksa amid grubunda çapraz reaksiyon görülmediği için alerji görülen lokal anestezik maddeden başka bir amid grubu kullanılabilir.