Özel sigortaların Tamamlayıcı sigorta poliçeleri kliniğimizde geçerli değildir.