Madx Mat Moleküler Alerji Testi: Bileşene Dayalı Alerji Testi

Madx Mat Moleküler Alerji Testi: Bileşene Dayalı Alerji Testi

Madx Mat moleküler alerji testi; ev tozu mite, polen, besin, arı gibi çeşitli alerjiler hakkında kapsamlı sonuçlar veren bir testtir. Az miktarda kan örneğinin incelenmesiyle yapılan bu test, çeşitli alerjenlere karşı spesifik IgE miktarını ölçerek, solunum yolu alerjenleri ve besin alerjileri ile ilgili detaylı sonuçlar vermektedir. Vücudun alerji yapısıyla ilgili bilgi de veren bu test, alerjinin şiddetiyle ilgili de bilgi sağlar.

Madx Mat moleküler alerji testinin değerlendirilmesinde, bilgi, eğitim ve tecrübe çok önemlidir çünkü bu test makineden otomatik sonuç veren bir test değildir.  Testin, bilgisayara ortamında okunması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir; test sonucu tek başına bir anlam taşımaz. Madx Mat moleküler alerji testi, moleküler alerji testinin alerji uzmanı tarafından analiz edilip, değerlendirildiğini gösterir. Bu nedenle moleküler alerji testinin Madx Mat olması, alerji testinin alerji uzmanı danışmanlığı ile analiz edildiği ve değerlendirildiğinin bir güvencesidir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Bilimsel olarak kanıtlanmış bir test olan Madx Mat moleküler alerji testi, microchip yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Alerjen maddelerin bileşenlerini yani moleküllerini nano teknoloji kullanarak inceler. Testin, alerji uzmanı tarafından incelenip yorumlanması çok önemlidir. Sonuçların ne anlama geldiğini, alerji uzmanının yorumlaması gerekir. Testin yorumlamasının yanlış olması, testin yapılmasını anlamsız kılar. Bu test sonucunda sadece neye hassasiyetiniz olduğunu değil alerjiniz olan maddenin hangi molekülüne hassasiyetiniz olduğunun ve hassasiyetin ne anlama geldiğinin değerlendirilmesi gerekir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi Kimlere Yapılabilir?

Madx Mat moleküler alerji testi; alerji şüphesi olan herkese, alerjilerin daha detaylı incelenmesi için yapılabilir. Bununla beraber şu durumlarda yapılabilir:

Klasik alerji testi ile alerjiye neden olan maddenin saptanamadığı yetişkin ve çocuklarda alerjinin saptanması için,

Deri veya kan testinde fazla sayıda alerjisi çıkan kişilerde çapraz reaksiyonu dışlamak için,

Ağız ve dudak etrafında alerjiyle kendini gösteren oral alerji sendromu olan hastalar için,

Alerji aşısının bileşene dayalı olarak yapılması için,

Çoklu gıda alerjisi olanlarda, alerjiyle ilgili daha kapsamlı sonuçlar elde etmek için,

Besin alerjisi olan çocuklarda; besinlerin içindeki bileşenleri saptayarak hangi gıdalarla çapraz reaksiyon yapabildiği, alerjinin süresini ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak için,

Alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde nedeni saptamak için moleküler alerji testi yapılabilir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi ile Hangi Alerjiler Saptanabilir?

Moleküler alerji testi 300 adet alerjen ve bileşen maddeye bakılabilir. Arı alerjileri, besim alerjileri, polen, ev tozu mite gibi pek çok alerjene bakılabilir. Bu test ile alerjen maddenin molekülleri karşı hassasiyet saptanabilir, vücudun alerjik yapısını kabaca gösteren IgE seviyesi saptanmaktadır.

Moleküler alerji test, son derece kapsamlı bir testtir ve test sonucu ile kişinin belirtileri birlikte değerlendirilmelidir. Test sonucu alerji yapma potansiyeli olabilecek alerjenleri saptar. Test sonucu alerjiyi değil hassasiyeti gösterir. Bu nedenle alerji testi sonucunun alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testinin Daha Kapsamlı Sonuç Vermesinin Nedeni Nedir?

Çapraz reaksiyona neden olan karbonhidrat yapısındaki maddeler ortadan kaldırıldığı için Madx Mat moleküler alerji testi, daha doğru sonuç vermektedir. Alerjen içinde saptanan moleküller sayesinde, alerjinin gerçek bir alerji mi yoksa alerjenlerden etkilenen molekül mü olduğu ortaya konulmaktadır.

Moleküler Alerji Testi Bileşene Dayalı Alerji Aşısının Yapılmasını Sağlar

Bileşene dayalı alerji testleriyle, alerji aşıları daha güvenli sonuçlar vermektedir. Çünkü çapraz reaksiyonlara neden olan karbonhidrat yapısındaki bileşenler bu testle temizlenmektedir. Bu test ile aynı zamanda, moleküllerin saptanmasıyla alerjini gerçek bir alerji olup olmadığı ortaya çıkar. Bunun sonucu olarak da alerji aşısı içine sadece gerçek alerjenler konulması ve daha etkili bir alerji aşısı uygulanması mümkün olmaktadır.

Alerjinin ciddiyeti ve alerji aşısının ne kadar süre devam edeceği konusunda bilgi sağlar

Moleküler yayılmayı gösteren, Madx Mat Moleküler alerji testi, alerjinin şiddeti hakkında bilgi verir. Alerji ilk geliştiğinde bir kaç moleküle alerji mevcutken, zamanla moleküler yayılma olmakta ve başka moleküllere de alerji gelişmektedir. Bu da alerji aşısının etkili olup olmayacağı ve ne kadar süre alerji aşısı uygulanması gerektiği hakkında bilgi sağlar.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi Hangi Uzmanlarca Değerlendirilmelidir ve Deneyim Neden Önemlidir?

Madx Mat moleküler alerji testi yeni geliştirilen bir test olup kısmen manuel bir testtir. Bu sebeple bu testin değerlendirilmesinde, testi yapan kişinin deneyimli ve eğitim almış olması son derece önemlidir. Testin deneyimsiz kişiler tarafında yapılıp değerlendirilmesi, testin yapılmasını anlamsız kılar. Bu testin değerlendirilmesi ise oldukça zor ve çok bilgi gerektiren bir durumdur. Testin sonucunda çıkan değerlerin ne anlama geldiğini, gerçek alerjiler ile çapraz reaksiyonları ayırabilecek bilgiye sahip olan alerji uzmanlarının yorumlaması gerekir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi İle Saptanamayan Alerjiler Nelerdir?

Madx Mat moleküler alerji testi ile saptanamayan alerjiler şunlardır:

 • Gizli alerji olarak nitelendirdiğimiz IgE’ye bağlı olmayan yani non-IgE’ye bağlı alerjik hastalıklarda sonuç vermez.
 • Kakada mukus ve kan olanlarda alerji nedeni bu testle saptanamaz.
 • Gıda alımından 2 saatten daha geç veya 1-2 gün sonra belirti gösterenlerde bu test sonuç vermez.
 • Hafif egzaması olanlarda bu testte alerji çıkma ihtimali düşüktür.
 • Besin intoleransı hakkında sonuç vermez.
 • İlaç alerjisinde faydalı olmaz.
 • Gaz ağrısı, kabızlık gibi durumlarda bu testin faydası olmaz.
 • Reflüsü olanlarda faydalı olmaz.
 • Gıdaya bağlı karın ağrısında fayda sağlamaz.
 • Parfüm alerjilerinde sonuç vermez.
 • Temasa bağlı alerjilerde bu testte alerji çıkmaz ancak bu test ile lateks alerjileri çok detaylı ortaya çıkarılabilir.
 • Daha önce kanda ve alerji deri testinde yapılan gıdalara ve solunum alerjilerine karşı alerji çıkmayanlarda bu testte de alerji çıkmaz. Alerji testinde bakılmamış alerjenlere karşı alerji varsa IgE’ye bağlı olanlar çıkabilir.
 • Kurdeşen (ürtiker) olanlarda bu testte alerji çıkma olasılığı düşüktür. Kurdeşen nedeni olarak gıda alımından şüpheleniliyorsa bu test ile IgE’ye bağlı besin alerjisi saptanabilir. IgE’ye bağlı olmayan gıda alerjileri saptanamaz. Ürtikerin nedeni besin alımıyla ilgili değilse, besin alımından 2 saatten daha geç veya bir gün sonra kurdeşen olmuşsa bu testle alerjik besin bulunamaz.

MADX MAT MOLEKÜLER ALERJİ TESTİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Astım Hastaları İçin Faydalı Olur Mu?

Astıma neden olabilecek solunum ve besin alerjileri, Madx Mat moleküler alerji testi ile saptanabilir, bu sebeple astım hastalarının bu testi yapmaları faydalıdır. Alerjini incelenmesiyle birlikte, önleyici tedbirler ve uygun olması durumunda alerji aşı tedavisi düşünülebilir. Bununla birlikte, alerji aşısının içine konulacak maddeler, aşının etkili olup olmayacağı ve aşının ne kadar süre devam edeceği gibi soruların cevabı da bu test ile alınabilir. Moleküler alerji testinin Madx Mat olmasının sağlayacağı faydalar vardır. Çünkü Madx Mat moleküler alerji testi, moleküler alerji testinin alerji uzmanı tarafından analiz edilip değerlendirildiğinin bir güvencesidir. Madx Mat alerji testi sonucunda alerji uzmanı ile telefon görüşmesi yapabilir, izlenmesi gereken yol konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Alerjik Nezle Hastaları İçin Faydası Olur Mu?

Alerjik nezleye neden olan tüm solunum yolu alerjenleri, Madx Mat moleküler alerji testi ile kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılır. Alerjini detaylı bir şekilde incelenmesiyle birlikte, alerji aşısıyla ilgile de gerekli bilgiler sağlanmış olur. Çapraz reaksiyon hakkında da bilgi veren bu test, besinlerin alerjide etkili olup olmadığını da ortaya koyar.

Ürtiker (Kurdeşen) Hastaları İçin faydalı Olur Mu?

Kurdeşenin nedeni besinlerse, moleküler alerji testi bu konuda yararlı bilgiler sunar. Kurdeşene neden olan pek çok durum vardır ve kronik ürtikeri olan kişilerin %90’ından herhangi bir neden bulanmamıştır. Test sonucunda alerji çıkmaması, kurdeşenin nedeninin alerji olmadığı anlamına gelmez. Kurdeşenin nedeninin araştırılması gerekir.

Deri Testinde Çıkmayan Alerjiler Madx Mat Moleküler Alerji Testinde Çıkar Mı?

Deri testinde bakılan alerjenlere karşı alerjiniz çıkmadıysa, moleküler alerji testinde de aynı alerjenlere karşı alerji çıkmaz. Ancak bakılmayan alerjiler için bu testin yapılması yararlı olacaktır çünkü moleküler alerji testi 300 alerjen ve bileşene bakabilen kapsamlı bir testtir.

Kan Testinde Çıkmayan Alerjiler Moleküler Alerji Testinde Çıkar Mı?

Kan testinde alerjiniz çıkmamışsa, bakılan alerjenlerin, Madx Mat moleküler alerji testinde de çıkma olasılığı düşüktür. Ancak bakılmayan alerjilere karşı alerjiniz varsa bu testte çıkar. Çünkü bu testte 300 alerjen ve bileşene bakılmakta olup çok değerli neticeler vermektedir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi Nasıl Yapılıyor?

Madx Mat moleküler alerji testi nano teknolojiyle yapılan bir testtir. Çok az miktarda (0.50 ml) kan örneğinin incelenmesiyle yapılır. Kanın microchip yöntemi ile boyanması sonrası, bilgisayar ortamında değerlendirilip analiz edilir. Bu değerlendirmesinin, alerji uzmanı tarafından yapılması gerekir. Testte çıkan sonuç bize hassasiyetiniz hakkında bilgi sağlar. Klinikle birlikte değerlendirecek ve yorumlayacak olan alerji uzmanlarıdır.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi Deri Testinden Daha Mı Güvenli?

Moleküler alerji testi ve deri testi yöntem bakımından farklıdır. Deri testi, ciltten yapılırken moleküler alerji testi kandan yapılır. Deri testinin hassasiyeti daha yüksek olmakla birlikte iki testin sonuçlarının uyumu birçok alerjen için %90’ın üzerindedir. Moleküler alerji testinde 300 alerjen ve bileşenle ilgili sonuçlar alınmaktadır. Deri testinde bu kadar çok sayıda alerjen ve bileşene bakılamaz ve çapraz reaksiyonları sadece süt alerjisinde belirlemek mümkündür. Moleküler alerji testi, çapraz reaksiyon konusunda da detaylı bilgi sağlar. Moleküler alerji testi, deri testi ve kan testinin sonucunda alerji çıkmaması, alerjiniz olmadığı anlamına gelmez. Bu testler IgE’ye bağlı alerjileri ortaya koyan testlerdir ve alerjilerin nedeni sadece IgE’ye bağlı değildir. Bu nedenle hiçbir test alerjik hastalığın gerçek nedenini %100 ortaya çıkarmaz. Dolayısıyla, bu testin sonucu hakkında alerji uzmanı ile görüşmeyle bu testten sonra nasıl bir yol izleyeceğiniz ortaya çıkarabilirsiniz. Bu test sadece bir laboratuvar sonucu olmayıp alerji uzmanından danışmanlık da almış olursunuz.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi İle Kandan Normal Alerji Testinin Farkları Nedir?

Madx Mat Moleküler alerji testi, 300 adet alerjen ve bileşeni inceleyerek çok detaylı sonuçlar verir. Kandan yapılan alerji testinde sadece 7-8 adet istenilen alerjilere bakılır. Bu sebeple moleküler alerji testinin sunduğu imkanlar, oldukça geniştir. Moleküler alerji testi, kişinin IgE ye bağlı alerjik hassasiyetler hakkında bir nevi kişinin alerji haritasını ortaya çıkarmaktadır.

Moleküler alerji testi ile kanda bakılan alerjenlerin sonuçları genelde %90 civarında uyumludur. Madx Mat moleküler testinin çok daha ayrıntılı olması, çapraz reaksiyonlar ve gerçek reaksiyonları ayırması, aynı anda hem solunumsal hem besinlere çok kapsamlı değerlendirilmesi ve yapılan teste göre ücretinin de çok hesaplı olması nedeniyle çok daha faydalı olabilir.

Madx Mat Moleküler Alerji Çıkmaması Alerjimin Olmadığı Anlamına Mı Gelir?

Gerek moleküler alerji testinde gerekse deri testinde ve gerekse de kan testinde hassasiyet saptanmaması alerjiniz olmadığı anlamına gelmez. Bu testler, IgE2ye bağlı alerjiler hakkında bilgi sağlar. Ancak alerjilerin tek nedeni IgE’ye bağlı değildir. Bu nedenle hiçbir test alerjik hastalığın gerçek nedenini %100 ortaya çıkarmaz. Bu testle IgE’ye bağlı alerjik hastalığın olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu testin sonucu hakkında alerji uzmanı ile görüşmeyle bu testten sonra nasıl bir yol izleyeceğiniz ortaya çıkarabilirsiniz. Bu test sadece bir laboratuvar sonucu olmayıp alerji uzmanından danışmanlık da almış olursunuz.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi ile ISAC Test Arasındaki Farklar

Madx Mat moleküler alerji testi ve ISAC alerji testlerinin her ikisi de moleküler düzeyde yapılan alerji testleridir.

Madx Mat moleküler alerji testi;

 • Analizinin alerji uzmanlarınca yapılması,
 • Çıkan sonucun alerji uzmanlarınca değerlendirilmesi,
 • Test sonucunun alerji uzmanları ile telefonda konuşulabilmesi,
 • Test sonucuna göre sonuçların ne anlama geldiği, ne yapılacağı, test sonucunda alerji çıkmadığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgi alınabilmesi bakımından farklıdır.

Madx Mat moleküler alerji testi, moleküler alerji testinin alerji uzmanları danışmanlığında analiz edilip değerlendirildiğinin bir güvencesidir. Sonucun alerji uzmanlarınca telefonla konuşularak çıkan sonuç hakkında bilgi alınması, ne anlama geldiği ve alerji çıkmamışsa bundan sonra nelerin yapılabileceği konusunda ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.

Madx Mat Moleküler Alerji Testi İle Alex Moleküler Alerji Testi Arasındaki Fark Nedir?

Madx Mat Moleküler alerji testinin analizi alerji uzmanı tarafından yapılır. Bunun yanı sıra Madx Mat alerji testi testinden çıkan sonuç alerji uzmanı tarafında değerlendirilir, testin sonucu ile ilgili alerji uzmanı ile telefon görüşmesi yapılabilir. Test sonucuna göre sonuçların ne anlama geldi, ne yapılacağı, test sonucunda alerji çıkmadığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgi alınabilmesi bakımından farklıdır. Tüm bu durumlar, iki test arsındaki farkları oluşturur.

İlaç Alerjisi Bu Testte Çıkar Mı?

Madx Mat moleküler alerji testinde besin ve solunum alerjenlerine bakılır. İlaç alerjilerinin teşhisinde farklı testler kullanılmaktadır.

Arı Alerjisi Bu Testte Çıkar Mı?

Madx Mat moleküler alerji testi, arı alerjileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren bir testtir. Ar alerjisinin kaynağı ve aşı yapılacaksa eğer aşının hangi arı alerjeniyle yapılacağı hakkında bilgi verir. Bu sebeple arı alerjilerinde Madx Mat moleküler alerji testi oldukça faydalıdır.

Kabızlığı Olan Çocuklarda Yararlı Olur Mu?

Tedaviye rağmen düzelmeyen kabızlıklarda besin alerjisi akla gelen bir durumdur. Ancak kabızlığa neden olan besin alerjisi, non IgE dediğimiz farklı bir mekanizma ile gelişmektedir. Moleküler alerji testinde IgE’ye bağı alerjiler saptanabildiği için kabızlığı olan çocuklarda bu test yararlı olmaz.

Kakada Kan veya Mukus Olan Çocuklarda Faydalı Olur Mu?

Kakada mukus ve kan olmasına neden olan besin alerjileri non IgE’ye bağlıdır. Madx Mat Mat Moleküler alerji testi ile IgE’ye bağlı alerjilerin saptanmasından dolayı kakada kan ve mukus olan bebekler için faydalı olmaz.

Madx Mat Moleküler Alerji Testinde Alerji Çıkmadıysa Cilt Testi Yapmam Gerekir Mi?

Madx Mat moleküler alerji testinde alerji çıkmadığı takdirde ciltten alerji testinde de alerji çıkma olasılığı oldukça düşüktür. Bu sebeple, Madx Mat moleküler alerji testinde alerji çıkmaması durumunda deri testi yapmaya genellikle gerek yoktur.

Madx Mat Moleküler Alerji Testinde Alerji Çıkmazsa Başka Test Yaptırmama Gerek Var Mı?

Madx Mat moleküler alerji testi ile IgE’ye bağlı alerjiler saptanmaktadır. Alerji hastalıklar çeşitli mekanizmalarla gelişebilir, bu nedenle farklı testler de yapılabilir. Yapılması ger4eken testlerle ilgili alerji uzmanınızdan görüş alabilirsiniz.

Toz ve Polen Alerjisinde Bu Test Yaralı Olur Mu?

Polen ve ev tozu mite alerjisinde Madx Mat moleküler alerji testi oldukça fayda sağlamaktadır. Bu test, alerjinin bileşeni, şiddeti, çapraz reaksiyon durumu ve moleküler yayılımı hakkında detaylı bilgi verdiği için son derece yararlıdır. Aynı zamanda alerji aşısıyla ilgili de pek çok bilgi verir.

Hamileler Bu Testi Yapabilir Mi?

Çok az miktarda kan örneğinin alınmasıyla yapılan bu testi hamileler de hiç tereddüt etmeden yaptırabilirler.

Bu Testi Sadece Siz Mi Yapıyorsunuz?

Madx Mat moleküler alerji testinin Türkiye distribütörüyüz. Madx Türkiye danışmanlığında Türkiye’de pek çok şehirde Madx Mat moleküler alerji testi yapılabilmektedir.

Moleküler alerji testi yaptırmayı düşünüyorsanız testin Madx Mat olmasına dikkat etemeniz gerekir. Çünkü moleküler alerji testinin alerji uzmanları danışmanlığında analiz edilip alerji uzmanlarınca değerlendirildiğinin güvencesi testin Madx Mat moleküler alerji testi olmasıdır. Madx Mat moleküler alerji testi sonucu hakkında gerektiğinde alerji uzmanları ile telefon görüşmesi yapabilir ve ne şekilde hareket edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kuruyemiş Alerjisi İçin Sonuç Verir Mi?

Kuruyemiş alerjileri potasniyel olarak ciddi alerjilerdir ve Mat moleküler alerji testi kuruyemiş alerjilerinde çok faydalı sonuçlar verir. Bu test, kuruyemiş alerjenleri ve içindeki bileşenleri ayrıntılı olarak test eder. Özellikle alerjik şok geçiren kişilerin hangi kuruyemişe karşı çapraz reaksiyon göstereceği de ayrıntılı olarak ortaya çıkar. Kuruyemiş alerjileri ile birlikte görülebilen tohum ve baklagil alerjilerinin olup olmadığı konusunda bilgi sağlar. Alerjik şoka neden olabilecek besinleri ayrıntılı ortaya çıkarır. Kuruyemiş alerjisinin gerçek bir alerji mi yoksa polen alerjisine bağlı çapraz reaksiyon mu olduğunu ayırmada yardımcı olur.

Süt ve Yumurta Alerjisinin Fırınlamaya Dayanıklı Olup Olmadığını Belirleyebilir Mi?

Süt ve yumurta alerjilerinin bileşenlerini detaylı bir şekilde inceleyen moleküler alerji testi, besinlerin fırınlanarak tüketilip tüketilemeyeceği konusunda da bilgi verir.

Egzamalı Çocuklarda ve Yetişkinlerde Faydalı Olur Mu?

Besin alerjisi özellikle bebeklerde ve ciddi egzaması olanlarda %30-40 oranında egzamayı tetikleyebilir. Tedaviye rağmen tekrarlayan ve ciddi egzaması olan kişilerde moleküler alerji testi yararlı sonuçlar verir. alerjinin nedeni non IgE’ye bağlıysa bu durumda moleküler alerji testi yararlı olmaz.

Testin Sonucuna kullanılan İlaçlar Etki Eder Mi?

Kullanılan ilaçlar Madx Mat moleküler alerji testinin sonucunu etkilemez, dolayısıyla testten önce ilaç kesmeye gerek yoktur.

Bu Test Kaç Yaşından İtibaren Yapılır?

Madx Mat Moleküler alerji testi 2 aylıktan itibaren yapılabilir. IgE’ye bağlı alerjiden şüphelenilen her çocuğa moleküler alerji testi yapılabilir.

Bu test İçin Kendim Evde Kan Alabilir Miyim?

Madx Mat moleküler alerji testi için 16 yaşından büyüklerin web sitemizde gösterildiği şekilde kan alıp göndermeleri mümkündür. Daha küçük kişilerde parmaktan kan almak zor olduğu için bir sağlık personelinden yardım alınması tavsiye edilir. Alınan kan miktarının 0.50 ml olması yeterlidir.

Kan Gönderimi Nasıl Oluyor?

Sipariş verdiğiniz test size kargo ile ulaştırılmaktadır. Sağlık merkezinden ya da laboratuvardan aldırdığınız kanı paketten çıkan tüpe koyarak kargo ile bize ulaştırabilirsiniz. Kargonuzun bize 7 ile 10 içinde ulaşması yeterli olmaktadır ve kargonuzu gönderirken herhangi bir buz ya da soğuk zincire gereksinim yoktur.

İstanbul Dışında Oturuyorum Test İçin Kanı Nasıl Gönderebilirim?

Madx Mat moleküler alerji testi için Türkiye’nin her yerinden kan gönderebilirsiniz. www.molekuleralerjitesti.com  web sitesinden sipariş vererek gelen paket içinden çıkan tüpe 0.5 cc kan aldırıp kapağını kapatarak içindeki bilgileri doldurup ve aydınlatılmış onam formunu imzalayarak kargo içinden çıkan adresimize  gönderebilirsiniz. Test sonucu ve faturanız mail ortamında tarafınıza paylaşılacaktır.

Türkiye Dışında Oturuyorum Test için Kanı Nasıl Gönderebilirim?

Madx Mat moleküler alerji testi için Dünya’nın her yerinden kan gönderebilirsiniz. www.molekuleralerjitesti.com web sitesinden sipariş verdikten sonra size gelen jelli biyokimya tüpüne 0.5 cc kan aldırıp kapağını kapatıp koruyucu şeffaf poşet içine koyarak  adresimize  gönderebilirsiniz. 7-10 gün içinde kargonun elimize ulaşması yeterli olacaktır. Testi gönderirken pakete buz koymanıza ya da soğuk zincire gerek yoktur. Pandemi döneminde uçuşlar ve kargo şirketi ile gönderim öncesi konuşmanız faydalı olacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA ImageChange Image