Tekrarlayan Pnömoni Sunumu

Tekrarlayan Pnömoni

Vaka Sunusu

11 yaşında erkek çocuğu

Şikayet: Ateş, öksürük, iştahsızlık, halsizlik

Hikaye: İki gündür yakınmaları var

Özgeçmiş: 10 ayda 2  kez pnömoni öyküsü ile hastaneye başvuru, uygun antibiyotik tedavisi ile düzelme

Soygeçmiş: Özellik yok

 • FM: Tartı: 47 kg (50-75p), boy: 148cm (75p)
 • Ateş: 38.8 ºC, TA: 110/70 mmHg
 • GD iyi, DSS:32, NDS: 90/R
 •   Oskültasyonla sağ bazalde solunum sesleri  azalmış, krepitan raller (+)
 • Diğer sistem bulgularında özellik yok
 • Toraks USG: Sağda bazal pnömoni mevcut, effüzyon izlenmedi.

Tedavi

 • Seftriakson
 • Akut pnömoni

+

 • 10 ayda 2 kez pnömoni öyküsü

Sorular

 • Tekrarlayan pnömoni ?
 • Persistan pnömoni ?

Tekrarlayan pnömoni

 • 2 pnömoni atağı / 1 yıl veya
 • 3 pnömoni atağı
 • Ataklar arasında tam radyolojik düzelme
 • 1 aylık semptomsuz dönem

Persistan pnömoni

 • Beklenenden daha uzun süren pnömoni
 • Semptom ve bulguların ve radyolojinin tam düzelmemesi
 • Akciğer grafisinde düzelme;
 • RSV, PIV ……………………………..2-3 hafta
 • Pnömokokkal pnömoni…………..6-8 hafta
 • Adenovirus-21……………………..12 ay
 • Pnömoninin lokalizasyonu
 • Pnömoni akciğerin aynı bölgesinde mi tekrarlıyor?

Tekrarlayan fokal pnömoni

 • İntraluminal obstrüksiyon
 • Eksternal kompresyon
 • Anatomik anomaliler

İntraluminal obstrüksiyon

 • Yabancı cisim
 • Mukus tıkaçları
 • Tümör

Eksternal kompresyon

Lenfadenomegali (dıştan bası)

İnfeksiyon

 • Tüberküloz
 • Histoplazmoz
 • Koksidiodomikoz

Tümör

 • Lenfoma

Vasküler kompresyon

Kardiyak genişleme

Anatomik anomaliler

 • Bronşiyal stenoz/bronkomalazi
 • Pulmoner sekestrasyon
 • Konjenital lober amfizem
 • Bronkojenik kist
 • Konjenital adenomatoid malformasyon

Tekrarlayan diffüz pnömoni

 • Astım
 • Aspirasyon sendromları
 • Kistik fibroz
 • Silier diskinezi
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • İmmun yetmezlikler
 • Pulmoner hemosideroz
 • Orak hücreli anemi
 • Alfa-1 antitripsin eksikliği

Tekrarlayan pnömonide altta yatan belirgin bir hastalık yoksa EN SIK NEDEN ASTIM!

TP nedeniyle başvuran 81 hasta;

%25’inde altta yatan neden bulunmuş:

-%10 Aspirasyon / GERH  ( Serebral palsy)

-%5 Onarılmış konjenital yapısal bozukluklar (TEF, KKH…)

 

%75 altta yatan hastalık bulunamamış, tekrar değerlendirildiğinde

-%42 allerjik veya ailede astım

-%92 BHR (+)

ASTIM > Aspirasyon/GER > onarılmış anomaliler > IY

Hastaneye TP nedeniyle yatırılan 71 hastada

%85 altta yatan neden bulunmuş

%32 Astım    – %4 Bronkopulmoner displazi

%15 GERH     –  %3 Tüberküloz

%10 IY    –  %3 KF

%9 KKH    –  %6 Pulmoner anomaliler

%3 Aspirasyon  (Serebral palsy Ý)

%15 altta yatan belirgin neden bulunamamış

Astım

ASTIM > GERH > IY > KKH

Laboratuvar bulguları 2

 • TKS:  Lökosit: 16200/mm3,
 • ESH: 30 mm/s
 • Hemokültür: Üreme yok
 • Balgam kültürü: Patojen bakteri üremedi.
 • Ter testi: 28 mmol/L
 • PPD: 6 mm endurasyon
 • Üç boyutlu rekonstrüktif sanal spiral BT: Sağ alt lob bronş proksimalinde 22×10 mm boyutlarında lümeni tamamıyla dolduran kitle

Bronkoskopi

Sağ alt lob bronşunda endobronşiyal tümör

 • Göğüs cerrahisi: Tümör rezeksiyonu
 • Patolojik inceleme: Karsinoid tümör