Akut Astım Atağı Sunumu

Akut Astım Atağı

 • Nefes darlığı
 • Öksürük
 • Hışıltılı solunum
 • Solunum güçlüğü ya da göğüste tıkanıklık

Akut astım ataklarını tetikleyen faktörler

 • Yetersiz tedavi
 • Viral solunum yolu infeksiyonları
 • Çevresel irritanlara ve allerjenlere maruz kalma
 • Sigara dumanı
 • Ev tozu
 • Kedi, köpek
 • Hamamböceği
 • Küfler
 • İyi tedavi edilmeyen rinit, sinüzit, gastroözofageal reflü
 • Stress, yüksek duygulanmalar (ağlama, gülme vb)
 • Pef nasıl ölçülür?

TEDAVİ

Oksijen tedavisi

 • Ciddi atak (PEF veya FEV1 <%50)
 • Oksijen satürasyonu ≥%90
 • Süt çocuklarında >%95
 • 6 Litre akımla nemli oksijen

İntravenöz sıvı tedavisi

 • Büyük çocuklar?
 • Süt çocukları ve küçük çocuklarda dehidratasyon gelişen çocuklarda
 • B2-agonist

B2 agonist uygulama teknikleri

 • İnhalasyon
 • Nebülizasyon
 • 2-4 puf
 • 20 dakika arayla 3 doz
 • Gerektiğinde 1-4 saatte bir

Nebulizasyon

 • 0.15 mg/kg
 • <20 kg= En az 2.5 mg
 • >20 kg= En fazla 5 mg
 • 20 dakika arayla 3 doz
 • Her 1-4 saatte
 • 0.5 mg/kg saat (maks 20 mg) devamlı
 • 6-8 L/dak akımla

Sistemik B2-agonistler

 • Sistemik epinefrin (1/1000)
 • 0.01 mg/kg (maks 0.3 mg)
 • 20 dakikada bir 3 doz
 • Subkutan

Yan etkiler

 • Kardiyak yan etkileri
 • Taşikardi
 • Periferik vazodilatasyon
 • Aritmi
 • Sistemik yan etkileri
 • Hipokalemi
 • Hiperglisemi
 • Tremor

Kortikosteroidler

 • İnhale B2-agonistlere yeterli cevap yoksa
 • Orta-ciddi astım atağı

Doz

 • İlk 48 saatte 6 saatte bir 1 mg/kg verilir.
 • Daha sonra 1-2 mg/kg/gün (maksimum 60 mg/gün) 2 dozda
 • En iyi beklenen PEF değerinin %70’i oluncaya kadar 3-10 gün verilir.

Antikolinerjik Tedavi (İprotropium bromid)

 • Tek başına kullanılmaz
 • B2-agonistlerle birlikte
 • Özellikle ciddi astım atağında faydalı?
 • Nebülizer solusyon
 • 20 dakika arayla 3 kez 250 mcg
 • 2-4 saatte bir

Metilksantinler (Teofilin/Aminofilin)

 • Çok az çalışmada etkili
 • B2-agonist tedavisine ek bir fayda?
 • İnhale B2-agonist uygulanamazsa uygulanabilir .

Magnesyum sülfat

 • Bronkodilatör ve kortikosteroid tedavisine yetersiz cevabı olan
 • Yan etki!
 • Doz
 • 25-50 mg/kg (Maksimum 2 gr) 1 ml/kg serum fizyolojik içinde 20 dakikada
 • 4-6 saatte bir 3-4 doz (Mg seviyesi 3 mg altındaysa)

Antibiyotik tedavisi?

 • Komorbid durumlar (pnömoni, sinüzit)
 • Mukolitikler!!!
 • Anksiyolitik ve hipnotik ilaçlar!!!!
 • Antihistaminikler!
 • Fizik tedavi!

Akut astım atağı tedavisi

 • Ev
 • Hastane

AKUT ASTIM ATAĞININ EVDE TEDAVİSİ

 • Akut astım atağının ciddiyeti değerlendirilmelidir.
 • İnhale kısa etkili B2 agonist 2-4 puf 3 kez 20 dak aralarla veya 3 kez B2 agonist nebulizasyonu uygulanmalıdır.

İyi yanıt-Hafif atak

PEF: >%80

Hışıltı ve nefes sıkışması yok.

B2 agonist 24-48 saat her 3-4 saatte bir devam edilebilir.

İnhale KS olan hastalarda dozu 7-10 gün 2 katına

Kısmi yanıt-Orta atak

PEF: 60-80

Hışıltı ve nefes sıkışması var.

B2-agoniste devam

Oral steoid ilave et

(0.5-1 mg/kg/doz)

 • Hekimle temasa geç

Kötü yanıt-Ciddi atak

PEF: <60

Bariz hışıltı ve nefes sıkışması var.

B2 agoniste devam

Oral steoid ilave et

(0.5-1 mg/kg/doz)

 • Acil servise başvur

AKUT ASTIM ATAĞININ HASTANE TEDAVİSİ

 • Akut astım atağının ciddiyeti değerlendirilmelidir.
 • İnhale kısa etkili B2 agonist 2-4 puf 3 kez 20 dak aralarla veya 3 kez B2 agonist nebulizasyonu uygulanmalıdır.

Hızlı değerlendirme

 • Fizik muayene, PEF veya FEV1, O2 saturasyon, gerekli olan diğer testler
Orta atak (PEF: 60-80)
Orta derecede semptomlar Yardımcı kasların kullanımı
Ciddi atak (PEF: <60
İstirahatte ciddi semptomlar Göğüs çekilmeleri

Yüksek riskli hasta

Başlangıç tedavisine yanıt yok

Orta atak

 • İnhale B2-agonistler her 60 dakikada 1
 • İnhale antikolinerjikler?
 • Sistemik kortikosteroidler
 • Düzelme varsa tedaviye 1-3 saat devam et

 

 • Son tedaviye 60 dakika süren cevap
 • Fizik muayene: Normal
 • PEF: >70
 • O2 saturasyonu: >%90

Eve taburcu——-> İnhale B2 agoniste devam

                                      Oral kortikosteroide devam

                                      Hasta eğitimi

                                             -İlaçların kullanımı

                                              -Yakın izlem

Ciddi atak