Akut Ürtiker Sunumu

Akut Ürtiker

 • Basmakla beyazlaşan
 • Kaşıntılı
 • Kızarık deri döküntüsü

ÜRTİKER SINIFLAMASI 2006

Spontan ürtiker

-Akut ürtiker = <6 hafta

-Kronik ürtiker= >6 hafta (haftanın 2 günü)

Fiziksel ürtikerler

-Soğuk kontakt ürtiker= Soğuk hava/su/rüzgar

-Gecikmiş basınç ürtiker= Basınçtan 3-8 saat sonra

-Sıcak kontakt ürtiker= Lokalize sıcaklık arışı

-Solar ürtiker= UV veya ışıkla artan

-Dermografik ürtiker= Çizilmeyle

-Titreşim ürtikeri= Titreşimle

Diğer ürtikerler

-Suya bağlı ürtiker= Suyla

-Kolinerjik ürtiker= Vücut ısısı artması

-Kontakt ürtiker= Temasla

-Egzersize bağlı ürtiker= Fiziksel egzersizle

 • %10-20
 • Atopik hastalık olanlar= %50’si

Ürtikerin Patofizyolojisi

ÜRTİKER NEDENLERİ

-Besinler= Çok sık

-İlaçlar= En sık tespit edilebilen neden

-İnfeksiyonlar (özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları) çok sıktır

-Böcek ısırmaları

-Kan transfüzyonları

-Temas alerjileri (Bitki, kozmetikler, lokal ilaç, hayvanlar)

Besin veya katkı maddeleri

 • Yer fıstığı, buğday, fındık, deniz ürünleri, soya fasulyesi, meyveler, süt ürünleri, çikolata
 • Çeşitli koruyucu maddeler (benzoatlar, sülfitler)
 • Besin boyaları
 • Tatlandırıcılar (sakkarin)
 • Domates, çilek, kabuklu deniz hayvanları mast hücrelerini doğrudan uyarabilir.

İlaç reaksiyonları

 • Penisilin (Dakika-10 gün)
 • Sefolosporinler
 • Sulfanamid
 • Analjazik
 • Sedatifler
 • Diüretikler
 • ACE inhibitörleri (1 saat ile 3 ay)
 • B blokerler
 • Hormonlar (insülin, östrojen, ACTH, BH)
 • Kas gevşeticiler
 • Aspirin ve diğer NSAİ
 • Morfin, polimiksin, vankomisin, tiamin, doksorobusin, radyokontrast maddeler doğrudan mast hücre uyarısı
 • Penisilin sonrası ürtiker

Çok sayıda helmintin ürtikerle ilişkisi açıktır .

Parazitik enfeksiyozlar genellikle bariz eusinofili ile ilişkilidir ve eusinofili yokluğunda düşünümemelidir.

 • Ürtiker ve anjiödem altta yatan sistemik hastalığın semptomlarıyla presente olabilir.
 • Sjögren’s sendromu
 • RA
 • SLE.
 • Hepsinde sedimantasyon yüksektir.

Vaka sunumu

 • 17 yaşında kız hasta
 • 10 aydır 2 ay arayla adet dönemlerinde yüzde ve boyunda şişlik, kızarıklık ve kaşıntı
 • Tanı: Menstruasyonla ilişkili ürtiker
 • Mekanizma açık değildir.
 • Tedavi: Menstruasyon süpresyonu ve siklooksijenaz-2 inhibisyonu

Stres

 • Kişilerin ruhsal durumları ürtiker ve anjioödem gidişini etkileyebilir.

Papuler ürtiker

 • Genç çocuklarda görülür.
 • Lezyonlar böcek ısırma bölgelerinde , genelde ekstremitelerde görülür.

FİZİKSEL ÜRTİKERLER

 • Çevresel faktörler sonucu
 • Tüm ürtikerli vakaların %17’si

Soğuk ürtiker

 • Soğuğa maruz kalmayla olur
 • Soğuğa maruz kalan bölgenin ısıtılmasından sonra semptomlar daha belirgindir
 • El, kulak ve burunda sık
 • Soğuk objeleri tutmayla elde, soğuk besinleri yemeyle dilde ödem gelişebilir
 • Soğuk suda yüzmeyle ölüm gelişebilir
 • Her yaşta olabilir
 • Tanı: Buz küp testi (5 dakika ve 10 dakika)
 • Tedavi: Siproheptadin (diğer antihistaminjkler)
 • Soğuk banyo ile dezentizasyon

BUZ KÜP TESTİ
Pediatrics. 2004 113:e313-7.

 • Kolun ön yüzüne buz küpleri veya 0-4 derece su içeren kaplar 5 dakika uygulanır
 • Uygulamadan sonra 5-10 dakika ısıtılır
 • Test yorumlanır
 • Uygulama yerinde kızarıklık ve/veya ödem ve/veya kaşıntı olursa test pozitif kabul edilir
 • 5 dakikalık test negatifse başka bölgeye 10 dakika süre uygulanır.
 • Uygulamadan sonra 5-10 dakika ısıtılır.
 • Test yorumlanır
 • Uygulama yerinde kızarıklık olursa test pozitif kabul edilir

Gecikmiş basınç ürtikeri

 • Basıncı takiben 4-6 saat sonra
 • Sıkı kıyafetlerle görülebilir
 • Kemer, çorap, sütyen bantı gibi basınç bölgelerinde olur
 • Çekiç kullananlarda elde
 • Koştuktan sonra ayak şişmesi
 • Birkaç saat oturduktan sonra kalçada şişlik
 • Lezyonlar kaşıntıdan çok ağrılıdır
 • 48 saate kadar sürebilir
 • Tanı: Kola 5-15 kg ağırlık 10-20 dakika basınç uygulama
 • Tedavi: Antihistaminikler başarısız
 • Steroidler etkili (gün aşırı düşük doz)

Isı teması ürtikeri

Lokalize ısı artışı ile

Sıcak maddelerin teması ile

-Oldukça nadirdir

-Patogenez bilinmez

-Tanı: 44 derece su içeren

tüplerin kola 4-5 dakika teması

-Tedavi problemlidir

-Antihistaminikler kısmen etkili

LOKAL ISI ÜRTİKER TEST (Midilten s: 1544)

44 derece sıcaklıkta su içeren tüp 4-5 dakika ön kola uygulanır.

Tüp kaldırıldıktan 5 dakika sonra değerlendirilir.

Ürtiker görülmüşse test pozitif kabul edilir.

Solar ürtiker

 • Tüm ürtikerlerin %1’i
 • Güneşe maruz kaldıktan sonra 1-3 dakika içinde (30 dakika içinde)
 • Ürtiker geliştikten sonra 1-3 saatte kaybolur ve 12-24 saat ışığı tolere eder
 • Mekanizması tam bilinmez
 • Her yaşta görülebilir
 • 40 ve 50’li yaşlarda sık
 • Tedavi: Antihistaminikler
 • Güneş koruyucular (Etonelde %5 lik paraaminabenzoik asid, zinc oksid, titanyum oksid)
 • Cildin güneşten korunması

Dermografizm

 • En sık fiziksel ürtikerdir.
 • Toplumun %5’i
 • Çizgisel basınçla 2 mm’den kalın kızarıklık
 • Tedavi: Semptomatikse setitizin,difenhidramin ilk seçenektir (diğer antihistaminikler seçilebilir)

DERMOGRAFİZM TEST

 (Midilten s: 1547)

Künt bir objeyle sırt çizilir.

Dakikalar içinde kaşıntı, eritem ve 2 mm’den kalın çizgisel kızarıklık oluşursa test pozitif kabul edilir.

Suya bağlı ürtiker

 • Çok nadir
 • Suyla temasla
 • Kolinerjik ürtikerden klinik olarak ayrılamazlar
 • Epidermal antijenin suyun varlığında cilde nüfus etmesiyle
 • Tanı: Distile su veya musluk suyun kompresi (Diğer tüm formlar ekarte edildikten sonra)
 • Tedavi: Cilt yağı, antihistaminikler

Kolinerjik ürtiker

 • Vücut ısısının artmasıyla ilişkili olan tek ürtiker tipidir
 • Ürtikerin tüm formlarının %7’si
 • Ürtikerin gerçek mekanizması bilinmez
 • Karakteristik görünüm

-İğne ucu papüller

 • Sıklıkla diğer fiziksel ürtikerlerle karışır.

-Doğru tanı için hikaye çok önemlidir.

 • Küçük papüller
 • Genelde çok kaşıntılı
 • Tipik olarak santral olarak başlar.
 • – Boyun
 • – Göğüs
 • Perifere yayılım gösterir.
 • Yayılım hızlıdır ve birleşme gösterir.

– Zamanla karakteristik papüler görünüm kaybolur.

– Başlangıçtaki görünümünün hikayeden alınması önemlidir.

Vaka sunumu

 • Kronik hemodiyaliz yapılan 19 yaşındaki erkek hasta
 • Diyaliz başladıktan 1 saat sonra ürtiker gelişiyor

– Tedavi bittikten 30 dakika sonra kayboluyor

– Sistemik semptom yok

 • İlaçlar ve dializ içeriği değiştiriliyor

– İyileşme yok

 • • Dilaizat ısısı 37.5°C → 36 °C

– Ürtiker tekrarlamıyor

 • Dializat ısısı 36°C → 38 °C

– Dializat ısı 38°C iken ürtiker tekrarlıyor.

Tetikleyiciler

 • Vücut ısını artıran her şey
 • Egzersiz çok sık tetikleyicidir.
 • Sıcak su

– Banyo

– Duş

– Sauna

 • Fazla heyecan
 • Sıcak veya baharatlı besin alımı

Tanı

 • Metakolin enjeksiyonu klasik testtir.

– Sadece hastaların 1/3’ünde test pozitiftir.

 • Hikayedeki tetikleyicilerle spesifik provokasyon yapılabilir.
 • Altın standart vücut ısısının artırılmasıdır

–Banyoda 40°C

derece su içinde kalması

– Vücut ısısı en az 0.7 derece artırılmalıdır

– Yaygın ürtiker kolinerjik ürtiker tanısını doğrular

Egzersize bağlı anafilaksi/ürtiker

 • Egzersiz sonrası kaşıntı, kızarıklık, ödem, hışıltı, hipotansiyon
 • Lezyonlar genelde büyük (10-15 mm)
 • Hastaların çoğu atlet
 • Egzersiz sırasında salınan endorfinler
 • Egzersiz olmadan sıcak banyo, terleme ve anksiyete ürtikere neden olmaz.
 • Solunum fonksiyonları bozulmaz
 • Çoğu atopiktir (2/3)
 • Antihistaminikler başarısız
 • Bazı besinlerden sonra egzersizle gelişebilir.
 • Yanlarında epinefrin ve difenhidramin bulundurmalılar.

Ürtikerde tanısal yaklaşım

 • Öykü
 • Fizik Muayene
 • Sistemik hastalıkların dışlanması
 • Spesifik provakasyon testleri

Öykü

 • Hastalığın başlangıç zamanı
 • Kızarıklığın süre ve sıklığı
 • Günlük değişim
 • Kızarıklığın şekli, büyüklüğü ve yayılımı
 • Anjioödem varlığı
 • Lezyonun semptomları (kaşıntı, ağrı)
 • Ürtikerle ilgili aile hikayesi, atopi
 • Daha önceki veya son 1 yıldaki alerjiler, infeksiyonlar,
 • Fiziksel ajan veya egzersizle oluşması
 • İlaçların kullanımı (nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, injeksiyonalr, immünizasyoni hormanlar, laksatifler, kulak veya göz damlaları, alternatif helmintler)
 • Besinler
 • Hobiler
 • Cerrahi girişimler
 • Böcek ısırmalarına reaksiyonlar
 • Menstrüel siklusla ilişki
 • Tedaviye cevap
 • Stres

Ne zaman tetkik yapalım?

 • Tek atakta inceleme yapmaya gerek yoktur.
 • Hayatı tehtit eden ürtiker/anjioödem veya
 • Çok sık tekrarlarsa inceleme gerekir.

Fizik muayene

 • Dermografizm testi yapılmalıdır.
 • Sistemik hastalıklar her zaman akılda tutulmalıdır.

Tedavi

 • Neden veya ortaya çıkarılan stimulusun tedavisi veya ortadan kaldırılması
 • 2. jenerasyon antihistaminikler

-Setirizin, levosetirizin

-Loratadin, desloratadin

 • 1. jenerasyon antihistaminikler

-Hidroksizin (0.5 mg/kg/doz) 4-6 doz/gün

 • Tedaviye cevapsızlarda

-Antihistaminik dozu 4 katına kadar çık

-Kısa süreli kortikosteroid (4 gün prednizon)?

-H2 antihistaminik kombinasyonu (1-5 gün)

 • Adrenalin: 1/1000’lik maks 0.3 cc ciddi akut ürtikerial anjioödemin rahatlamasını sağlayabilir.