Alerji Vaka Sunumu

Alerji Vaka Sunumu

 • Y,Y
 • 10 yaşında,kız
 • Denizli

HİKAYE

 • Şikayet:Hapşırık, öksürük
 • Yaklaşık 4 aydan beri öksürük ve son 3 aydan beri sıklığı giderek artan hapşırık şikayeti varmış.
 • İlk önce Servergazi Devlet Hastanesi’ne başvuran hastaya astım bronşiale tanısı konularak salbutamol, montelukast(Singulair®) başlanmış.
 • 1 ay kullanmasına rağmen şikayetleri devam etmesi üzerine Çocuk alerji polikliniğine başvurmuş. Yapılan tetkiklerinde astım bronşiale tanısı alan hastaya Flutikazon, salbutamol, desloratidin başlanmış.

 

 • Bu tedavilerle öksürük şikayeti azalan hastanın son bir  haftadır şikayetlerinin artması ve hapşırığının sıklaşması üzerine tekrar başvurdu.
 • Burunda ve boğazda kaşıntı yok
 • Vücutta kaşıntı yok
 • Gözlerde sulanma yok
 • Egzersiz sonrası öksürük(+)
 • Gece nefes darlığı yok
 • Gece terlemesi yok
 • Son 3 ayda 1 kg vermiş
 • Evde hayvan beslemiyor.

ÖZGEÇMİŞ

 • Prenatal: Özellik yok
 • Natal: 22 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden son adet tarihine göre miadında spontan vajinal yolla 3250 gr doğan kız bebek
 • Postnatal:
 • Önemli hastalık. 4 ay önce astım tanısı almış
 • Başka özellik yok
 • Nöromotor gelişim: Yaşıtları ile aynı zamanda

SOYGEÇMİŞ

 • Anne 33 yaş, sağlıklı
 • Baba 37 yaş sağlıklı
 • Akrabalık yok
 • Ailede alerjik hastalık öyküsü yok
 • Tbc öyküsü yok

Fizik muayene-I

Genel durumu iyi, bilinci açık, koopere oryante, sürekli hapşırıyor

 • Boy:  141 cm( 75p)                      BCG +/+
 • V.A:  32 kg(25-50p)
 • KTA: 94/dk
 • KAA: 36,3 0C
 • SS:   26/dk

Fizik Muayene-II

 • Deri:  Turgor doğal, peteşi, purpura, ekimoz yok
 • Baş-boyun:  Orofarinks ve tonsiller doğal  , postnazal akıntı yok.  Her iki dış kulak yolu ve zarlar doğal
 • Sol. Sistemi : Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor, ral yok.Retraksiyon yok.  Ekspiryum uzun. Wheezing(+)
 • KVS: Kalp ritmik, ek ses-üfürüm yok
 • Batın: Normal bombelikte, hepatosplenomegali yok
 • GÜS: Doğal, haricen kız görünümde
 • Ekstremite: Bilateral simetrik, doğal
 • NMS: Bilinç açık, pupiller izokorik,ışık refleksi bilateral pozitif, Dtrler normoaktif. Serebellar testler normal

Laboratuvar

Tam Kan Sayımı

 • BK: 8180
 • Hb: 14
 • Plt: 308000
 • MCV: 82
 • RDW:13,5
 • PY: % 58 PNL

%4 eozonofil

% 36 lenf

% 2 monosit

toksikgranülasyon Ǿ

Trombosit bol

Ert morf normal

Biyokimya

 • Na: 139
 • K:    4,1
 • Cl:   106
 • Albumin: 5
 • Üre:  25
 • Kreat: 0,6
 • CRP:  0.01
 • AST:19
 • ALT:16

 

 • Sedimentasyon:3/saat
 • PPD:9mm
 • Panel alerjen:0,54 (0-0,9)
 • ECP: 60,4 ng/ml (0-24)
 • Ig A: 126 mg/dl
 • Ig G:780 mg/dl
 • Ig M: 133 mg/dl
 • Ig E: 13,3 IU/ml
 • Ter testi:30 mmol/L
 • Alerji deri testi: Normal

(15.05.07)

Solunum Fonksiyon Testi

(30.04.07)

Parametre              Değişim

FVC                          %19

FEV1                         %22

MEF25-75                 %27

 • Akut astım atağı
 • Alerjik rinit

KLİNİK SEYİR

 • Metil prednizolon, ventolin, avil başlandı
 • İzleminde öksürüğü azalan ancak hapşırığı devam eden hastanın antihistaminik  dozu arttırldı
 • Buna rağmen halen hapşırığı devam etti.
 • KBB ile konsulte edilen hastanın nazofaringeal muayenesinin normal olduğu belirtildi.
 • Çocuk psikiatrisi ile konsulte edilen hastada mevcut durumun vokal ve motor tik olduğu belirtildi
 • Organik patolojileri ekarte etmek için çocuk nörolojisi ile konsulte edildi.EEG ve kranial MR normal
 • Risperdal 1mg  1×1 tb
 • 25.12.07 tarihli çocuk psikiatri kontrolü
 •  Tikler %95 azalmış.