Alerji ve İmmünoloji Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Sunumu

,

Alerji ve İmmünoloji Eğitimi

Alerji bir uzmanlık mı?

EVET;

 • İTALYA
 • PORTEKİZ
 • İSPANYA
 • YUNANİSTAN
 • İSVİÇRE
 • ROMANYA
 • İNGİLTERE
 • ÇEKOSLOVAKYA
 • LİTVANYA
 • KIBRIS
 • HOLLANDA

YANDAL;

 • FRANSA
 • FİNLANDİYA
 • ALMANYA
 • MACARİSTAN
 • TÜRKİYE
 • İSVEÇ
 • POLONYA
 • ESTONYA

HAYIR;

 • DANİMARKA
 • SLOVENYA
 • AVUSTURYA
 • BELÇİKA
 • İRLANDA

Tıp Fakültesinde Alerji Bölümü Var Mı?

EVET;

 • İNGİLTERE
 • FİNLANDİYA
 • İTALYA
 • PORTEKİZ
 • İSPANYA
 • AVUSTURYA
 • İSVİÇRE
 • ROMANYA
 • İNGİLTERE
 • ÇEKOSLOVAKYA
 • İSVEÇ
 • İSVİÇRE
 • TÜRKİYE
 • BELÇİKA
 • ROMANYA
 • LİTVANYA
 • HOLLANDA
 • FRANSA
 • ALMANYA
 • DANİMARKA

HAYIR;

 • YUNANİSTAN
 • MACARİSTAN
 • SLOVENYA
 • KIBRIS
 • ESTONYA

Alerji Eğitim Süresi

Alerji Uzmanları Hangi Hastalıklarla İlgileniyor?

22 ülkede;

 • Astım
 • Alerjik rinit,
 • Konjunktivit
 • Besin alerjisi
 • İlaç alerjisi
 • Venom alerjisi
 • Anafilaksi
 • İmmünoterapi
 • Ürtiker/anjiyoödem
 • Egzama

Çoğu ülkede;

 • Cilt allerjileri
 • Kontakt dermatit
 • Mesleksel astım
 • + Primer İmmün yetmezlik

Bazı ülkelerde;

 • AIDS
 • Transplantasyon

Pediatrik alerji resmi diplomalı bir uzmanlık mı? (2004)

EVET;

 • Finlandiya
 • Lübnan
 • İsveç
 • Tayland
 • Türkiye
 • Ukrayna
 • İsrail

HAYIR;

 • Amerika
 • İngiltere
 • Fransa
 • İsviçre
 • Arjantin
 • Bangladeş
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Kolombiya
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • Portekiz
 • Sibirya
 • Güney Afrika
 • Venezuela

Alerji-İmmünoloji;

 • AVUSTURALYA
 • İNGİLTERE
 • AMERİKA
 • TAYLAND
 • BREZİLYA
 • KANADA
 • ARJANTİN
 • İSRAİL
 • İTALYA

Alerji;

 • İNGİLTERE
 • BREZİLYA
 • AFRİKA
 • ARJANTİN
 • KOLOMBİyA
 • JAPONYA
 • FİNLANDİYA
 • İSPANYA

İmmünoloji;

 • İSVİÇRE
 • ARJANTİN
 • AMERİKA
 • İSPANYA
 • FRANSA
 • İNGİLTERE

Göğüs – Alerji;

 • FRANSA
 • ALMANYA
 • İSPANYA
 • HOLLANDA

Göğüs – Alerji – İmmünoloji;

 • AVUSTRALYA
 • AMERİKA

Avrupa Pediatrik Alerji  Uzmanlığı Akreditasyonu

 • 2005-2007 yılında pediatrik alerji için sertifika verilmesi planlanmıştır.

Akreditasyon için şartlar

 • Pediatri ve alerji diplomalı doktorlar
 • Jüri tarafından düşünülen pediatristler
 • Pediatrik alerji yan dalı veya yeterlilik belgesi olan pediatristler
 • Resmi pediatrik alerji ünitelerinde en az 2 yıl eğitim almış pediatristler
 • 2 yılı diplomalı allerjist tarafından denetlenen ve en az 5 yıl süreyle pediatrik alerji alanında çalışan pediatristler
 • En az 10 yıl süreyle pediatrik alerji alanında bilimsel gelişmeye önemli katkıda bulunan pediatristler
 • Bu akreditasyon 2005-2007 yılında 2 yıl süreyle geçici olarak bir kez yapılmıştır
 • Jüriler tarafından değerlendirilmiştir.
 • 2007’den sonra pediatrik alerji diploması akredite olan eğitim merkezlerince verilmesi planlanmıştır.

Avrupa Pediatrik Alerji  Merkezlerinin Akreditasyon Süreci

CESP Avrupa ülkelerinde yan dal akreditasyonu için ziyaret gerçekleştirmektedir.

Çocuk alerji eğitimi verecek merkezler

Kurum;

 • Çocuk hastalıkları hastanesi
 • Genel hastanenin çocuk hastalıkları bölümü

İsim;

 • Çocuk Alerji Bölümü
 • Çocuk Alerji Kliniği
 • Çocuk Alerji Birimi

Eğitim merkezi

Klinik aktivite,

 • Alerji hastalarının teşhis ve tedavisi yapılabilmeli
 • Kliniğin ilk yıl 500
 • Her yıl 2000 hastaya poliklinik
 • Alerji hastaları için en az 5 yatak

Bilimsel aktivite,

 • Bilimsel araştırmalar yapılabilmeli

Çocuk Alerji Kliniği

Personel,

 • En az 2 pediatrik alerji diploması olan pediatrist
 • 1 hemşire
 • 1 sağlık personeli olmayan diğer bir personel
 • Alerji testleri
 • SFT
 • Hasta eğitimi

Klinik,

 • Her doktor için bir oda
 • Alerji cilt testi
 • Alerji yükleme testleri
 • Bronşial, oral, nazal, konjunktival
 • Akciğer fonksiyon testi
 • Alerjen İT
 • Toplantı odası
 • Özel kitap ve dergiler
 • Bilgisayar ve internet

Gerekli Malzemeler

Laboratuvar,

 • Gerekli testler

Acil malzemeleri,

 • Resüsitasyon
 • Ciddi anaflaksi

Temel malzemeler,

 • Temel pediatri malzemeleri (Steteskop, otoskop, tartı)
 • Alerjen ekstreleri
 • Pik flowmetre
 • Spirometre
 • Bronşial provokasyon test
 • Hazne ve yüz maskesi
 • Plasebo inhaler araçlar
 • Buzdolabı
 • Egzersiz testi
 • Rinomonometre
 • Tympanogram
 • Audiometri (audioscope gibi)
 • Plethysmograph
 • İnfant solunum fonksiyon
 • Eksele NO ölçüm
 • Konjuktival provokasyon olması iyi olur.

Çocuk Alerji Eğitimi

Teorik ve Pratik Müfredat

Teorik müfredat

 • Temel modül (İmmünoloji ve genetik)
 • Alerjen ve tanı modülü
 • Klinik bulgular ve tedavi modülü

Klinik bulgular ve tedavi modülü

 • İmmün yetmezlikler
 • Astım
 • Rinit ve alerjik konjunktivit
 • Besin alerjileri
 • İlaç alerjileri
 • Ürtiker ve anjioödem
 • Atopik dermatit
 • Kontakt dermatit
 • Mastositoz
 • Lateks ve böcek alerjileri

Pratik müfredat

 • İnvivo teknikler
 • İnvitro teknikler

İnvivo teknikler

 • Cilt testleri
 • Solunum fonksiyon testleri
 • Provokasyon testleri
 • İlaç çalışmaları
 • İmmünoterapi teknikleri
 • Astımda inflamatuar markerlar
 • Kan gazları
 • Rehabilitasyon teknikleri
 • Hasta eğitimi

İnvitro teknikler

 • Total IgE ölçümleri
 • Spesifik IgE ölçümleri
 • Antijen tespiti
 • Antijen hazırlanması
 • Antikor tespiti
 • Sitokin ve inflamatuar markerların tespiti ve metotları
 • Hipersenvite ve immünopatoloji mekanizmaları
 • İmmün kompleks tespiti
 • Kompleman fonksiyon tespiti
 • Aerobiyoloji ve çevre

Eğitim ve Araştırma Aktiviteleri

 • Haftada bir

›Seminer

›Vaka Toplantısı

›Literatür toplantısı

Bildiri Sunumu

›En az yılda bir  defa

Eğitim rotasyonları

1.yıl

Ayaktan hastalarda

Alerjik hastalıklar ve primer immün yetmezlik hastaları

2.yıl

3 ay-İn vivo alerji teknikleri

2 ay-İn vitro alerji teknikleri

1 ay-Pediatrik dermatoloji

2 ay- Pediatrik alerji konsültasyonu

3 ay-Yatan hasta

Değerlendirme

 • Devamlı
 • Sınavlar
 • Bitirmeye yakın teorik sınav mecburidir.

İNGİLTERE

Alerji uzmanları

›Yetişkin ve çocuklardan sorumlu

 • Klinik immünologlar klinik ve laboratuvardan sorumludurlar

›Enfeksiyon,

›Primer immün yetmezlik

›HIV enfeksiyonu

›Transplantasyon ve hematolojik malignensiler

›Alerji

›İngiltere’de merkezlerin çoğunda alerji üniteleri klinik immünologlar tarafından işletilmektedir

İTALYA

 • Tıp eğitimi sonrası alerji ve immünoloji uzmanlık eğitimi 5 yıl süreyle (yetişkin ve pediatri)
 • Pediatri eğitimi sonrası 1-2 yıl süre mastır

İSPANYA

 • Alerji uzmanlığı

›4 yıllık eğitim

 • 2 yıllık eğitimle Avrupa pediatrik alerji sertifikası alıyor.

AMERİKA

 • Amerika Alerji Astım ve İmmünoloji Akademisi tarafından sertifika veriliyor.
 • Amerika pediatri veya iç hastalıkları board belgesi aldıktan sonra
 • Gerekli şartları sağlayanlar

›2 yıllık eğitim gerektiriyor

›Amerika Alerji ve İmmünoloji board belgesi alıyor.

 • Alerji ve immünoloji uzmanları;

›Astım, sinüzit, rinokonjunktivit

›Diğer immünolojk inflamatuar hastalıklar

 • Otoimmun hastalıklar
 • Konnektif doku hastalıkları
 • Doğumsal ve edinsel immün yetmezliklerini
 • Transplantasyon
 • Üniversite dışındaki uzmanlar genelde astım ve alerjik hastalıklarla ilgilenir
 • Klinik immünoloji klinikleri kurulmaya başlamıştır

Sonuç

Dünya’da çok farklı uygulamalar vardır.