Alerjik Rinit: Klinik Bulgular ve Tanı Sunumu

Alerjik Rinit: Klinik Bulgular ve Tanı

Vaka

 • 12 yaşında erkek hasta
 • Nezle, hapşırma ve burun kaşıntısı
 • Sabahları artan burun tıkanması
 • Burun kanaması
 • Babada egzama öyküsü

 

 • Günde en az 1 saat devam eden burun akıntısı, hapşırma, ve burun tıkanmasıyla karakterize olan ve burun mukozasının inflamasyonunun olduğu hastalığı tarif etmek için kullanılır.

Non allerjik rinit

Eozinofilik

Non-eozinofilik

 • Alerjenlere burun mukozasının spesifik alerjik reaksiyonu sonucu nezle, burun tıkanması, hapşırma, burun, göz, kulak ve boğaz kaşınması belirtileri gösteren inflamatuar hastalıktır.

Genelde hayatı tehtit etmediği için basit burun rahatsızlığı

Ancak;

 • Alerjik nezle iş ve okul performansını,
 • Öğrenme kabiliyetini etkiler
 • İş ve okul gitmemenin en büyük sebeplerindendir
 • Alerjik nezle astım, nazal polip, sinüzit, otitis media, alt solunum yolları enfeksiyonları, ve diş çürümelerine arasında ilişki

 

 • Rinit olanlarda astım daha sık
 • Astımlıların %75 de rinit vardır
 • Allerjik rinitlerin %20-40’nda astım vardır
 • Burundan solunum astımlılarda ekzersizle oluşan bronkokonstruksiyondan korur.

Sıklık

ISAAC metoduna göre dünyanın birçok ülkesinde yapılan çalışmada;

6-7 yaş grubunda %0.8-14.9

13-14 yaş grubunda: %1.4-39.7

DENİZLİ İL MERKEZİNDE ALERJİK HASTALIKLAR

Doktor tanılı Astım Allerjik nezle Ekzema Yayın
6-7 (2445) 17.3 6.1 2.8 Ege pediatri bülteni
13-14 yaş (3004) 2.1 4.3 2.1 Türk Pediatri Arşivi
 • 6 aylık bebekte alerjik rinit bildirilmesine rağmen* çoğunlukla klinik belirtilerin ortaya çıkmasından önce 2 veya daha fazla mevsim geçmesi gerekir.

Risk Faktörleri

 • Yaş
 • Atopi
 • Yüksek sosyoekonomik durum
 • Ev içi ve ev dışı allerjenler
 • Ailede atopik hastalık
 • Evde rutubet olması
 • Hayatın ilk 1 yılında

–evde kedi olması

–Sık antibiotik kullanmak

 • Sık renkli şeker yemek

Alerjenler

Klinik Bulgular

Hapşırma (paroksizmal)

-Nezle (sulu ve bol)

-Burun kaşıntısı

-Burun tıkanması

 • Gözde kaşınma, sulanma, konjunktivit
 • Kulak kaşıntısı
 • Yumuşak damak ve boğazda kaşıntı
 • Tat ve koku bozukluğu
 • Burun kanaması
 • Öksürük (postnazal akıntı)
 • Fazla mukus yutmayla kusma, karın ağrısı, iştah azalması

Fizik Muayene

 • Temiz nasal sekresyonlar
 • Ağızdan nefes almayla birlikte olan nazal obstriksiyon  (Adenoid yüz)
 • Konjuktival eritem, lakrimasyon, göz kapaklarının şişmesi
 • Burnun dışındaki cilt kızarmış ve irrite olmuştur.
 • Nazal polipler allerjik rinitli hastalarda görülebilir.
 • Orta kulakta sıvı olabilir ve işitmenin azalmasıyla sonuçlanır.

Rinoskopi

 • Viral rinit
 • Alerjik rinit

Nazal Polip

Astım=%32

Alerjik rinit=%5

Çocuklarda=%0.5

Kistik fibrozis=%40-70

 • Ailede ve hastada atopik hastalıklar
 • Astım ve diğer alerjik hastalık semptomları

Alerji testi

 • Deri testinden elde edilen positif reaksiyonun sıklığı serum ve nasal RAST ta bulunandan genellikle daha yüksektir.
 • Deri testi IgE antikotunu göstermede seçilecek tanısal metottur.
 • Deri testi  şüpheli pozitif olduğu zaman RAST kural olarak negatif olmuş olacaktır.
 • Deri testi yapılmalıdır çünkü, nasal teste zıt olarak deri testi hızlı, pahalı olmayan, hastayı rahatsız etmeden yapılan basit bir yöntemdir.

Ne zaman kanda spesifik Ig E bakalır?

 • Sulandırmayla kontrol cilt testinin devamlı pozitif olması,
 • Antihistaminik tedavilerin kesilemediği
 • Atopik dermatit gibi cilt hastalıklarının geniş yayılımının olduğu zaman cilt testinin yerine kullanılabilir.
 • Serum IgE değeri

Nazal smear

 • Hızlı ayırıcı tanı
 • Eozinofili (%10 üstünde)
 • Pozitif deri testine semptomların klinik ilişkisi açık olmadığı vakalarda özellikle kullanılabilir.

Nazal hiperaktivite

 • İrritanlara ve ısı değişikliği, kuvvetli kokular gibi nonspesifik stimuluslara burun mukazasının duyarlılığının artmasına denir.
 • Nasal hiperreaktivitenin klinik önemi?

Nazal provakasyon testi?

-Allerjenle (Allerji deri testleri ile klinik arasında uyumsuzluk)

– Nonspesifik (histamin …)

Alerjik rinit tanısı

 • Alerjik rinit semptomların varlığı
 • Burun muayenesi
 • Allerji deri testi
 • IgE

Hastanın laboratuvar sonuçları

 • Alerji deri testi (Ot ve hububat polenlerine karşı pozitif)
 • Nazal smear: %12 eozinofil
 • IgE: 250 IU/L (N:0-100)


Tanı:
Alerjik rinit

-Alerjik rinit kliniği

-Uygun rinoskopi muayenesi

-Nazal sekresyonda eozinofil artışı

-Alerjik deri testi pozitif

-Serum Ig E yüksekliği

Astım gelişebilir mi?

 • Solunum fonksiyon testi

Alerjik rinit ARIA sınıflaması

İntermittan

-Haftada 4’ten az

         VEYA

-1 aydan az sürer

Persistan

 –Haftada 4’ten fazla

            VE

-1 aydan uzun sürer

Hafif

-Uyku normal

-Günlük aktiviteler normal

-İş-okulda sorun yok

-Ağır semptom yok

Orta-ağır

  -Uykuda sorun

-Günlük aktivitelerde sorun

-İş-okulda sorun

-Ağır semptomlar var

      (Bir veya fazlası)

Haftanın en az 5 günü ve 1 yıldır şikayetleri olması nedeniyle: Persistan

Uykusunu etkilediği için: Orta-ağır

Sonuç: Orta-ağır persistan alerjik rinit