Alerjik Rinit ve Ürtiker Tedavisine Pediatrik Yaklaşım Sunumu

Alerjik Rinit ve Ürtiker Tedavisine Pediatrik Yaklaşım

ALERJİK RİNİT

Alerjik rinit ARIA sınıflaması

İntermittan

-Haftada 4’ten az

         VEYA

-1 aydan az sürer

Persistan

 –Haftada 4’ten fazla

            VE

-1 aydan uzun sürer (Yılda)

Hafif

-Uyku normal

-Günlük aktiviteler normal

-İş-okulda sorun yok

-Ağır semptom yok

Orta-ağır

  -Uykuda sorun

-Günlük aktivitelerde sorun

-İş-okulda sorun

-Ağır semptomlar var

      (Bir veya fazlası)

Tedavi edilmemiş hastalarda

ALERJİK RİNİTTE TEDAVİ

Hapşırma    Nezle          Burun         Burun       göz

      tıkanması       kaşıntı       semptomları

H1-antihistaminikler

oral    +++       +++       0 / +             +++       ++

intranasal         ++  +++                    ++       0

 

Kortikosteroidler          +++    +++        ++              ++       +

Kromonlar

  intranasal      +  +          +            +       0

 

Dekonjestanlar

intranasal             0  0  ++             0  0

oral            0    0                 0    0

Anti-kolinerjikler          0  +++         0          0  0

Anti-lökotirienler      0  +  ++             0       ++

Basamak tedavisi

Hafif intermittan semptomlar

 • Oral H1 antihistaminikler
 • intranasal H1 antihistaminikler
 • Ve/veya dekonjestanlar

Orta-ciddi intermittan

 • Oral veya intranasal H1 antihistaminikler
 • Ve/veya dekonjestanlar
 • İntranasal kortikosteroidler
 • (Kromonlar)

Orta-ciddi persistan

 • İntranasal kortikosteroidler

KORUNMA

Uygun

 • Halılar
 • Deri mobilyalar
 • Toz tutan eşyalar
 • Yüksek vakumlu elektrik süpürgeleri, çift kese
 • Kolay yıkanabilen perdeler
 • Tüylü veya bez oyuncaklar

Kedi ve köpek

Hamam Böceği

 • Nem miktarı
 • Binadaki çatlaklar
 • Besinler
 • Kimyasal ilaçlar

Ev içi küfler

 • Nem
 • Havalandırma
 • Hijyen
 • Bira, şarap, kavun ve kavuna benzer meyveler

Ev dışı alerjenler

 • Pencere açılması
 • Ventilasyon sistemi
 • Yüz maskesi
 • Gözlük

Tavsiyeler

 • Yeni kuşak antihistaminikler
 • Obstrüksiyonun ön planda olmadığı allerjik rinitlerde antihistaminikler
 • Bir antihistaminiğe cevap vermeyen diğerine cevap verebilir.
 • Burun tıkanıklığı çok fazlaysa önce 2-3 gün dekonjestan tedavi verilmelidir.
 • Antihistaminikler akşam yemeğine yakın
 • Kortikosteroidler verilme zamanları?
 • Steroidler önce yüksek doz başlanıp 1 hafta sonra doz azaltılmalıdır.

ÜRTİKERDE TEDAVİ

 • %10-20
 • Atopik hastalık olanlar= %50’si

Ürtikerin Patofizyolojisi

Besin veya katkı maddeleri

 • Yer fıstığı, buğday, fındık, deniz ürünleri, soya fasülyesi, Çeşitli koruyucu maddeler (benzoatlar, sülfitler)
 • Besin boyalarımeyvalar, süt ürünleri, çukulota
 • Tatlandırıcılar (sakkarin)
 • Domates, çilek, kabuklu deniz hayvanları mast hücrelerini doğrudan uyarabilir.

İlaç reaksiyonları

 • Penisilin (Dakika-10 gün)
 • Sefolosporinler
 • Sulfanamid
 • Analjazik
 • Sedatifler
 • Diüretikler
 • ACE inhibitörleri (1 saat ile 3 ay)
 • B blokerler
 • Hormonlar (insülin, östrojen, ACTH, BH)
 • Kas gevşeticiler
 • Aspirin ve diğer NSAİ
 • Morfin, polimiksin, vankomisin, tiamin, doksorobusin, radyokontrast maddeler doğrudan mast hücre uyarısı

-İnfeksiyonlar (özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları) çok sıktır.

-Böcek ısırmaları

-Kan transfüzyonları

-Temas allerjileri (Bitki, kozmetikler, lokal ilaç, hayvanlar)

 • -İnfeksiyonlar (özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları) çok sıktır

-Böcek ısırmaları

-Kan transfüzyonları

-Temas allerjileri (Bitki, kozmetikler, lokal ilaç, hayvanlar)

 • Çok sayıda helmintin ürtikerle ilişkisi açıktır.
 • Parazitik enfeksiyozlar genellikle bariz eusinofili ile ilişkilidir ve eusinofili yokluğunda düşünümemelidir.

Ürtiker ve anjiödem altta yatan sistemik hastalığın semptomlarıyla presente olabilir.

 • Sjögren’s sendromu
 • RA
 • SLE.
 • Hepsinde sedimantasyon yüksektir.

Stres

 • Kişilerin ruhsal durumları ürtiker ve anjioödem gidişini etkileyebilir.

Papuler ürtiker

 • Genç çocuklarda görülür
 • Lezyonlar böcek ısırma bölgelerinde , genelde ekstremitelerde görülür.
 • Tedavi

FİZİKSEL ÜRTİKERLER

 • Çevresel faktörler sonucu
 • Tüm ürtikerli vakaların %17’si

Soğuk ürtiker

 • Soğuğa maruz kalmayla olur
 • Tanı: Buz küp testi (5 dakika ve 10 dakika)
 • Tedavi: Siproheptadin (diğer antihistaminjkler)
 • Soğuk banyo ile dezentizasyon

Gecikmiş basınç ürtikeri

 • Basıncı takiben 4-6 saat sonra
 • Lezyonlar kaşıntıdan çok ağrılıdır.
 • 48 saate kadar sürebilir.

Tanı: Kola 5-15 kg ağırlık 10-20 dakika basınç uygulama

Tedavi: Antihistaminikler başarısız

 • Steroidler etkili (gün aşırı düşük doz)

Isı teması ürtikeri

Solar ürtiker

 • Tüm ürtikerlerin %1’i
 • Güneşe maruz kaldıktan sonra 1-3 dakika içinde (30 dakika içinde)
 • Tedavi:
 • Antihistaminikler
 • Güneş koruyucular (Etonelde %5 lik paraaminabenzoik asid, zinc oksid, titanyum oksid)
 • Cildin güneşten korunması

Dermografizm

 • En sık fiziksel ürtikerdir.
 • Toplumun %5’i
 • Çizgisel basınçla 2 mm’den kalın kızarıklık
 • Tedavi: Semptomatikse Cetirizin,difenhidramin ilk seçenektir (diğer antihistaminikler seçilebilir)

Suya bağlı ürtiker

 • Çok nadir
 • Suyla temasla
 • Kolinerjik ürtikerden klinik olarak ayrılamazlar
 • Epidermal antijenin suyun varlığında cilde nüfus etmesiyle
 • Tanı: Distile su veya musluk suyun kompresi (Diğer tüm formlar ekarte edildikten sonra)
 • Tedavi: Cilt yağı, antihistaminikler

Kolinerjik ürtiker

 • Vücut ısısının artmasıyla ilişkili olan tek ürtiker tipidir
 • Karekteristik görünüm

-İgne ucu papüller

Tedavi: Hidroksizin diğerlerinden daha etkili

-Cetirizine

Egzersize bağlı anafilaksi/ürtiker

 • Egzersiz sonrası kaşıntı, kızarıklık, ödem, hışıltı, hipotansiyon
 • Lezyonlar genelde büyük (10-15 mm)
 • Ekzersiz sırasında salınan endorfinler
 • Çoğu atopiktir (2/3)
 • Antihistaminikler başarısız
 • Bazı besinlerden sonra ekzersizle gelişebilir
 • Yanlarında epinefrin ve difenhidramin bulundurmalılar

Tedavide genel prensipler

 • Neden veya ortaya çıkarılan stimulusun tedavisi veya ortadan kaldırılması

2. jenerasyon antihistaminikler

    –Setirizin, levosetirizin

    –Loratadin, desloratadin

1. jenerasyon antihistaminikler

     –Hidroksizin (0.5 mg/kg/doz) 4-6 doz/gün

Tedaviye cevapsızlarda

-Antihistaminik dozu 4 katına kadar çık

-Kısa süreli kortikosteroid (4 gün prednizon)?

-H2 antihistaminik kombinasyonu (1-5 gün)

 • Adrenalin: 1/1000’lik maks 0.3 cc ciddi akut ürtikerial anjioödemin rahatlamasını sağlayabilir.