Astımda Özel Durumlar Sunumu

Astımda Özel Durumlar

 • astım ve gebelik
 • 1/3 , 1/3 , 1/3
 • İlaç almalı mıyım ?
 • Bebeğe bir zararı olur mu ?

Astım ve Gebelik

 • Kontrolsüz astım, fetüs üzerinede istenmeyen etkilerin ,prenatal mortalite ve prematürite nedenidir
 • İyi bir tdv alan hastalarda prenatal prognoz diğer bebeklerden farklı değildir.
 • Kullanılan ilaçların çoğunun fetal riski artırdğına dair çok az kanıt var.
 • Amaç : astım atağının agresif tdv si ve normal AC fonksiyonlarının sürdürülmesi =fetüsün oksijenlenmesi
 • Nebülize hızlı etkili β2 agonist ve O2 bulunmalı
 • Teofilin, inhale GKS, β2 agonistler, lökotrien antagonistleri

Astım ve Cerrahi

 • Aşırı duyarlılık , hava akımı kısıtlanması , aşırı mukus yapımı, ameliyat sırasında ve sonrasında sorun oluşturmakta
 • Ameliyat sırasında astımın şiddeti, ameliyat türü ve anestezi şekli önemli
 • Operasyondan birkaç gün önce AC fonksiyonu öçülmeli, özellikle FEV1 kişisel en iyi değerinin %80 i olmalı

Son 6 ay içinde sistemik GKS tdv alanlar ameliyat döneminde sistemik tdv almalı ve operasyondan 24 sa sonra doz hızla azaltılmalıdır.

Astım ve Rinit

 • Astımlı hastaların çoğunda rinit vardır.
 • Kr. Rinitli hastaların %30’nda ya astım vardır yada sonradan gelişir , astım için risk faktörü
 • Her ikiside inflamatuar hava yolu hastalığı Hiperemi/düz kas kontraksyonu
 • Rinit tedavisi astım semptomlarında düzelme sağlayabilir.

Astım ve Sinüzit

 • Hem akut hem kronik sinüzit astımı kötüleştirebilir
 • Mümkünse kesin tanısı için BT
 • Kuşkulu durumlarda 10 günlük antibiyotik tdv si önerilmekte ayrıca nazal konjesyonu azaltmak için kullanılan ilaçlarda tdv ye eklenmelidir.

Mesleksel Astım

 • Tanı konduktan sonra en ideali astıma yol açan maruziyetin önlenmesidir.
 • Maruziyetin devam ettiği hastalarda giderek şiddetlenen, ölümcül olabilecek alevlenmelere ve kalıcı AC fonk.bozukluklarına neden olabilir.
 • Tedavi diğer astım formlarıyla aynıdır.

Astım ve solum yolları enfeksiyonları

 • Astım semptomlarını provake ettiği için önemlidir özellikle de viral enfeksiyonlar
 • Bebeklerde RSV, daha büyük çocuklarda Rinovirüsler etken
 • Epitel hasarı, IgE yapımı , mediyatör salınımı
 • Tedavi diğer astım atak tedavi ile aynıdır.
 • Astım semptomları enfeksiyondan sonra uzun süre devam edebilir bu süre boyunca astım tedavisi devam etmelidir.

Astım ve GÖR

 • Astımlılarda GÖR 3 kat daha sık
 • Kullanılan ilaçlar (teofilin oral β2 agonistler), hiatus hernisi
 • Astımlılarda GÖR tanısı en iyi özofagial pH ve AC fonksiyonlarının eş zamanlı incelenmesiyle konur
 • Reflü için ilaç tdv si başlanır ve genelde etkili olur
 • Az-az sık sık yemek ve genel reflü önlemleri
 • Ameliyat : ciddi özofajiti ve tıbbi tdv ye yanıt vermeyen ağır semptomatik hastalar için

Astım ve Aspirin

 • Yetişkinlerde daha sık görülür çocuklarda enderdir
 • Kliniği tipiktir kr. Nazal konjesyon ve nazal polip sıklıkla saptanır
 • Aspirin alımından dakikalarla – 1-2 saat içinde akut ağır astım atağı gelişir
 • Anafilaksi ve astım
 • Potasiyel olarak hayatı tehdit eden bir durumdur
 • semptomları arasında yüzde kızarıklık,kaşıntı , ürtiker anjiyo ödem üst ve alt hava yolları tutulumu hipotansiyon senkop bulantı kusma…
 • Anaflaksiye bağlı astımda tercih edilecek bronko dilatör adrenalindir.
 • Hızlı tdv si hayati önem taşır.
 • O2 i.m. adrenalin, enjektabl antihistaminikler iv hidrokortizon iv sıvı tedavisi ve hava yolu desteği tedavi şemasını oluşturur.
 • Anaflaksiye neden olan durumdan kaçınılması ve önceden hazırlanmış adrenalin enjektörleri bulundurulması proflaksiyi oluşturur.