Astımın Güncel Tedavisi Sunumu

Astımın Güncel Tedavisi

Astım Semptomları

 • Öksürük
 • Hışıltı
 • Nefes sıkışması

Ev tozu akarı

Önlemler

 • Kumaş mobilyanın azaltılması
 • Halıların kaldırılması
 • Haftada bir elektrik süpürgesi ile temizlik
 • Nemliliğin %50’nin altında tutulması
 • Evde soba üstüne kaynayan su veya peteklerin üstünde ıslak bez koymayınız
 • Zemin katta ya da çok nemli evlerde oturanlara taşınma önerisi
 • Zemin ahşap kaplı veya silinebilen özellikte olmalı
 • Evde temizlik yapılırken çocuğun başka bir odada kalması veya maske takması önerilebilir.
 • Yatak kılıflarının haftada bir ve perdelerin 3 ayda bir yıkanıp ütülenmesi

Anti-alerjik yatak- yastık kılıfı

Akarisid

Kaldırılması veya haftada bir kez 55-60 derecede yıkanması veya haftada bir 24 saat buzdolabının dipfirizde tutulması

Evcil Hayvanlar

Alerjenler özellikle salya, deri döküntüsü ve idrarlarında bulunur. Tüylerine bulaşır.

nEvcil Hayvanlar

nAlerjenler özellikle salya, deri döküntüsü ve idrarlarında bulunur. Tüylerine bulaşır.

Önlemler

 • Evden gönderilemiyorsa
 • Eve  ya da yaşanan odalara alınmaması
 • Hayvanın haftada 2 kez yıkanması
 • Hepa filtreli klimalar
 • Halıların, kumaş kaplı mobilyaların en aza indirilmesi
 • Elektrik süpürgesi ile haftada bir temizlik

Hamamböcekleri

 • İlaçlama
 • Evin temizliği
 • Yiyeceklerin kapalı ortamlarda tutulması
 • Çöplerin her akşam dışarı çıkarılması
 • Su sızıntılarının yok edilmesi
 • Giriş noktalarının kapatılması
 • Nemin azaltılması

Küfler

 • %60 ve üstündeki nemli ortam küfleri artırır.
 • Bodrum katları, az havalanan karanlık yerler, halı altları, pencere pervazları, banyo, mutfak dolapları altı, duvar kağıtları, halı altları, ev bitkilerinin saksıları, çöplükte, merdiven altlarında bulunur

Önlemler

 • Küflü nesnelerin ortadan kaldırılması
 • Su sızıntısı ve nemli duvarın önlenmesi
 • Rutubetli duvarın seramikle kaplanması
 • Klimalar ve nem gidericiler nem düzeyini %50 altına indirmek, havalandırma
 • Yüzeylerin çamaşır suyu ile
  temizlenmesi

-Fazla miktarda saksı bitkisi bulundurmayınız.

-Akvaryum ve kuş kafesi çevresinde de küf sık olabilir, bulundurulmaması önerilebilir.

Polenler

 • Polenler ve küflerden kaçınmak olanaksız
 • Kapı ve pencereleri kapalı tutmak
 • Polen ve küf sayısı en yüksek olduğu dönemlerde dışarı çıkmamak, maske, gözlük kullanmak
 • Klima kullanmak

Sigara

 • Pasif ve aktif sigara içiciliğinin önlenmesi
 • Astım semptomlarını artırır
 • Akciğer fonksiyonlarını azaltır
 • İnhale glikokortikoid etkinliğini azaltır
 • Ev dışı hava kirliliği
 • Astım alevlenmesi ve astım semptomlarına neden olur.

İlaç Tedavisi

Kontrol Edici İlaçlar

 • İnhale ve sistemik glukokortikosteroidler
 • Lökotrien modifiye edici ilaçlar
 • Uzun etkili inhale B2-agonistler
 • Teofilin
 • Kromonlar

İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ

 • İnhaler seçimi bireye göre seçilmelidir
 • Steroidli inhalerler haznesiz uygulanmaz. 12 yaş üstünde B2 agonist (Çocuğun becerisi iyi ise) doğrudan uygulanabilir.
 • Kuru tozlar (B2 agonist ve steroidli) genelde 8 yaş üstünde uygulanabilir
 • Nebulizasyona göre hazneli ölçülü doz inhalerler:
 • Daha uygun
 • Akciğerde birikimi daha fazla
 • Yan etki ve maliyeti daha düşük

Hazneler

 • Büyük partiküllerin oral, gastrointestinal emilimini ve sistemik yan etkilerini azaltır.
 • Orofaringeal yan etkileri azaltır.

Rahatlatıcı ilaçlar

 • En etkili bronkodilatörler
 • İnaler tedavi oral ve İV tedaviden daha etkili ve daha az yan etkiye sahiptir.
 • İnhalasyon tedavi egzersize bağlı bronkokonstruksiyon ve diğer uyaranlara 0.5-2 saat anlamlı korunma sağlar.
 • Oral tedavi inhalasyon uygalayamayan hastalarda tercih edilir.

Yan etkiler

 • Tremor
 • Baş ağrısı
 • Palpitasyon
 • Ajitasyon

Antikolinerjikler

 • Uzun süreli astım tedavisinde önerilmez
 • Atak tedavilerinde önerilir
 • Beta blokerlerin neden olduğu astım atağında ilk tercih edilen ilaçtır.

Lökotrien modifiye edici ilaçlar

 • Düşük doz inhale glikokortikoidden daha az etkilidir.
 • Kombinasyon tedavi olarak faydalıdır.
 • Güvenlikle ilgili sorun yoktur.

Montelukast

 •  6 ay-2 yaş arasında 4 mg/gün granül
 • 2-6 yaş arasında 4 mg/gün (Çiğneme tab)
 • 6-14 yaş arasında 5 mg/gün (Çiğneme tab)
 •  15 yaş üstünde 10 mg/gün tek doz (Tablet)

Zafirlukast

 •  7 -11 yaş: Günde 2 doz, 10 mg (Tablet)
 • 12 yaş üstünde: Günde 2 doz, 20 mg (Tablet)

İnhale glukokortikosteroidler

 • En etkili kontrol edici ilaçlar
 • Tüm yaş gruplarındaki çocuklarda önerilmektedir.
 • 1. Seçenek olarak önerilmelidir
 • Etki 1 haftada başlar.
 • Teropatik etki 6-8 haftada olur.

İnhale Glikokortikoid Eşdeğer Dozları

İlaç Düşük doz (µg) Orta doz (µg) Yüksek doz (µg)
Beklometazon dipropiyonat 200-500 >500-1000 >1000-2000
>400-800 >800-1600
Siklesonid* 80-160 >160-320 >320-1280
Flunisolid 500-1000 >1000-2000 >2000
>250-500 >500-1000
Mometozon* furoat 200-400 >400-800 >800-1200
Triamsinolon 400-1000 >1000-2000 >2000

Tedavi Sonrası

 • İnhaler steroidler
 • Orofaringeal kandidiasis
 • Ses kısıklığı
 • İrritasyona bağlı öksürük

Uzun Etkili B2 Agonistler

 • Tek başına kontrol amaçlı kullanılmaz
 • 5 yaş üstünde inhale glikokortikoid tedaviyle kontrol altına alınamayan hastalarda kombinasyon olarak

Teofilin

 • İnhale glikokortikoid etkili olmadığında kombinayon tedavisi olarak kullanılır

Sistemik Glikokortikoidler

 • Yan etkileri nedeniyle şiddetli akut alevlenmelerinde tercih edilir.
 • Ağır ve kontrol altına alınamayan astımlı hastalarda

Anti IgE (Omulizumab)

 • 12 yaş üstünde
 • Total IgE seviyesi 30-700
 • Deri testi yada kanda spesifik inhalan alleji duyarlılığı
 • Persistan astımlı olanlara ve inhale steroidlerle kontrol altına alınamayan hastalara verilir
 • 20-150 kg arasında
 • 2-4 haftada bir sc

İmmunoterapi

 • Spesifik Ig E antikoru ile klinik ilişkinin bulgusunun gösterilmesi
 • Farmakoterapi veya allerjenden kaçınmaya zayıf cevap
 • İlaçların kabul edilemez yan etkisi
 • Alerjik rinit ve astım birlikteliği

Astım şiddetinin sınıflanması

Tedavi Basamakları

Astım Kontrol Seviyeleri (GİNA)

Özellikler Tam Kontrol

(Hepsi olmalı)

Kısmi Kontrol Kontrolsüz
Gün içi semptomlar Yok

( 0-2 / hafta)

Haftada 2’den fazla Bir haftada kısmi kontrollü astımdaki 3 veya daha fazla özelliğin bulunması
Gece semptomları Yok Herhangi bir
Aktivite kısıtlaması Yok Herhangi bir
B2 agonist kullanımı Yok

( 0-2 / hafta)

Haftada 2’den fazla
FEV1 – PEF Normal < %80 veya kendi en iyisi
Alevlenme Yok 1 veya fazla/yıl Haftada bir

Kontrol Odaklı Yaklaşım