Kimlerden Alerji Testi İstenir? Sunumu

Kimlerden Alerji Testi İstenir?

Alerji Testleri

 • Deri prick test
 • Serumda spesifik IgE
 • Yükleme testleri
 • Cilt testleri serum IgE testlerine göre daha duyarlı ve spesifiktir.

Alerji Deri Testleri

 • Spesifik alerjinin tanısı
 • Basit, hızlı, ucuz ve duyarlılığı yüksek
 • Alerji tanısında anahtar rol oynar
 • Tek başına klinik tanı koydurmaz.
 • Uygun olarak yapılmadığı zaman yanlış pozitif ve negatif sonuçlara neden olabilir.
 • Pozitif sonuçlarla her zaman klinik uyum yoktur.
 • Pozitif alerji testi alerjik semptomların başlangıcının habercisi olabilir.
 • Çapraz reaksiyonlar değerlendirilmelidir.

Prick test: Epiderm ise yapılır ve cilt üzerine uygulanır.

 • Sistemik reaksiyonlar %0.02
 • Ölüm nadir

İntradermal test:Cilt içine yapılan testtir.

 • Sistemik reaksiyonlar %0.5
 • Bazı ölümler bildirilmiştir.

Yaş

 • Her yaşta yapılabilmekle birlikte 3 aylıktan sonra yapılması önerilir.

Ne zaman yapalım?

 • Mevsimsel şikayetlerde polen mevsimi sonrası
 • Polen mevsimi sonrası polenlere cilt cevabı en yüksektir ve giderek azalır
 • Böcek sokması veya anafilaksi reaksiyonlarında son reaksiyondan 4-6 hafta sonra
 • İlaç alerjilerinde son reaksiyondan 6-8 hafta sonra

Alerjik hastalıklar

 • Prevalansları son 20 yılda artmıştır.
 • Alerji testi ihtiyacı da artmıştır.

Çocuklarda alerjik hastalıklar ve pozitif cilt testleri

Yaş Tanı Prevalans% Pozitif cilt test
Bebekler Gıda alerjisi 7-8 40-60
Okul çocukları Gıda alerjisi 1-2 60-70
Çocukluk yaşı Atopik dermatit 15-20 33-40
Bebekler Tekrarlayan hışıltı/astım 21-34 30-60
Okul Çocukları Astım 7-10 70-90
Çocukluk Alerjik rinit ve konjunktivit 10-15 60-80

Cilt testi sonuçları

<1 yaş

 • İnek sütü proteini
 • Yumurta
 • Bebeklerde gıda alerjisi astım ve alerjik rinit gelişiminin habercisidir.

>1 yaş

 • İnhalan alerjiler

Alerji testi niçin yapılır?

 • Alerjik hastalık tanısı
 • Alerjik hastalık gelişme riskini değerlendirilmesi
 • Spesifik alerji tedavisi

-Spesifik alerjenden kaçınma önlemleri

-Uygun farmakolojik tedavi

-Uygun immünoterapi

Alerjik hastalık gelişme riski

 • Cilt testi pozitifliği
 • Gıda alerjisi, atopik dermatit tanısı

Alerjenden kaçınma

 • Sorumlu alerjen tespitiyle uygun önlemler alınarak alerjik hastalıkların semptomları azaltılabilir.

Uygun tedavi

 • Spesifik alerjik hastalık tanısıyla (alerjik rinit, astım ve diğer alerjik hast)  doğru anti alerjik tedavi başlanması sağlanır.

Spesifik alerji aşısı

 • Birçok çalışmada astım, alerjik rinit ve konjunktivit tedavisinde spesifik immünoterapi etkin bulunmuştur.

Alerji testi kimlere yapılmalıdır?

 • Alerji semptomları olan ve devamlı proflaktik tedavi ihtiyacı olan tüm kişilere yaşa bakmaksızın (>3ay) alerji testi yapılabilir.

Alerji testi indikasyonları

Hışıltılı çocuklar

 • Hışıltısı bir aydan daha uzun süren   ve / veya üç veya daha fazla yineleyen  çocuklar
 • Astım gelişme riskini değerlendirmek
 • Hışıltı semptomları için günlük tedavi ihtiyacı olan

Hışıltıda (Modifiye Astım Tanı İndeksi)

Major Kriterler

1-Ebeveynlerde doktor tanılı ASTIM

2-Doktor tanılı ATOPİK DERMATİT

3-Aeroallerjen pozitifliği

Minör Kriterler

1-Doktor tanılı ALERJİK RİNİT

2- Nezle olmaksızın wheezing varlığı

3-%4’ün üzerinde eozinofili

4- Besin alerjisi

Güçlü İndeks: Persistan hışıltılı süt çocuğunda 1 majör veya 2  minör belirti (+) olanların %76’sında 6-13 yaşlarda aktif astım

İndeksi (-) olan çocuklarda astım gelişmeme olasılığı >%95

Astım

Astım kliniği: Uzun süreli hışıltı, öksürük, nefes sıkışması (Özellikle fiziksel aktiviteyle ve gece artan)

 • Daima test gereklidir (Astımlıların %85’i allerjik)
 • Sebebi bilinmeyen tekrarlayan pnömonili çocuklar (Astım ?)

Alerjik Rinit

Alerjik rinit kliniği: Peş peşe hapşırma, nezle, burun kaşıntısı. tıkanması, alerjik selam vb

 • Alerjik rinitin tanısı için klinik öykü ve cilt testi yapıldığında %97-99 dur.
 • Buna zıt olarak negatif klinik ve negatif cilt testi non-alerjik durumu destekler.

Konjunktivit

 • Tedaviye dirençli vakalar

İnhalen Alerjenler

 • Cilt prick testi inhalan alerjenlerin tanısı için çok etkili metot ve en ucuz metottur.
 • Pozitif cilt testi ve klinik uyum varlığında hastalığın nedeni olarak alerjenleri göstermede çok duyarlıdır.

Ürtiker

 • Akut ürtiker/anjioödem

-Tekrarlayan, ciddi vakalar ve/veya spesifik besinlerle alerji şüphesi olanlar

 • Kronik ürtiker

Atopik dermatit

 • Atopik dermatit kliniği olan: Kaşıntılı tipik morfolojik dağılım, tekrarlayıcı olması vb. olan çocuklarda
 • Gıda alerjileri ve inhalan alerjenlere alerji sıktır.
 • Tanıda minör kriterler arasındadır.

Gıda alerjileri

 • Besinlerle ilişkili cilt, solunum sistemi ve GIS semptomlarında cilt testi yapılır.
 • Genellikle 2 veya daha fazla organ sistemi tutulur.
 • Atopik dermatitte sadece cilt tutulabilir.

Vaka

 • 3 aylık bebek, formula mama ile besleniyor, gaz ağrısı için kanda spesifik IgE bakılıyor, serum spesifik IgE Klas 1 pozitif saptanıyor.
 • İnek sütü içermeyen mama raporu çıkarılıyor ve  ayda 5 kutu öneriliyor.
 • Bebeklerde düşük seviyede gıda ve inhalan alerjenlere alerji olmasının klinik önemi yoktur.
 • Gereksiz yere diyet kısıtlaması yapılmamalıdır.

 

 • İnhalan alerjenlere göre çok az güvenilirdir.
 • Prick cilt testleri
 • Pozitif prediktif değeri <%50
 • Negatif prediktif değeri >%95
 • Besin ekstreleriyle prick test intradermal testlere göre çok daha güvenlidir.
 • İntradermal testlerin çoğu yanlış pozitif sonuç verir.
 • Çiğ taze besinlerle prick to prick alternatif testtir.
 • Kesin tanı: Eliminasyon diyeti ve besin provokasyon testi

Vaka

 • 3 yaşında, her ıspanak yedikten sonra ürtiker olan çocuğun ıspanak cilt prick test negatif saptanıyor.
 • Tanı?

GİS semptomları

Kusma, ishal, kolik ve gelişme yetersizliği

 • Sebebi bilinmiyor
 • Persistan veya intermittan semptomlar
 • ±Atopik semptomlar

İlaç Alerjisi

 • Cilt testinin değeri değişkendir.
 •  Kas gevşeticileri alerjilerini saptamada etkili
 • Tanı sıklıkla zordur;
 • İlaç metobolitlerine alerji
 • Tanısal yöntem eksikliği
 • IgE dışı mekanizmalar etkileyebilir.

Vaka

 • 3 yaşındaki çocuğa, IVP çekilirken ürtiker gelişmesi nedeniyle radyoloji bölümünden alerji testi için gönderiliyor
 • Test yapalım mı?

Penisilin alerji testi kimlere yapılmalıdır?

 • Penisiline reaksiyon öyküsü pozitif

                            +

 • Penisilin kullanılması mutlak gerekli

                            +

 • Penisiline uygun alternatif yok

 

 • Penisiline reaksiyon öyküsü güvenilir değil

Beta-laktam ab alerjisi

 • Beta-laktam halkası içerenler: Penisilinler, karbapenemler, sefalosporinler, monabaktamlar
 •  Beta-laktam antibiyotik alınmasından sonra tip I reaksiyon veya şüpheli öykü ve mutlaka beta laktam antibiyotik uygulaması gerekiyorsa

Vaka

 • 3 yaşında, her aspirin ve ibufen aldıktan sonra nezle, dudakta şişme ve kaşıntı şikayeti var.
 • Cilt testi yapalım mı?

Aspirin ve NSAI ilaç alerjileri

 • Cilt testi ile tanı konulmuyor.
 • Provokasyon testleriyle tanı konuyor.

Kimlere ilaç alerjisi testi yapılmamalıdır?

 1. Toksik epidermal nekrolizStevens-Johnson sendromu

  Ağır anaflaktik reaksiyon

 2. Gebe olgularTesti etkileyecek ilaç kullanımı olanlar

  Aktif deri lezyonu olanlar

  Son reaksiyondan 4 haftadan kısa bir süre geçmiş olan olgular

  Non-IgE aracılı reaksiyon tanımlayanlar

  Beta blokör kullananlar

  Son 1 yıl içinde penisilin/beta laktam AB kullanımı sonrası anaflaktik şok tanımlayanlar

  Çok duyarlı olgular (inhalasyon yolu ile bile rx tanımlayanlar)

Vaka

 • 9 yaşında erkek çocuk, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile Amoksisilin/Klavulanik asit tedavisi öneriliyor. Hasta  önceki kullanımlarda penisilin ile allerjik reaksiyonu olduğunu söylüyor.
 • Dr. korkulacak bir durum olmayacağını söyleyerek ilacı reçete ediyor. Hasta ilacı içiyor ve takiben dakikalar içinde anafilaktik şok tablosu ile hastaneye yetiştiriliyor.

Lateks

 • Latex içeren maddelerle (Eldiven, bandaj, biberon ağızlığı, emzik vb) Tip 1 alerjik reaksiyonlar gelişmesi (Cilt, solunum, sistemik belirtiler)
 • Farklı latex ekstratları ile tanısal duyarlılık %90-98 ve spesifiklik %100 dür.

 

 • 4 yaşında piknikte böcek ısırması sonrası göz kapaklarında şişme, kaşıntı gelişiyor.
 • Her böcek ısırmasında aynı reaksiyon oluyor
 • Cilt testi yapalım mı?

Böcek sokması reaksiyonları

 • nLokal reaksiyon/ürtiker test için indikasyon değildir.
 • Sadece ciddi grade 3,4 ciddi sistemik reaksiyon olan hastalara yapılır (Solunumsal ve/veya kardiyovasküler kollaps semptomları olanlar)
 • VİT için immunoterapi testinin kesilme kararı için de gereklidir.

Alerjik Bronkopulmoner aspergillozis

 • Özellikle astım ve kistik fibrozisli hastalarda;
 • Klinikte kötüleşme, santral bronşektazi, akciğer infiltrasyonları (özellikle orta ve üst lobda)
 • Total IgE>417 kU/L (1000 ng/ml)
 • Alerjik bronkopulmoner aspergillozis akla gelmelidir ve aspergillozise karşı cilt testi yapılmalıdır.

Anafilaksi

 • Spesifik gözlem altında allerji için değerlendirilmelidir.

Tanı amaçlı olmayan cilt testleri

 • Allerjen ekstrelerin standardizasyonu sağlar.
 • Epidemiyolojik çalışmalar

Cilt testini kim yapmalıdır?

 • Testi kanatarak mı kanatmadan mı yapıyorsunuz?

               (Göğüs hastalıkları uzmanı)

 • Alerji uzmanı yapmalıdır.

Kimleri alerji uzmanına göndermeye gerek yoktur?

 • Ciddi olmayan ilk ürtiker
 • Sigara, parfüm gibi irritanlara reaksiyon veren çocuklar

Sonuçlar

 • Alerjik hastalıklar tanı konulması için aleji uzmanlarına yönlendirilmelidir
 • Tek başına cilt testleri tanı koydurmaz.
 • Klinik ve gerekli testlerle tanı konulduktan sonra alerji uzmanı dışındaki hekimler takip edebilir ve gerektikçe alerji uzmanlarına yönlendirilmelidir.

TCK   455. Madde

Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik ile bir kimsenin  ölümüne sebebiyet veren, 2 seneden 5 seneye kadar hapse ve ağır para cezasına mahkum olur.