Rinit Semptomlarında Tedavi Sunumu

Rinit Semptomlarında Tedavi

Alerjik Rinit

Amaç

 • Semptomlar
 • Hayat kalitesi
 • Sinüzit ve otitis media

Alerji Rinitte Tedavi

 • Alerjenden korunma
 • Farmakolojik tedavi
 • Spesifik immünoterapi
 • Eğitim
 • Cerrahi

Korunma

Ev tozu akarlarından korunma Gerekli!

Uygun

 • Halılar
 • Deri mobilyalar
 • Toz tutan eşyalar
 • Yüksek vakumlu elektrik süpürgeleri, çift kese
 • Kolay yıkanabilen perdeler
 • Tüylü veya bez oyuncaklar

Kedi ve köpek

Hamam böceği

 • Nem miktarı
 • Binadaki çatlaklar
 • Besinler
 • Kimyasal ilaçlar

Ev içi küfler

 • Nem
 • Havalandırma
 • Hijyen
 • Bira, şarap, kavun ve kavuna benzer meyveler

Ev dışı alerjenler

 • Pencere açılması
 • Ventilasyon sistemi
 • Yüz maskesi
 • Gözlük

Mesleksel ajanlar

 • Lateks alerjisi
 • Kimyasal ajanlar

Besin alerjenleri

 • İnek sütü alerjisi

Sonuç

 • Mesleksel maruziyet ve mevsimsel polen alerjisinde alerjenden kaçınma
 • Alerjen miktarının azaltılmasının önemi
 • Kaçınma önlemeleri
 • Psikososyal durum
 • Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

FARMAKOLOJİK TEDAVİ

Antihistaminikler

 • Hapşırma
 • Kaşıntı
 • Rinore
 • Nazal obstruksiyon?

Ev tozu akarı ve çimen polenine duyarlı süt çocuklarında uzun süreli tedavi astım gelişimine etkili

1. Kuşak Antihistaminikler

 • Klorfeniramin
 • Klemastin
 • Hidroksizin
 • Ketotifen
 • Mequitazin
 • Oksatomid

2. Kuşak Antihistaminikler

Eski kuşak antihistaminikler risk/fayda oranı yüksek olduğundan yeni kuşak antihistaminikler seçilmelidir.

Oral

 • Setirizin
 • Loratadin
 • Feksofenadin

Topikal

 • Azelastin (nasal, göz)
 • Levokabastin (göz)

Yeni ürünler

 • Desloratadin
 • Levosetirizin

Yeni kuşak H1 antihistaminikler

 • Antiallerjik aktivite
 • Besinlerle aktivite değişmez.
 • Sedasyon yapmaz.
 • Antikolinerjik etki yapmaz.
 • Kilo alımı olmaz.
 • Etki hızlı başlar ve uzun sürer.
 • Direnç gelişmez.
 • Tavsiyeler
 • Yeni kuşak antihistaminikler tercih edilmelidir.
 • Obstrüksiyonun ön planda olmadığı allerjik rinitlerde önerilmelidir.
 • Bir antihistaminiğe cevap vermeyen diğerine cevap verebilir.

Topikal Nasal Kortikosteroidler

Mukozal inflamasyonu azaltır ve  tüm nasal semptomları etkiler.

 • Beklometazon (Beconase Aqueous)
 • Budesonid (Rhinocort, Rhinocort Aqua)
 • Flunisolid (Nasalide)
 • Flutikason (Flixonase Aqueous)
 • Mometazon (Nasonex Aqueous)
 • Triamsinolon (Nasacort AQ)

Topikal Nazal Steroidler

Yaş USK GİS Doz
Beklometaon Beconase Aqueous 6 + 2×2
Budesonid Rhinocort, Rhinocort Aqua 4 + + 2×2
Flunisolid Nasalide 4 + 2×2
Flutikason Flixonase Aqueous 4-5 + 1×2
Mometazon Nasonex Aqueous 3 + 1×2
Triamsinolon Nasacort AQ 6 + + 1×2

Topikal sprey steroidlerin sistemik reaksiyonları

Sık (>%5)

 •     Baş ağrısı

Sık olmayan (<%5)

 •     Bulantı ve kusma
 •     Tat ve koku duyusu kaybı
 •     Baş dönmesi

Nadir

 •     Artmış göz içi basıncı (yüksek doz)
 •     Anaflaksi, ürtiker, anjioödem, bronkospasm)

Lokal reaksiyonlar

 • Nasal yanma ve sızlama (%5-10)
 • Aksırma, sinüs konjesyonu, göz sulanması, boğaz irritasyonu, ağızda kötü tat
 • Kanlı akıntı (%5)
 • Nasal septum perferasyonu

Yan etki

 • Hipotalamik-piteiutar-adrenal aksa etki

Deksametazon sprey

Betametazon damla

 • Boy uzaması

Beklametazon

İntranasal ve inhale steroidlerin birlikte kullanımında sistemik yan etkiler görülebilir.

Sistemik Kortikosteroid

Oral/İM Kortikosteroidler

Lokal Kromonlar

 • Kromoglikat
 • Nedokromil

Antilökotrienler

CysLT-resöptör inhibitörü

 • Montelukast (Singulair)
 • Zafirlukast (Accolate)

5-LO inhibitör

 • Zileuton
 1. basamak tedavi değildir.

İntranasal antikolinerjikler

 • İpratropium (Atrovent)

Dekonjestanlar-1

Oral

 • Efedrin
 • Fenilefrin
 • Pseudoefedrin
 • Diğerleri

Dekonjestanlar-2

Nazal

 • Efedrin
 • Fenilefrin
 • Naptazolin
 • Oksimetazolin (İliadin)
 • Tetrahidrozolin (Burnil)
 • Ksilometazolin (Otrivine)
 • Diğerleri

İmmünoterapi

Aeroallerjenlere doğal maruziyetten sonra allerjik rinitin semptomları, spesifik IgE antikoru ile klinik ilişkinin bulgusunun gösterilmesi

 • Farmakoterapi veya allerjenden kaçınmaya zayıf cevap
 • İlaçların kabul edilemez yan etkisi
 • Uzun süreli farmakoterapiden kaçınma ve ilaç maliyet azaltılmasının istenmesi
 • Alerjik rinit ve astım birlikteliği
 • Çocuklarda astımın önlenmesi muhtemelliği

Çocuklarda spesifik immünoterapi etkilidir.

Cerrahi

 • İlaçlara dirençli inferior türbinat hipertrofisi
 • Fonksiyonları etkiliyen septumun anotomik değişiklikleri
 • Kronik sinüzit
 • Nasal tek taraflı polip (Koanal polip, soliter polip, allerjik fungal sinüzit)
 • Tedaviye dirençli iki taraflı nasal poliposis
 • Fungal sinüs hastalığı (Miçetom, invasif formlar)
 • Diğer (serobrospinal sıvı kaçağı, tümörler, Wegener’s hastalığı)
Tedavi Mevsimsel Perineal
Yetişkin Çocuk Yetişkin Çocuk
  Oral H1 antihistaminik

  İN H1 antihistaminik

  İN KS

  İN Kromon

  Antilökotrienler

  Subkutan SIT

  Nasal, sublingual SIT

  Allerjenden kaçınma

R

R

R

R

R

R

R

K

R

R

R

R

R

R

K

R

R

R

R

R

R

K

R

R

R

R

K

Alerjik Rinit İlaçları

Hapşırma    Nezle          nasal             nasal          göz

     obstrüksiyon       kaşıntı  semptomları

H1-antihistaminikler

oral    +++  +++    0 / +       +++  ++

intranasal         ++  +++       ++  0

 

Kortikosteroidler          +++  +++     ++  ++  +

Cromonlar

  intranasal      +  +       +  +  0

 

Dekonjestanlar

intranasal             0  0  ++  0  0

oral            0    0      0    0

Anti-kolinerjikler          0  +++    0  0  0

Anti-lökotirienler      0  +  ++  0  ++

Basamak tedavisi

Hafif intermittan semptomlar

 • Oral H1 antihistaminikler
 • intranasal H1 antihistaminikler
 • Ve/veya dekonjestanlar

Orta-ciddi intermittan

 • Oral veya intranasal H1 blokerler
 • Ve/veya dekonjestanlar
 • İntranasal kortikosteroidler
 • (Kromonlar)

Orta-ciddi persistan

 • İntranasal kortikosteroidler

Nonallerjik rinit

 • 1. Kuşak Antihistaminikler
 • Dekonjestanlar
 • Antikolinerjik
 • Nasal steroid
 • Eosinofilik nonallerjik rinit (NARES)

Topikal steroidler

 • Rinitis medikomentoza

Nasal dekonjestan kesilmesi

Nasal serum fizyolojik

Nasal steroid (Fluticasone)

 • Aspirine duyarlı eosinofilik rinit

Nasal steroid (Fluticasone)