Rinit Semptomlarında Tedavi Sunumu

Rinit Semptomlarında Tedavi

Alerjik Rinit

Amaç

 • Semptomlar
 • Hayat kalitesi
 • Sinüzit ve otitis media

Alerji Rinitte Tedavi

 • Alerjenden korunma
 • Farmakolojik tedavi
 • Spesifik immünoterapi
 • Eğitim
 • Cerrahi

Korunma

Ev tozu akarlarından korunma Gerekli!

Uygun

 • Halılar
 • Deri mobilyalar
 • Toz tutan eşyalar
 • Yüksek vakumlu elektrik süpürgeleri, çift kese
 • Kolay yıkanabilen perdeler
 • Tüylü veya bez oyuncaklar

Kedi ve köpek

Hamam böceği

 • Nem miktarı
 • Binadaki çatlaklar
 • Besinler
 • Kimyasal ilaçlar

Ev içi küfler

 • Nem
 • Havalandırma
 • Hijyen
 • Bira, şarap, kavun ve kavuna benzer meyveler

Ev dışı alerjenler

 • Pencere açılması
 • Ventilasyon sistemi
 • Yüz maskesi
 • Gözlük

Mesleksel ajanlar

 • Lateks alerjisi
 • Kimyasal ajanlar

Besin alerjenleri

 • İnek sütü alerjisi

Sonuç

 • Mesleksel maruziyet ve mevsimsel polen alerjisinde alerjenden kaçınma
 • Alerjen miktarının azaltılmasının önemi
 • Kaçınma önlemeleri
 • Psikososyal durum
 • Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

FARMAKOLOJİK TEDAVİ

Antihistaminikler

 • Hapşırma
 • Kaşıntı
 • Rinore
 • Nazal obstruksiyon?

Ev tozu akarı ve çimen polenine duyarlı süt çocuklarında uzun süreli tedavi astım gelişimine etkili

1. Kuşak Antihistaminikler

 • Klorfeniramin
 • Klemastin
 • Hidroksizin
 • Ketotifen
 • Mequitazin
 • Oksatomid

2. Kuşak Antihistaminikler

Eski kuşak antihistaminikler risk/fayda oranı yüksek olduğundan yeni kuşak antihistaminikler seçilmelidir.

Oral

 • Setirizin
 • Loratadin
 • Feksofenadin

Topikal

 • Azelastin (nasal, göz)
 • Levokabastin (göz)

Yeni ürünler

 • Desloratadin
 • Levosetirizin

Yeni kuşak H1 antihistaminikler

 • Antiallerjik aktivite
 • Besinlerle aktivite değişmez.
 • Sedasyon yapmaz.
 • Antikolinerjik etki yapmaz.
 • Kilo alımı olmaz.
 • Etki hızlı başlar ve uzun sürer.
 • Direnç gelişmez.
 • Tavsiyeler
 • Yeni kuşak antihistaminikler tercih edilmelidir.
 • Obstrüksiyonun ön planda olmadığı allerjik rinitlerde önerilmelidir.
 • Bir antihistaminiğe cevap vermeyen diğerine cevap verebilir.

Topikal Nasal Kortikosteroidler

Mukozal inflamasyonu azaltır ve  tüm nasal semptomları etkiler.

 • Beklometazon (Beconase Aqueous)
 • Budesonid (Rhinocort, Rhinocort Aqua)
 • Flunisolid (Nasalide)
 • Flutikason (Flixonase Aqueous)
 • Mometazon (Nasonex Aqueous)
 • Triamsinolon (Nasacort AQ)

Topikal Nazal Steroidler

YaşUSKGİSDoz
BeklometaonBeconase Aqueous6+2×2
BudesonidRhinocort, Rhinocort Aqua4++2×2
FlunisolidNasalide4+2×2
FlutikasonFlixonase Aqueous4-5+1×2
MometazonNasonex Aqueous3+1×2
TriamsinolonNasacort AQ6++1×2

Topikal sprey steroidlerin sistemik reaksiyonları

Sık (>%5)

 •     Baş ağrısı

Sık olmayan (<%5)

 •     Bulantı ve kusma
 •     Tat ve koku duyusu kaybı
 •     Baş dönmesi

Nadir

 •     Artmış göz içi basıncı (yüksek doz)
 •     Anaflaksi, ürtiker, anjioödem, bronkospasm)

Lokal reaksiyonlar

 • Nasal yanma ve sızlama (%5-10)
 • Aksırma, sinüs konjesyonu, göz sulanması, boğaz irritasyonu, ağızda kötü tat
 • Kanlı akıntı (%5)
 • Nasal septum perferasyonu

Yan etki

 • Hipotalamik-piteiutar-adrenal aksa etki

Deksametazon sprey

Betametazon damla

 • Boy uzaması

Beklametazon

İntranasal ve inhale steroidlerin birlikte kullanımında sistemik yan etkiler görülebilir.

Sistemik Kortikosteroid

Oral/İM Kortikosteroidler

Lokal Kromonlar

 • Kromoglikat
 • Nedokromil

Antilökotrienler

CysLT-resöptör inhibitörü

 • Montelukast (Singulair)
 • Zafirlukast (Accolate)

5-LO inhibitör

 • Zileuton
 1. basamak tedavi değildir.

İntranasal antikolinerjikler

 • İpratropium (Atrovent)

Dekonjestanlar-1

Oral

 • Efedrin
 • Fenilefrin
 • Pseudoefedrin
 • Diğerleri

Dekonjestanlar-2

Nazal

 • Efedrin
 • Fenilefrin
 • Naptazolin
 • Oksimetazolin (İliadin)
 • Tetrahidrozolin (Burnil)
 • Ksilometazolin (Otrivine)
 • Diğerleri

İmmünoterapi

Aeroallerjenlere doğal maruziyetten sonra allerjik rinitin semptomları, spesifik IgE antikoru ile klinik ilişkinin bulgusunun gösterilmesi

 • Farmakoterapi veya allerjenden kaçınmaya zayıf cevap
 • İlaçların kabul edilemez yan etkisi
 • Uzun süreli farmakoterapiden kaçınma ve ilaç maliyet azaltılmasının istenmesi
 • Alerjik rinit ve astım birlikteliği
 • Çocuklarda astımın önlenmesi muhtemelliği

Çocuklarda spesifik immünoterapi etkilidir.

Cerrahi

 • İlaçlara dirençli inferior türbinat hipertrofisi
 • Fonksiyonları etkiliyen septumun anotomik değişiklikleri
 • Kronik sinüzit
 • Nasal tek taraflı polip (Koanal polip, soliter polip, allerjik fungal sinüzit)
 • Tedaviye dirençli iki taraflı nasal poliposis
 • Fungal sinüs hastalığı (Miçetom, invasif formlar)
 • Diğer (serobrospinal sıvı kaçağı, tümörler, Wegener’s hastalığı)
TedaviMevsimselPerineal
YetişkinÇocukYetişkinÇocuk
  Oral H1 antihistaminik

  İN H1 antihistaminik

  İN KS

  İN Kromon

  Antilökotrienler

  Subkutan SIT

  Nasal, sublingual SIT

  Allerjenden kaçınma

R

R

R

R

R

R

R

K

R

R

R

R

R

R

K

R

R

R

R

R

R

K

R

R

R

R

K

Alerjik Rinit İlaçları

Hapşırma    Nezle          nasal             nasal          göz

     obstrüksiyon       kaşıntı  semptomları

H1-antihistaminikler

oral    +++  +++    0 / +       +++  ++

intranasal         ++  +++       ++  0

 

Kortikosteroidler          +++  +++     ++  ++  +

Cromonlar

  intranasal      +  +       +  +  0

 

Dekonjestanlar

intranasal             0  0  ++  0  0

oral            0    0      0    0

Anti-kolinerjikler          0  +++    0  0  0

Anti-lökotirienler      0  +  ++  0  ++

Basamak tedavisi

Hafif intermittan semptomlar

 • Oral H1 antihistaminikler
 • intranasal H1 antihistaminikler
 • Ve/veya dekonjestanlar

Orta-ciddi intermittan

 • Oral veya intranasal H1 blokerler
 • Ve/veya dekonjestanlar
 • İntranasal kortikosteroidler
 • (Kromonlar)

Orta-ciddi persistan

 • İntranasal kortikosteroidler

Nonallerjik rinit

 • 1. Kuşak Antihistaminikler
 • Dekonjestanlar
 • Antikolinerjik
 • Nasal steroid
 • Eosinofilik nonallerjik rinit (NARES)

Topikal steroidler

 • Rinitis medikomentoza

Nasal dekonjestan kesilmesi

Nasal serum fizyolojik

Nasal steroid (Fluticasone)

 • Aspirine duyarlı eosinofilik rinit

Nasal steroid (Fluticasone)