Tubulopatiler Sunumu

Tubulopatiler

Glomerullerden süzülerek proksimal tubuluslara gelen ultrafiltrat protein dışında plasmaya benzer. Proksimak tubuluslardan su ve tuzla birlikte birçok madde reabsorbe olarak hemostaz sağlanır.

Böbrekler Nasıl Çalışır?

Na

 • Proksimal tubulus: %60 (AA ve glikoz)
 • Henlenin çıkan kolu: %25
 • Distal tubulus ve toplayıcı kanal: %15 (Tiazide duyarlı NaCl kanalı) geri emilir.
 • İdrarla Na atılımı: 1-6 mEq/kg/24 saat

K

 • Fitre olan K’un hepsi proksimal tubulustan emilir.
 • İdrardaki K tubuluslardan sekresyona uğrayan (toplayıcı kanallardan) K’dır.

P

 • Proksimal tubuluslardan aktif emilir.

Mg

 • Fitre olan Mg’un %25’i proksimal tubulustan emilir.
 • Henlenin inen kısmından sekresyon olur.

Renal Tubuler Asidoz

Normal anyon gap ve HCO3 emilim ve H sekresyon bozukluğu sonucu gelişen hastalıktır.

RTA

Tip I: Distal renal tubuler asidoz (Daha önce tip III denen form Tip I varyantıdır) Tip III (Tip I ve Tip II kombinasyonu)

Tip II: Proksimal renal tubuler asidoz

Tip IV: Mineralokortikoid eksikliği

Proksimal RTA (Tip II RTA)

 • Proksimal tubüluslardan HCO3 geri emilimi bozuktur.
 • Normalde bikarbonatın %85’i proksimal geri kalan %15’i distal tubulustan emilir.
 • Bikarbonat emilimi PRTA’da emilim %60 a düşer.
 • İdrarda büyük miktarda bikarbonat kaybedilir.
 • İdrar ph asidik (5.5 altında): Çünkü distal tubulusta asidifikasyon normaldir.
 • Serum HCO3: 22 altında
 • Distal tubulus emilimi normal
 • Distal tubulus işlevlerinde bozulma yok.

Etiyoloji

Sporadik (Geçici ya da kalıcı)

Kalıtsal

 • OD
 • OR (Göz anomalileri vardır)

İlaca bağlı (Karbonik anhidraz inh, sulfanamid)

Multipli Proksimal Tubuler Disfonksiyon İle Birlikte

Kalıtsal (Fankoni sendromu)

 • Primer (OR, OD)
 • Sekonder

Sistinozis

 • Lowe sendromu

Galaktazomi

 • Fruktoz intolaransı

Tirozinemi

 • Wilson hastalığı
 • Medüller kistik hastalık

Edinsel

 • İlaca bağlı (Karbonik anhidraz inh, ağır metaller)

Metabolik Bozukluklar ile Birlikte

 • Vit D eksikliği ve bağımlılığı
 • Primer veya sekonder hiperparatiroidi
 • Leigh sendromu

Klinik

 • Kusma
 • Büyüme gelişmede gerilik
 • Poliüri
 • Dehidratasyon
 • Anoreksi
 • Hipotoni

Tedavi

 • Vücuttan eksilen bikarbonat ve K yerine konmalıdır.
 • Oral verilir.
 • Alkali replasmanı için sodyum bikarbonat ve sodyum sitrat kullanılır.
 • Na kısıtlaması
 • Hidroklorotiazid (1.5-2 mg(kg(gün)
 • İndometazin
 • PRTA yapan nedenin tedavisi

Sistinozis

Sistin metabolizması bozukluğudur

Lizozomal sistin transport bozukluğu

Sistin kristalleri böbrek, KC ve beyinde birikir

3 klinik patern vardır

 • Ciddi form
 • İlk 2 yaşta
 • Tubuler disfonksiyon
 • Büyüme yetersizliği
 • Tedavi edilmezse son evre böbrek yetmezliği gelişir.

Ateş

Dehidratasyon

Ter atılımı azalması

Büyüme yetersizliği

Retinopati

HSM

Seksüel disfonksiyon

Tanı

 • Korneada sistin kristalleri vardır.
 • Riskli ailelerde pernatal tanısı vardır.

Tedavi- Sistamin

 • Gözdeki sistine etkisi olmadığı için göz damlaları kullanılmalıdır.
 • Büyümeye faydası olmaz bu nedenle büyüme hormonu da kullanılır.
 • Ranal transplantasyon yapılabilir.

Lowe sendromu
(Okuloserobrorenal sendrom)

 • X bağlı
 • Konj katarakt
 • Mental retardasyon
 • Hipotoni
 • Fankoni sendromu
 • Golgi aparatında transport yapan gende mutasyon sonucu
 • Körlük ve böbrek yetmezliği gelişir
 • Spesifik tedavisi yok
 • Hafif form

-Adelosanlarda

Yavaş ilerler

-Yetişkin form

Selim

Renal patoloji gelişmez.

Distal RTA (Tip 1 RTA)

 • Distal tubuluslarda ve kollektör kanallarda hidrojen iyonu salgılanmasındaki bozukluğa bağlı olarak karbonik asit ve karbondioksit yapılamaması ve idrarda bikarbonat kaybı sonucu gelişir.
 • Bikarbonat, sodyum ve K kaybı
 • Ekstraselüler volüm azalır ve
 • Renin-angiotensin sistemi aktive olur ve K kaybı artar.
 • Hipokloremi, hipokalemi PRTA kadar ağır değildir.
 • Ağır metabolik asidoza rağmen idrar asitleştirilemez ve idrar pH 5.5 altına düşmez.
 • Hiperkalsiüri
 • Hipositraturi vardır.
 • Vakaların çoğunda nefrokalsinoz ve böbrek taşları oluşur.
 • İzole dRTA sporadik olarak görülebilir.
 • OD, OR geçen formları var.
 • Distal tubulus ve kollektör kanalları etkileyen birçok hastalıklarda ve zehirlenmelerde de sekonder olarak gelişir.

Klinik

 • Kusma
 • Büyüme gelişme geriliği
 • Ağır asidoz
 • Böbrek taşları
 • Nefrokalsinoz
 • Raşitizm
 • Bikarbonat ve elektrolit replasmanı
 • Hiperkalsiüri önlemleri alınır.
 • Erken tedavi ile nefrokalsinoz önlenir.

Medüller sünger böbrek

 • Toplayııcı kanallarda kistik dilatasyon
 • Nefrokalsinozis
 • Beckwith-Wiedemann sendromu ve hemihipertrofide rapor edilmiştir.

Tip IV RTA (Mineralokortikoid eksikliği)

 • Aldesteron yapımında azalma sonucu gelişir.
 • Tubuluslerin aldesteron yanıtsızlığı da neden olabilir (Nadir).
 • Na reabsorbsiyonu azalmıştır.
 • Hiperkalemi
 • Hiperkalemi nedeniyle amonyak yapımı baskılanır.
 • İdrarda asit atılımı azalır.
 • ¡Hiperkalemik, hiperkloremik asidoz gelişir.
 • Ağır sistemik asidoz durumunda idrar pH’ı 5.5 altına inebilir.
 • Addison
 • Konj adrenal hiperplazi
 • Primer hipoaldesteronizmde görülen RTA’da böbrek fonksiyonları normaldir.
 • İdrarla aşırı Na kaybı vardır.
 • Plasma renin düzeyi yüksektir.
 • Hiporeninemik hipoaldesteronizmde jukstraglomeruler aparatusta hasara yol açan interstisyel böbrek hastalıklarında görülür.
 • Hipervolemi ve prostaglandin inhibisyonu ile de bu tip hipoaldesteronism gelişebilir.

Klinik

Diğer RTA da görülen klinik bulgular görülür

Tedavi

 • Diüretik ve prostaglandin tutucu reçineler (Polistren sulfanat reçinesi) verilir.
 • Nedene göre glikokortikoid ve minerokortikoidler kullanılabilir.

RTA da tanısal yaklaşım

 • Normal anion ghaplı metabolik asidoz
 • Elektrolit anormalliği (BUN, Ca, P, kreatinin, pH)
 • Renal fonksiyon değerlendirilmesi
 • İshal gibi bikarbonat kaybına neden olan diğer nedenlerin dışlanması
 • HiperK varsa tip IV, Hipokalemi varsa tip 1 veya II olabilir
 • Anyon gap: Na- (HCO3 + Cl)= 12 altında ise anyon gap normal
 • 20 üstünde ise yüksek anyon gap vardır;

-Laktik asidozis

-YD metabolik hastalıkları

 • Taşipne varsa solunumsal kompennent araştırılmalıdır
 • Öykü

-Diare oldu mu

-Ailede mental retardasyon var mı, böbrek yetmezliği, katarakt olan var mı?, büyüme gelişme geriliği ve ölüm hikayesi var mı?

 • Anyon gap normalse ve

idrar pH 5.5 altında ise proksimal RTA

> idrar pH6: distal RTA

 • Pozitif İdrar anion gap (İdrar Na+idrar K)-İdrar Cl

Distal RTA’u doğrulamada hesaplanabilir.

İdrar analizi

 • Glikozuri,
 • Proteinüri
 • Hematuri
 • İdrardaca/idrar kreatinin oranıyla hiperkalsiüri değerlendirilir.
 • Renal US nefrokalsinozis için yapılır.

RTA’da tedavi

 • Tüm formlarda HCO3 yerine konulur.
 • Proksimal RTA da HCO3 20 mEq/kg/24 saat /Na sitrat ve NaHCO3 kombinasyonu; (Bicitra veya stohl solusyonu)
 • Fanconi sendromu; P solusyonu
 • Distal RTA: 2-4 mEq/kg HCO3
 • Hiperkalsiüri kontrolü (Tiazid verilebilir)
 • Tip IV; Kayaksalate

Prognoz

 • Altta yatan hastalığa bağlı

RTA ile ilişkili Rikets

 • Tip II; P kaybına bağlı
 • Tip I; Ca kaybı
 • 1.25 D vit yapım yetersizliği

Bartter sendromu

 • Hipokalemik metabolik alkaloz
 • Hiperkalsiüri
 • OR

Antenatal Bartter sendromu

 • Hiperprostaglandin E sendromu
 • Tipik olarak infantlarda görülür
 • Klasik Bartter’e göre daha ciddi fenotipik özellikler vardır (Polihidramnios, tuz kaybı ve ciddi dehidratyasyon)


Klasik
Bartter

 • Hafif fenotipik bulgu vardır.
 • Büyüme geriliği
 • Tekrarlayan dehidratasyon epizodu
 • Fenotipik olarak Gitelman sendromuna uyar ve genetik olarak ayrılırlar.
 • Antenatal Bartter’in bir varyantı sensorionöral işitme kaybı ve kronik renal yetmezlikle ilişkilidir.

Patogenez

 • Kronik loop diüretikleri gibi etki eder.
 • Henle çıkan kolonda Na, Cl ve K alımı bozuktur ve bu elektrolitlerle birlikte su atılımı olur.
 • Renin angiotensin-aldesteron sistemi aktive olur ve aldesteron Na alır ve K atar ve K daha da kaybolur.
 • Hipokalemi de distalden hidrojen atılımına neden olur ve metabolik alkaloz kötüleşir.
 • Hipokalemi PG salınımına neden olur ve bu da renin angitensin aldesteron kaskadını daha da artırır.
 • 3 gen bozukluğu vardır.

Klinik

 • Polihidramnios öyküsü vardır.
 • Dismorfik bulgular
 • Üçgen yüz
 • Büyük gözler ve strabismus
 • Sarkık ağız vardır.
 • Dehidratasyonun tekrarlayan öyküsü
 • Hipokalemik metabolik alkaloz
 • Büyümede gerilik
 • İdrar Ca, Na ve CL, K artmış.
 • Renin Aldesteron, PG E artmış.
 • TA normal ancak ciddi dehidratasyon varsa hipotansiyon görülebilir.
 • Renal fonksiyon N
 • Hiperklasiüri nefrokalsinozis yapar.

Tanı

 • Yenidoğanlarda ciddi hipokalemi yapar
 • Hiperkalsiüri
 • Bir kısmında hipomagnezemi vardır (Gitelmanda sık)
 • Kronik kusma (Bartter da idrar CL yüksekken kronik kusmada düşüktür.
 • Histolojide böbreklerde jukstaglomerular aparat hiperplazisi vardır.
 • Bu hastalık tanısında böbrek biyopsisi nadiren yapılır.

Tedavi

 • Dehidratasyon önlenmesi
 • Beslenmenin idamesi
 • Hipokaleminin düzeltilmesi (K desteği sıklıkla çok yüksek tutulmalı)
 • Na desteği
 • İndometazin PG inh ile etki eder
 • Bu tedavi ile uzun süreli prognoz iyidir
 • Hastaların küçük bir kısmında kronik hipokalemi, nefrokalsinozis ve kronik indometazin tedavisi kronik interstisyel nefrit ve KBY ye neden olur.

Gitelman sendromu

 • Sıklıkla Bartter sendr varyantı denir
 • OR
 • Hipokalemik alkaloz
 • Nadir
 • Hipokalsiüri ve hipomagnezemi görülür.
 • Daha geç başlar

Klinik

 • Barttere göre daha büyük çocuklarda görülür.
 • Tekrarlayan kas krampları ve spasmları hipomagnazemi ile olur.
 • İdrar Ca düşük ve idrar MG yüksektir.
 • Renin Ald sistemi normal
 • PG yükselmez.
 • Büyüme geriliği az görülür.

Tanı

Adult ve adelosanlarda hipokalemik met alkaloz, hipomagnezemi ve hipokalsiüri görülür.

Tedavi

 • K ve Mg desteği yapılır.
 • İndometazin ve Na desteği genelde gerekmez.

Nefrotik Diabetes İnsipidus

 • X’e bağlı resesif
 • Böbrek tubulusları ADH’a yanıt eksikliği vardır
 • V2 resöptör geninde mutasyon
 • Erkekte daha ağır

Sekonder Dİ

 • Kistik böbrek hastalığı
 • Obstruktif üropati
 • İnterstisyel nefrit
 • Akut ve kronik böbrek yetmezliği

Klinik

 • Poliüri
 • Polidipsi
 • Hipernatremi
 • Ağır vakalarda hipernatremik dehidratasyon atakları tipiktir.
 • Ataklar zeka geriliğine neden olabilir.

Tanı

 • Öykü
 • Klinik belirtiler
 • Serum osmolaritesi yüksek
 • İdrar osmolaritesi düşük
 • Susuzluk testi
 • ADH a yanıt alınamaması ile ADH eksikliğinden ayrılır

Tedavi

 • Tuzdan fakir diyet
 • Na dan fakir mamalar
 • Sık aralarla sıvı almalı
 • Klorotiazid tedavisi ile idrar azalır (Hipokalemi açısından izlenmelidir)
 • Klorotiazide yanıt yoksa indometazin verilir
 • Sekonder tiplerde nedene yönelik tedavi

Fankoni sendromu

 • Proksimal tubulusu bozukluğu
 • Aminoasiduri
 • Renal glikozuri
 • Fasfaturi
 • Hipofosfatami
 • Primer ve sekonder gelişebilir
 • Erken yaşta görülenler kalıtsaldır
 • Poliüri, polidipsi, kusma, kabızlık, raşitik bulgular
 • Hipokalemi, hipofosfatemi, hiperürisemi,
 • Hiperkloremik metabolik asidoz
 • Aminoasiduri
 • Glikozuri
 • Fosfatüri
 • Hafif albuminuri
 • Dehidratasyona rağmen idrar dansitesi 1010-1015
 • İdrarla Ca, Mg, ürik asit atılımı artmış

Tedavi

Primer neden gözden geçirilmeli ve replasman tedavisi yapılmalıdır.

Sistinozis

 • Dokularda sistin birikimi ile belirlenen kalıtsal bir hastalık
 • Normalde hücre içinde parçalanmasıyla serbest sistein açığa çıkar.
 • Sistinozisde membran transport sisteminde bozukluk vardır ve sistin lizozom içinde kalır.
 • 3 tiptir.
 • Selim veya erişkin tip sistinozisde kornea ve kemik iliğinde az miktarda sistin birikir.
 • Böbrek tutulumu yoktur.
 • İnfantil yada nefrotik tipte lökositlerde fibroblastlarda, korneada ve böbreklerde çok miktarda sistin birikir.

İnfantil sistinozis

 • OR
 • Sorumlu gen 17. kromozomda
 • 1/200.000
 • Böbrekte sistin birikimi KBY yapabilir
 • Belirtiler ilk 2 yaşta
 • Poliüri, polidipsi, dehidratasyon ateşi
 • Büyüme gelişme geriliği
 • Fanconi sendromu
 • Fotofobi, raşitizm, hipotiroidi
 • Nefrokalsinozis
 • Böbrek taşı
 • Sarı saçlı ve beyaz ten rengi