Hırıltılı Solunum – Hırlayan Çocuk (Hışıltılı Çocuk)

Birçok çocuktaki sorunlardan birisi akciğerlerde duyulan hırıltıdır. Hırıltı kelimesi bazen hışıltı olarak bilinir. Hırıltılı solunum akciğerlerde bronşların daralması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. En sık neden gribe bağlı bronşit tir.

Hırıltılı Solunum

Hava kesesi girişinin daralması sonrası gelişir ve hava kesesindeki hava çıkmakta zorlanır. Bunun sonucu da ıslık sesi gibi bir ses duyulur. Bu sese hırıltı denir. Hırlayan çocuklara da hırıltılı çocuk denir.

Hırıltı birçok hastalıkta görülebilen bir durumdur. Gribal enfeksiyonlar özellikle küçük bebeklerde bronşları etkiler ve daralma yapabilir. Bunun sonucu da akciğerlerde ıslık çalma gibi bir ses duyulabilir. Bronşiolit gibi bir akciğer enfeksiyonu sonucu olabildiği gibi reflüye bağlı da hırıltı görülebilmektedir. Daha birçok nedene bağlı hırıltı olabilmektedir.

Hırıltı solunum diğer adıyla hışıltı akciğerlerde duyulan bir sesdir. Hırıltılı solunum özellikle küçük bebeklerde çok sık görülmektedir. Hırıltılı solunumun bir çok nedeni vardır

Hırıltılı solunum olan (Hışıltılı) çocuk, hangi çocuklara denir?

Göğüslerinde hırıltı (hışıltı) duyulan çocuklara denir. 3 ve daha fazla hırıltı atağı olan çocuklar incelenmelidir.

Hışıltılının ne kadar sürdüğü önemli midir?

Evet önemlidir. 3 haftadan uzun süren hışıltılar ve aralıklı olarak 3 kezden fazla süren hışıltılar önemlidir.

Ne zaman başladığı önemli midir?

Evet önemlidir. Genellikle 1 yaşından önce başlayan hışıltılar genelde geçiicidir veya doğumsal bir nedenledir. Ayrıca çocukların büyümesine nefes borusunun büyümesi ayak uyduramadığı için olabilir ve genelde çocuk 3 yaşına gelince düzelir. Bazen 12 yaşına kadar devam edebilir. 3 yaşından sonra görülen ve 3 haftadan uzun süren hışıltıların nedeni astım yani allerjik bronşit olabilir.

Çocuğumda hışıltı 3 yaşından sonra da devam eder mi?

Çocukta egzema varsa, anne veya babada astım varsa 6 yaşına kadar devam etme şansı %70 dir. Bunun dışında çocukta allerjik nezle, grip olmadan da hışıltı olması veya kanda %4 ve üstü eozinofil varsa da devam etme şansı %70 dir. Bunlar yoksa düzelme şansı %95 dir.

Çocuğumda hışıltı duyarsam  ne yapmalıyım?

Genellikle gribal enfeksiyonlarda hışıltı duyulur. Eğer çocuğun nefes alıp vermesi hızlanmışsa, zor nefes alıp veriyorsa, 3 haftadan uzun sürüyorsa ve 3 kezden fazla olmuşsa mutlaka çocuk allerji uzmanı tarafından görülmelidir.

Ne gibi hastalıklar olabilir?

Birçok nedeni olabilir. Örneğin reflü, kistik fibroz, astım, doğumsal anamoliler, yabancı cisim aspirasyonu, enfeksiyonlar gibi nedenler bunların bazılarıdır. Bu nedenden dolayı incelemeler yapılmalıdır.

Tedavisi var mıdır?

Öncelikle neden bulunmalı ve tedavisi ona göre düzenlenmelidir

Sonuç olarak hırıltılı solunum bebek ve çocuklarda çok rastlanılan bir durumdur. Hırıltılı solunumun nedenleri dikkatlice araştırılmalı ve bu araştırma sonucunda kesin teşhis konulmalıdır. Bu teşhis sonrasında hırıltılı solunum tedavi edilmelidir. 

Hırıltılı çocuklarda teşhis ve tedavinin yapılmasında çocuk alerji uzmanları ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanları özel eğitim alan uzmanlardır. Bu nedenle özellikle sık tekrarlayan hırıltılı solunumu olan bebek ve çocukların bu uzmanlar tarafından teşhis ve tedavinin yapılması çok önemlidir.