Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Eğitimi

Denizli’de doğan, ilk orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamlayan Ahmet Akçay Denizli Anafartalar Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yaparak uzman oldu. Uzmanlık tezini çocuklarda resüsitasyon sonuçlarıyla ilgili olarak yaptı.

phone

Bilgi ve Randevu Hattı

Randevu ve Bilgi İçin Sizi Arayalım

  Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Eğitimi

  2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmaya başladı. Çocuklarda astım, alerji hastaları, kistik fibrozis, zatürre, bronşektazi gibi Çocuk Alerjik Hastalıklar ve Çocuk Göğüs Hastalıkları konularında çalıştı ve bu konularda çalışmalar yaptı. Bu konudaki çalışmalarını uluslararası önemli dergilerde yayımlatmayı başardı. 2008 yılında Çocuk Alerjisi Uzmanlık diplomasını aldı. 2012 yılında Çocuk İmmünolojisi ve Alerjik Hastalıklar Uzmanlık diplomasını ve 2013 yılında Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlık diplomasını aldı.

  Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Klinik Tecrübeleri

  2013 ile 2016 arasında İstanbul Liv Hospital Çocuk Alerji ve Astım Bölümü ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü sorumlu doktoru olarak çalıştı.

  2014 yılında Amerika’nın en iyi çocuk hastanelerinden birisi olarak gösterilen Cincinnati Children Hospital’de Pediatric Allergy and Immunology bölümünde Prof. Dr. Amal Assa’ad ile birlikte ziyaretçi bilim adamı olarak çalıştı. Bu ziyaret sırasında çocuklarda astım, besin alerjileri, besin yükleme testleri, immünoterapi yöntemleri, ilaç alerjileri, ayrıntılı solunum fonksiyon testleri ve solunum provokasyon testleri, egzama hastalıkları konusunda Amerika’da uygulanan teknik ve tedavi yöntemleri ile ilgilendi. Cincinnati Children Hospital’da Pediatric Pulmonology bölümü tarafından dünyanın önde gelen pediatrik pulmologlarından Prof. Dr. Robert Wood tarafından organize edilen bronkoskopi kursuna katıldı. Amerikada Bernstein Allergy Group kurucusu Prof. Dr. Jonathan Bernstein ile tanıştıktan sonra Türkiye’de aynı sistemi kurmaya karar verdi

  Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Akademik Çalışmaları

  Prof. Dr. Ahmet AKÇAY 2007 yılında Doçent 2014 yılında profesör olmuştur. İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesinde ders anlatmaya devam etmektedir. Yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi mevcuttur. Akademik yayınların kalitesini gösteren H indeksi 18’dir.
  Çocuklardaki alerjik hastalıklar, astım ve çocuk göğüs hastalıkları konularında konuşmalar yapmaktadır.

  İstanbul Alerji ve Prof. Dr. Ahmet Akçay

  Prof. Dr. Ahmet Akçay 2014 yılında çok değerli bilim adamı olan, Amerikada Bernstein Allergy Group kurucusu Prof. Dr. Jonathan Bernstein ile tanıştıktan sonra Türkiye’de alerji alanında daha fazla gelişme olması için İstanbul Alerji Grubu’nu kurmaya karar verdi
  İstanbul Alerji 2016 yılında kurulmuştur. İstanbul Alerji, alerji alanında hizmet vermek isteyen hekimlere Alerji alanında gerekli klinik sağlamak, ekipman ve laboratuvar konusunda destek vermek ve Türkiye’de alerji alanında gelişmiş testlerin getirilmesini sağlamak, yurtdışından alerji alanında hizmet almak isteyenlere ülkemizde hizmet verilmesini sağlamak ve ülkemizde alerji alanında gelişmelere destek sağlamak için kurulmuştur. İstanbul Alerji, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında 3 farklı lokalizasyonda bu hizmetleri sağlamaktadır.

  Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Üye Olduğu Dernekler

  Üye olduğu dernekler arasında Çocuk Alerji ve Astım Akademisi (2009-2019 arası yönetim Kurulu üyesi), Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Toraks Derneği bulunmaktadır.
  Ailelerin bilgilenmesi için kurulan Alerji ve Astım Deneği, Besin Alerjisi Derneği’nin başkanlığını yapmaktadır. Bu dernekler vasıtasıyla Belediyeler ve çeşitli kurumlarla ortaklaşa ailelerin alerji konularındaki eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Sahip Olduğu Diplomalar ve Sertifikalar

  • Tıp Diploması (İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi)
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Diploması (İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi)
  • Çocuk Alerjisi Uzmanlık Diploması (İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi)
  • Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanlık Diploması (İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi)
  • Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Diploması (İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi)
  • Doçentlik Diploması
  • Profesörlük Diploması
  • Ozon Tedavisi (Sağlık Bakanlığından Onaylı Sertifika)
  • Mezoterapi (Sağlık Bakanlığından Onaylı Sertifika)
  • Fitoterapi (Sağlık Bakanlığından Onaylı Sertifika)
  • Fonksiyon Tıp Eğitimi

  Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Tıbbi İlgi Alanları ve Aktiviteleri:

  Astım ve Alerji Hastalıkları

  Astım, hışıltılı (Hırıltılı) çocuk, alerjik nezle, göz alerjisi, ürtiker (Kurdeşen), egzama (Atopik dermatit), ilaç alerjileri (Lokal anestezik alerjileri, penisilin ve diğer antibiyotik alerjileri), arı alerjisi, herediter anjioödem, besin alerjileri (İnek sütü alerjisi ve diğer besin alerjileri

  Çocuk Göğüs Hastalıkları

  Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, kistik fibrozis, bronşektazi, kronik akciğer hastalıkları, uyku apne sorunları

  Bağışık Yetmezliği

  Sık enfeksiyon geçirenler, bağışıklık yetmezliği olan çocuklar, immun sistemin takip edilmesi gerekenler

  Uyguladığı Tanı Yöntemleri

  Prof. Dr. Ahmet Akçay Alerji Testleri (Gıda alerji testleri, polen, ev tozu gibi inhalan alerji testleri, yükleme testleri), Patch testi (Deri yama testi), solunum fonksiyon testleri, nefeste nitrik oksit seviyesi, ilaç alerjisi testleri (Lokal anestezik madde alerji testi, penisilin ve diğer antibiyotik alerji testleri, Bazofil aktivasyon testleri, ter testi, Kronik ürtiker inceleme testleri, Moleküler Alerji testi gibi Dünya’da uygulanan son teknolojik tanı yöntemlerini kullanmaktadır

  Uyguladığı Tedavi Yöntemleri:

  İlaç tedavisi, dilaltı aşı tedavisi, cilt altı aşı tedavisi, anti IgE tedavi, Biyolojik ajanlar, ozon tedavisi, immunstimulan tedavi, Fitoterapi

  ALERJİDE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

  Prof. Dr. Ahmet Akçay alerji alanında tamamlayıcı tıp alanlarında Sağlık Bakanlığından Onaylı olan Ozon Tedavisi, Mezoterapi, Fitoterapi ve Fonksiyon Tıp Eğitimleri alarak Sertifikalarını almış, bu alanlarda da kendini geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir.

  Ozon tedavisi

  Ozon tedavisi özellikle egzama, astım ve ürtiker tedavilerinde faydalı olabilen tedavi yöntemleridir. Bu nedenle de alerjik hastalıkların bazılarında Ozon Tedavisi Kullanmaktadır

  Mezoterapi Tedavisi

  Özellikle Alerji ve İmmun sistemdeki sorunlarda immun sistemi uyaran tedavi için Mezoterapi Yöntemleri kullanılabilmektedir. Ayrıca PRP tedavisi egzama tedavilerinde faydalı olabilmektedir. Bu tedavilerden Alerjik Hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı tedavi olarak kullanmaktadır

  Fitoterapi

  Özellikle astım ve alerjik hastalıklarda fitoterapinin de yeri vazgeçilmezdir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığından onaylı Fitoterapi Sertiifikası olarak bu alanda da Alerjide geleneksel tedaviler yanında Fitoterapi ile tamamlayıcı bir tedavi uygulamaktadır

  Fonksiyonel Tıp

  Özellikle bağırsaktaki geçirgenlik alerjik hastalıkların kaynağını oluşturduğu hakkında yayınların çıkması nedeniyle bu konuda da eğitim almış ve tedavi ve tanısal yöntemleri kullanmaktadır.

  Hedefimiz Alerji alanında öncelikle Uluslararası standartları yakalamak ve daha sonrasında daha fazlasını geliştirmektir. Hayalimiz güzel, bizim yapacağımız tek şey, çok çalışmak ve mücadele etmek

  Tedaviler