Prof. Dr. Ahmet Akçay Ulusal Yayınlar

D17. A. Akçay, “Allerjik Rinitte Çocuk Hasta” Türkiye Klinikleri Allerji Özel Sayısı, 3(1), 55-60 (2010). Full Text

D16. A. Akçay, “Özel durumlar”: Editör Şekerel BE, Çocukluk Çağı Astımı, 1. Baskı, Ankara, Poyraz Yayıncılık, 170-182, (2009). Full Text

D15. Akçay A. Hava Kirliliğinin Akciğer Gelişimi Üzerine Etkileri, Türkiye Klinikleri Hava Kirliliği ve Solunum Sistemi Özel Sayısı, 1, 36-41, (2008). Full Text

D14. A. Akcay, Tamay, Z., Dağdeviren, E., Zencir, M., Öneş, U. ve N. Güler, “Denizli’deki 6-7 Yaş Okul Çocuklarında Allerjik Hastalıklarının Prevalansları” Ege Pediatri Bülteni Dergisi 46, 145 -150 (2007). Full Text

D13. Kılıç, G., Tamay, Z., Yıldız, İ., A. Akçay, Bakır, B. ve N. Güler, “Pulmoner Sekestrasyon Olgusu ve Radyolojik Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması,” Çocuk Solunum Dergisi, 1, 32-36 (2006). Full Text

D12. A. Akcay, Gürses, D., Özdemir, Ö., Ergin, H., Kılıç, İ. ve A. Sarıoğlu-Büke, “Üç Olgu Nedeniyle Akciğer Kist Hidatiğine Yeniden Bakış,” Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 29-31 (2003). Full Text

D11. Tamay, Z., A. Akçay ve Ü. Öneş, “Çocuklarda Tekrarlayan Pnömonilere Yaklaşım,” Çocuk Dergisi, 5, 10-14, (2005). Full Text

D10. A. Akcay, “Akut Astım Tedavisi,” Çocuk Solunum Dergisi, Özel sayı, 10-15 (2005). Full Text

D9. A. Akçay, Gürses, D., Ayşegül, Ö., Kılıç, İ. ve H. Ergin, “Denizli İlindeki Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri,” Adnan Menderes Tıp Fakültesi Dergisi, 6, 15-19 ( 2005). Full Text

D8. Gürses, D., A. Akçay, Çakaloz, İ., Kılıç, İ., Ergin, H. ve CO. Kara, “Çocukluk Çağı Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Değerlendirilmesi,” Çocuk Dergisi, 4,  98-101 (2004). Full Text

D7. A. Akcay, Öneş, Ü., Güler, N., Tamay, Z. ve M. Doğru, “İstanbul İlindeki İlkokul Müdürlerinin Astım Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Etkiliyen Faktörler,” Ege Pediatri Bülteni, 11, 181-187 (2004). Full Text

D6. Polat, A. ve A. Akçay, “Çocuklarda Beslenme Sorunları,” Galenos, 6, 13-16, (2002). Full Text

D5. D. Polat, A. ve A. Akçay, “Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları,” Galenos, 6, 17-23, (2002). Full Text

D4. Gürses, D., Özdemir, A., A. Akçay, Semiz, S. ve İ. Kılıç, “Akut Hepatit A Enfeksiyonunun Prodromal Döneminde Meningoensefalit Tablosu (Bir Olgu Nedeniyle),” Çocuk Dergisi,  2, 99-101( 2002). Full Text

D3. A. Akçay, Pakdemirli, E., Polat, A. ve B. Topuz, “Bebeklerde Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni Olarak Subglottik Hemangiom ve Yüksek Doz Oral Metilprednizolon,” Çocuk Dergisi, 2,53-56, (2002). Full Text

D2. A. Akçay ve U. Uğur-Baysal, “Çocuklarda Yaşam Desteği,” Hipokrat, 81,15-23 (1999). Full Text

D1. Gökçay, G., Yazgan, Ş. ve A. Akçay, “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslar arası Yasa: Bebek Beslenmesi Serbest Pazar Koşullarına Bırakılamaz,” Çocuk Forumu, 1, 7-8, (1998). Full Text