Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Katıldığı Kurslar

16. Besin Allerjileri Kursu, Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Sempozyumu,1 Kasım 201
15. Allerjik Hastalıklar ve İmmun Yetmezliklere Olgularla Yaklaşım Kursu, Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Sempozyumu,1 Kasım 2011

14. Allerjide sık karşılaşan Sorunlara pratik Yaklaşım Kursu, Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Sempozyumu,1 Kasım 2011

13. Astım Kontrolünü Etkileyen Durumlar Kursu, XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 3 Kasım 2010, Antalya Katılım Belgesi

12. Primer İmmun Yetmezlik Kursu, XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 3 Kasım 2010, Antalya Katılım Belgesi

11. İlaç Alerjilerine Pratik Yaklaşım Kursu, XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 3 Kasım 2010, Katılım Belgesi

10. İmmun Yetmezliklerde Tanı ve Tedavi Kursu, XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 3 Kasım 2010, Antalya Katılım Belgesi

9. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (ÇİLYAD) Uygulayıcı Sertifakası, (7-9).3.2007. Katılım Belgesi

8. Çocuklarda Fleksible Bronkoskopi Uygulamaları Kursu. III. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 13 Nisan 2005, Ankara. Katılım Belgesi

7. Pediatrik Radyoloji Uygulamalı Tanı Kursu. 4 Nisan 2005, İstanbul. Katılım Belgesi

6. Astım Tanısında Kullanılan Yöntemler Kursu. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 27 Eylül 2005, İzmir. Katılım Belgesi

5. Araştırma Yöntemleri Etiği ve Planlaması Kursu. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 27 Eylül 2005, İzmir. Katılım Belgesi

4. Klinik Eğitimde Yetiştiricilik Kursu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 24-25 Ocak 2002, Denizli. Katılım Belgesi

3. Probleme Dayalı Öğrenim Kursu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 01-08 Haziran 2001, Denizli. Katılım Belgesi

2. Neonatoloji Kursu. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, 26-27 Kasım 1998, İstanbul. Katılım Belgesi

1. Çocuk hemodializ Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, 15-16 Aralık 1994, İzmir. Katılım Belgesi