Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Eğitim ve Araştırma Görevleri

2009 öncesi dersleri

D3. Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
b.Tıpta uzmanlık tezi
Tülay İnce Tıpta Uzmanlık Tezi, Denizli İlindeki 13-14 yaş çocuklarında astım semptomlarının prevalansi ve risk faktörleri

D4.
a. Önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme (Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış ders programlarındaki dersler)
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanlara Yönelik Eğitimler (2000-2003 ve 2006-2009 tarihleri arasında anlattığı dersler)

Akut Astım Atağı

Kronik astım tanı ve tedavisi

Akut Ürtiker

Kistik Fibrozis

Tekrarlayan Pnömoniye Yaklaşım

Çocuklarda EKG

Sıvı elektrolit tedavisi

b. Tıp Fakültesi için task, modül veya blok sorumlusu olmak, eğitim yönlendiriciliği yapmak, dönem kurulları ve eğitimle ilgili kurullarda görev almak
Dönem 2:
2006-2007: İshalli çocukta öykü alma

2007-2008: İshalli çocukta öykü alma

Dönem 3
2001-2002: Modul 2 Dehidratasyon ve Malnütrisyon Sorumlusu, Dönem 3
2002-2003: Modul 2 Dehidratasyon ve Malnütrisyon Sorumlusu, Dönem 3

2006-2007: Modul 2 Dehidratasyon ve Malnütrisyon Sorumlusu, Dönem 3

2007-2008: Modul 2 Dehidratasyon ve Malnütrisyon Sorumlusu, Dönem 3

Dönem 4
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğrenci pratiği (İstanbul Tıp Fakültesi) 2003-2004

Çocuklarda görülen böbrek hastalıkları task sorumlusu, 2006-2007

Çocukluk Çağı Enfeksiyonları Taskı sorumlusu, 2007-2008

Çocuklarda görülen böbrek hastalıkları task sorumlusu 2007-2008

Çocukluk Çağı Enfeksiyonları Taskı sorumlusu 2006-2007

c. Tıp Fakültesi için özel çalışma modülünde (ÖÇM) yönetici olmak

h. Öğrenci danışmanlığı
Denizli ilinde astım hastalarında astım prevalansı, 2. Sınıf öğrencileri 4 öğrenciye danışman, 2000-2001

g. Modül ve task içinde sunum, uygulama ve mesleksel beceri sorumluluğu
Sunumlar
2000-2003 ve 2006-2009 tarihleri arasında her yıl anlattığı dersler
Dönem 3

Malabsorbsiyon fizyopatolojisi, ayırıcı tanısı

Malnutrisyon kliniği ve değerlendirilmesi

Dehidratasyon fizyopatolojisi ve tedavisi

Akut Astım Atağı

Çocuklarda solunum sistemi muayenesi anlatılmıştır.

Dönem 4
Akut Astım Tanı ve Tedavisi

Kronik Astım Tanı ve Tedavisi

Glikokortikoidler

Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonu

Hışıltılı Çocuk

Üst solunum yolu hastalıkları paneli

Alt solunum yolu hastalıkları paneli

Kistik Fibrozis

Kronik akciğer hastalıklarına yaklaşım

Çocuk Göğüs Hastalıklarına Yönelik 4. sınıflarla ayrıca eğitsel vizit ve pratik yaptırılmıştır.

Çocuklarda sıvı elektrolit tedavisi

İdrar yolu Enfeksiyonları

Hematürili Hastaya Yaklaşım

Glomerul hastalıklarına yaklaşım

Akut Böbrek Yetmezliğine Yaklaşım

Kronik böbrek yetmezliğine yaklaşım

Üriner Sistem Taşları

Ateşli Hastaya Yaklaşım

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Yaklaşım

Tekrlayan akciğer enfeksiyonlarına yaklaşım

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Paneli

Döküntülü Hastalıklara Yaklaşım

Akut Ürtiker

Akut Astım Atağı

Çocuk solunum sistemi pratikleri yaptırılmıştır.

Temel Allerji

Ekzersiz ve astım

İlaç alerjileri

Allerjik Rinitli hastaya yaklaşım

Dönem 5
Çocuklarda Uyku apne

Mesleksel Beceri Sorumluluğu
Dönem 3
Malnütrisyonlu çocuğa yaklaşım

İshalli çocukta öykü alma

Dönem 4
Solunum fonksiyon testleri

Allerji Testleri

PPD uygulama ve değerlendirme

D6.
Ulusal  sempozyum, kongre, çalıştay, gibi etkinliklerde;
Başkanlık veya eş başkanlık yapmak

2. 8. Ulusal Çocuk Alerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi. Havayolu ve Virüsler Paneli Başkanı. 24-27 Nisan 2013, Çeşme, Sheraton Otel

Solunum Yolu Hastalıklar Kongresi, Panel Başkanlığı, 2010
Organizasyonda görev almak

4. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Sempozyumu, Gaziantep, 8 Ekim 2011 (Düzenleme kurulu ve sempozyum sekreteri)

3. VI. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi (Kongre İletişim Sorumlusu), İstanbul, 2010.

2. IV. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi (Düzenleme Kurulu), İstanbul, 2006.

1.Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu (Genel sekreter), Denizli, 2005.