Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Katıldığı Ulusal Kongreleri

46. 8. Ulusal Çocuk Astım ve Solunum Yolu hastalıkları Kongresi, 24-27 Nisan 2013, Çeşme.

45. XX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya

44. Çocuk Alerji ve Astım Sempozyumu, 20 Eylül 2013, Manisa.

43. XIX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya. Katılım Belgesi

42. İnönü Ünversitesi, Pediatri Okulu, 21-23 Eylül 2012, Malatya.

41. 7. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum yolu hastalıkları Kongresi, 3-5 Mayıs 2012, Eskişehir

40. 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, 3-6 Nisan 2012, İstanbul. Katılım Belgesi

398.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 18-21 Mart 2012, Bursa. Katılım Belgesi

38. Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi 2011, 1-4 kasım 2011, Antalya. Katılım Belgesi

37. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu hastalıkları Sempozyumu, 8.10.2011, Gaziantep. Katılım Belgesi

36. 33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, 28-31 Mart 2011, İstanbul. Katılım Belgesi

35. Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, 4. Pediatri Günleri, 8-9 Ocak 2011. Katılım Belgesi

34. XVIII. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya. Katılım Belgesi

33. 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 12-14 Mayıs 2010 İstanbul.

32. ANKEM Kongresi, 29 Nisan 3 Mayıs 2009, Antalya. Katılım Belgesi

31. XVII. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi, 3-7 Kasım, 2009, Antalya. Katılım Belgesi

30. Ulusal Kistik Fibrozis Sempozyumu, 11 Nisan 2008, Ankara

29. XVI. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi, 19-23 Kasım, Kıbrıs.

28. Erişkin ve Çocukta Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 11-13 Eylül 2008, Kıbrıs. Katılım Belgesi

27. 3. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 4-8 Haziran 2008, Trabzon. Katılım Belgesi

26. 44. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Haziran 2008, İstanbul. Katılım Belgesi

25. Allerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi, 27-30 Mart 2008, İstanbul. Katılım Belgesi

24. XV. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2007, Antalya. Katılım Belgesi

23. Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya. Katılım Belgesi

22. XIV. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2006, Antalya. Katılım Belgesi

21. ADÜ Çocuk Astım Sempozyumu, 12 Mayıs 2006, Aydın Katılım Belgesi

20. IV Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 3-5 Mayıs 2006, İstanbul. Katılım Belgesi

19 28. Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri, 18-21 Nisan 2006, İstanbul. Katılım Belgesi

18. 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 19-22 Şubat 2006, Bursa. Katılım Belgesi

17. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 20-23 Şubat 2005, Bursa. Katılım Belgesi

16. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim 2005, İzmir.Katılım Belgesi
,
15.
27. Pediatri Günleri ve Pediatri Hemşireliği Günleri, 4-7 Nisan 2005, İstanbul. Katılım Belgesi

14 . III. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 14-16 Nisan 2005, Ankara. Katılım Belgesi

13. Besin Allerjileri Sempozyumu, 13-14 Mayıs, 2005, Samsun.

12. Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 23-25 Eylül 2005, Denizli.

11. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 6-10 Ekim 2004, Antalya.
Katılım Belgesi

10. 26. Pediatri Günleri ve 5 Pediatri Hemşireliği Günleri. İstanbul, 20-22 Nisan 2004. Katılım Belgesi

9. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 6-10 Ekim 2004, Antalya. Katılım Belgesi

8. 47. Milli Pediatri Kongresi 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 2. Pediatri Asistanları Kongresi. İstanbul, 21-23 Ekim 2003. Katılım Belgesi

7. Uluslar arası Katılımlı X. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Adana, 25-27 Eylül 2002. Katılım Belgesi

6. 23. pediatri Günleri. 10-13 Nisan 2001, İstanbul. Katılım Belgesi

5. II. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi. Ankara, 30 Ekim-2 Kasım 2001. Katılım Belgesi

4. 44. Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Eylül 2000, Bursa. Katılım Belgesi

3. 20. Pediatri Günleri. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İ.Ü. Çocuk Sağlığı ve Enstitüsü Türkiye Milli Pediatri Derneği İstanbul Şubesi. 1-2 Nisan 1998, İstanbul. Katılım Belgesi

2. İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi. 27-31 Mayıs 1998, İstanbul. Katılım Belgesi

1. XLII: Milli Pediatri Kongresi. Türkiye Milli Pediatri Derneği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Türkiye Milli Pediatri Derneği Kayseri Şubesi. 25-28 Haziran 1998, Kayseri. Katılım Belgesi