Prof. Dr. Ahmet Akçay Ulusal Bildirileri

E57. Becerir T, Akçay A, Duksal F, Ergin A, Becerir C ve Güler N. Denizli İli’ndeki egzema prevalansındaki artış ve bu artışı etkileyen risk faktörleri (ISAAC 3). 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 166 (PS-72), Çeşme, 2013. Full Text

E56. Tamay Z, Akçay A, Babayiğit Hocaoğlu A, Demir F, Tahtakesen TN ve Güler N. Beslenme alışkanlıklarının atopic dermatite etkisi. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 165 (PS-71), Çeşme, 2013. Full Text

E55. Akçay A, Tamay Z, ve Guler N. 8. Atopik egzamanın risk faktörleri. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 165 (PS-70), Çeşme, 2013. Full Text

E54. Akçay A, Tamay Z, Öneş Ü ve Guler N. İstanbul’daki anaokulu öğretmenlerinin atopic egzema hakkındaki bilgi seviyeleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 165 (PS-69), Çeşme, 2013. Full Text

E53. Becerir T, Akçay A, Duksal F, Ergin A, Becerir C ve Güler N. Denizli İli’ndeki astım ve astım semptomları prevalanslarındaki artış ve bu artışı etkileyen risk faktörleri (ISAAC 3). 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 150-151 (PS-34), Çeşme, 2013. Full Text

E52. Becerir T, Akçay A, Duksal F, Ergin A, Becerir C ve Güler N. İnternational Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) yazılı ve video anket arasındaki uyum. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 150 (PS-33), Çeşme, 2013. Full Text

E51. Becerir T, Akçay A, Duksal F, Becerir T, Ergin A, Becerir C ve Güler N. Astım prevalansını etkileyen risk faktörleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 150 (PS-32), Çeşme, 2013. Full Text

E50. Duksal F, Akçay A, Becerir T, Ergin A, Becerir C ve Güler N. Okul çocuklarında alerjik rinit prevalansının artış trendi (ISAAC 3). 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 150 (PS-31), Çeşme, 2013. Full Text

E49. Akçay A, Tamay Z ve Güler N. Diyet alışkanlıklarının alerjik rinit prevalansına etkileri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 149 (PS-30), Çeşme, 2013. Full Text

E48. Akçay A, Tamay Z ve Güler N. Alerjik rinit prevalansını etkileyen risk faktörleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 149 (PS-29), Çeşme, 2013. Full Text

E47. Akçay A, Tamay Z ve Güler N. Astım prevalansını etkileyen diyet alışkanlıkları. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 149 (PS-28), Çeşme, 2013. Full Text

E46. Akçay A, Tamay Z ve Güler N. Astım prevalansını etkileyen risk faktörleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 149 (PS-27), Çeşme, 2013. Full Text

E45. Akçay A, Tamay Z, Öneş Ü ve Güler N. İstanbul’daki anaokulu öğretmenlerinin astım hakkındaki bilgi seviyeleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 148 (PS-26), Çeşme, 2013. Full Text

E44. Akçay A, Tamay Z, Öneş Ö, Güler N. İstanbul’da 13-14 yaş okul çocuklarında astım semptomlarının yazılı ve video anketle prevalansları ve potansiyel risk faktörleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 148 (PS-25), Çeşme, 2013.  Full Text

E43. Celtik C, Yukselen A, Emiroglu H, Akcay A, “Beş Yaş Altı Çocuklarda Kronik Kabızlık Etyolojisinde Besin Allerjisinin Rolü” XIX Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi Özet Kitabı, 67 (P-066), Antalya, 2012. Full Text

E42. Celtik C, Yukselen A, Akcay A, Emiroglu H, Uçak R, “Beş Yaş Altı Çocuklarda Tanısı Konulmamış İnatçı Kusma Etyolojisinde Besin Allerjisinin Rolü” XIX Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi Özet Kitabı, 67 (P-065), Antalya, 2012. Full Text

E41. İnce T, Ergin A, Becerir C, Akçay A, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Prevelansı” XVII Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 65 (P047), Anatalya, 2009. Full Text

E40 Becerir C, Ergin A, İnce T, Akçay A, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım Prevelansının ISAAC Video Anketle Değerlendirilmesi” XVII Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 65 (P048), Anatalya, 2009. Full Text

E39. İnce T, Ergin A, Becerir C, Akçay A, Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım Prevalansını Etkileyen Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi” XVII Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 65 (P049), Anatalya, 2009. Full Text

E38· Özsarı T, Çakaloz B, Güçtürk İ, Karaca A, Azdemir Ü, Akçay A, “Allerjik Rinit Semptomlarını Taklit Eden Tik Bozukluğu Olgusu”, XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 85 (P147), Kıbrıs, 2008. Full Text

E37·     Yüksel H, Can D, Reisli İ, Uzu8ner N, Orhan F, Cevit Ö, Tahan F, Canıtez Y, Kuyucu S, Bingöl-Boz A, Akçay A, Yılmaz Ö, “Çocukluk Çağı Atopik Dertmatitinin Özellikleri ve Prognozu: Türkiye’de Çok Merkezli Bir Çalışma”, XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 72 (P099), Kıbrıs, 2008. Bu çalışma üçüncülük ödülü almıştır Full Text

E36. Özsarı T, Becerir C, Akçay A, “Denizli İlinde’ki Astım ve Allerjik Rinitli Çocukların Prick Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi” XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 62 (P066), Kıbrıs, 2008. Full Text

E35. Candemir M, Çakaloz B, Parlaz N, Küçüktaşcı K, Akçay A, “Ürtikeri Taklit Eden Anksiyete Bozukluğu Olgusu”, XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 77 (P136), Anatalya, 2007. Full Text

E34. Duksal F, Küçüktaşcı K, Becerir C, Akçay A, ”Bir Olgu Nedeniyle Genel Değişken İmmun Yetersizlik’’, XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 73 (P123), Anatalya, 2007. Full Text

E33. Duksal F, Akç.ay A, Gedik AH, Tamay Z, Güler N, Öneş Ü, “İstanbul’daki ana sınıfı öğretmenlerinin allerjik rinit hakkında bilgi düzeyleri”,  XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 63 (P083), Anatalya, 2007. Full Text

E32. Tamay, Z., Kılıç, G., A. Akçay, Öneş, Ü., Güler, N., Güzel, EP., Özarmağan, G. ve R. Küçükoğlu, “Çoğul İlaç ve Besin Alerjisinin Eşlik Ettiği Bir Sikatrisyel Pemfigoid Vaka Sunusu,” XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 52 (P113), İzmir, 2005. Full Text

E31. A. Akçay, Tamay, Z., Kılıç, G., Devecioğlu, E., Peykerli, G., Öneş, Ü. ve N. Güler, “Muchausen By Proxy Sendromu: İki Kardeşin Ev Temizlik Ürünüyle Zehirlenmesi,” 2. Uludağ pediatri Kış Kongresi, Özet Kitabı, (P39), Bursa, 2006. Full Text

E30. Kılıç, G., Tamay, Z.,  A. Akçay ve  N. Güler, “Astim Ile Karısabılen Nadır Bır Konjenital Anomalı: Vasküler Ring,” 28. Pedıatrı Günlerı, 270 (P46),  İstanbul, 2006. Full Text

E29. Tamay, Z., Guler, N., Kılıç, G., Suleyman, A., A. Akcay. ve Ones. Ü, “Çocukluk Çağı Astımı Annelerin Yaşam Kalitesini Etkiliyor Mu?,” XIV. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi, Özet Kitabı, (P101), Antalya, 2006. Full Text

E28. A. Akçay, Tamay, Z.,  Öneş, Ü. ve N. Güler, “İstanbul İlindeki 6-12 Yaş Okul Çocuklarında Allerjik Rinit ve Semptomlarının Prevalanları  (ISAAC Faz I),” 49. Milli Pediatri Kongresi Kongresi, Özet Kitabı, 302 (MP3), İstanbul, 2005. Full Text

E27. Öneş, Ü., A. Akçay, Tamay, Z. ve  N. Güler, “İstanbul İlindeki 6-7 Yaş Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Prevalansı  (ISAAC Faz I),” III. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Özet Kitabı, 154 (P12), Ankara, 2005. Full Text

E26. A. Akçay, Tamay, Z.,  Öneş, Ü. ve N. Güler, “İstanbul İlindeki 6-7 Yaş ve 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım ve Diğer Allerjik Hastalıklarının Prevalanları  (ISAAC Faz I),” XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 29 (P23), İzmir, 2005. Full Text

E25. Öneş, Ü., A. Akçay, Tamay, Z. ve N. Güler, “İstanbul İlindeki Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Artan Prevalansı (ISAAC III),” 1. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Özet Kitabı, (P1), Bursa, 2005 (Poster 3 ödülü).   Full Text

E24. A. Akçay, Öneş, Ü., Güler, N., Tamay, Z. ve M. Doğru, “İstanbul İlindeki İlkokul Müdürlerinin Astım Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Etkiliyen Faktörler,” 48. Milli Pediatri Kongresi 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi ve Pediatrik Aciller Kursu, Özet Kitabı, 361-362, Samsun, 2004. Full Text

E23. Öneş, Ü., A. Akçay, Tamay, Z., Güler, N. ve M. Doğru, “İstanbul İlindeki İlkokul Öğretmenlerinin Astım Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Etkiliyen Faktörler,” XII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 28 (S021), Antalya, 2004 (Sözlü bildiri). Full Text

E22. A. Akçay, Dağdeviren, E., Zencir, M., Güler, N. ve Ü. Öneş, “Denizli İl Merkezinde 6-7 Yaş Okul Çocuklarında Astım Prevalansını Etkiliyen Risk Faktörleri ve Sosyoekonomik Durumun Etkileri (Sözlü Bildiri),” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, 218, İstanbul, 2003.  Full Text

E21. A. Akçay, Dağdeviren, E., Zencir, M., Güler, N. ve Ü. Öneş, “Denizli İl Merkezinde 6-7 Yaş Okul Çocuklarında Allerjik Rinit Prevalansını Etkiliyen Risk Faktörleri ve Sosyoekonomik Durumun Etkileri,” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul, 2003.  Full Text

E20 Tamay, Z., Leman, ÖD., Güler, N., Öneş, Ü., A. Akçay ve B. Taravari, “Hışıltılı Çocuk Nadir Bir Nedeni: Çift Çıkışlı Aorta Anomalisi,” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul, 2003. Full Text

E19. Tamay, Z., Güler, N., Leman, ÖD., Öneş, Ü. ve A. Akçay, “Spondilokostal Disostos: Göğüs Kafesi Deformitesinin Üç Boyutlu Spiral Tomografi Bulguları,” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul 2003. Full Text

E18. A. Akçay, Tamay, Z., Güler, N., Öneş, Ü., Leman, ÖD. ve B. Taravari, “Sol Total Atelekteziyle Başvuran Bir Bronşial Astım Olgusunda Parsiyel Ig A Eksikliği ile Birlikte Akciğer Tüberkülozu,” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul 2003. Full Text

E17. A. Akçay, Kara, CO., Dağdeviren, E. ve M. Zencir, “4-17 Yaş Çocuklarda Tonsil Büyüklüğünün Yaşa Göre Değişimi ve Tonsil Hipertrofisi ile İlişkili Semptomlar,” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul 2003. Full Text

E16. Gürses, D., Sözeri-özdemir, A., A. Akçay ve Kılıç. İ, “Akut Hepatit A Enfeksiyonunun Prodromal Döneminde Meningoensefalit Tablosu (Bir Olgu Nedeniyle),” 24. Pediatri Günleri ve 4. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, (P17), İstanbul, 2002. Full Text

E15. A. Akçay, Gürses, D., Özdemir, A., Kılıç, İ., Polat, A., Ergin, H. ve M. Cinbiş, “Pediatrik Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi: 1996-2001,”  24. Pediatri Günleri ve 4. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, 30 (P23), İstanbul, 2002. Full Text

E14. A. Akçay, Polat, A. ve İnan. M, “İki Olgu Nedeniyle Brucellozis,” 24. Pediatri Günleri ve 4. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, 45 (P47), İstanbul, 2002. Full Text

E13. A. Akçay, İnan, M., Gürses, D., Öneş, Ü. ve Güler. N, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım ve Diğer Allerjik Hastalıkların Prevalansı,” X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Özet Kitabı, (BP17), Adana, 2002. Full Text

E12. Gürses, D., A. Akçay, Çakaloz, İ., Kılıç, İ., Ergin, H. ve CO. Kara, “Çocukluk Çağı Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Değerlendirilmesi,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, 232 (PB112), Mersin, 2002. Full Text

E11. A. Akçay, İnan, M., Gürses, D., Öneş, Ü. ve N. Güler, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım Prevalansını Etkiliyen Risk Faktörleri ve Sosyoekonomik Durumun Etkileri,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, (PB9), Mersin, 2002.   Full Text

E10. A. Akçay, İnan, M., Gürses, D., Öneş, Ü. ve N. Güler, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Ekzema Prevalansını Etkiliyen Risk Faktörleri ve Sosyoekonomik Durumun Etkileri,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, (PB10), Mersin, 2002. Full Text

E9. A. Akçay, İnan, M., Gürses, D., Öneş, Ü. ve N. Güler, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Allerjik Rinit Prevalansını Etkiliyen Risk Faktörleri ve Sosyoekonomik Durumun Etkileri,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, (PB7), Mersin, 2002.  Full Text

E8. A. Akçay, Gürses, D., Sözeri-Özdemir, A., Gökşin, İ. ve E. Kıter, “Diz Artroskopisi Sonrası Derin Ven Trombozu ve Akut Osteomyelitle İlişkisi,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, 225 (PB81), Mersin, 2002.  Full Text

E7. A. Akçay, Gürses, D. ve Sözeri-Özdemir. A, “Dissemine İntravasküler Koagulopati Sonrası Hemolitik Üremik Sendrom,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, 225 (PB82), Mersin, 2002.  Full Text

E6. Gürses, D., Özdemir, Ö., A. Akçay, Kılıç, İ., Ergin, H., Sarıoğlu-Büke, A. ve Ö. Herek, “Çocukluk Çağında Akciğer Kist Hidatiği: Üç Olgu Sunumu,”  46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, 234 (PB118), Mersin, 2002.  Full Text

E5. A. Akçay, Uğur-Baysal, U., Yavuz, T. ve M. Çalışkan, “Çocuklarda Yaşam Desteğinin Nörolojik Sonuçları,” Uluslar arası Katılımlı 23. pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, (P37), İstanbul, 2001. Full Text

E4. Polat, A., A. Akçay, Topuz, B. ve E. Pakdemirli, “Vaka Sunumu: Subglottik Hemangiom,” Uluslar arası Katılımlı 23. pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, (P20), İstanbul, 2001. Full Text

E5. A. Akçay, Yavuz, T., Demirdöven, M. ve R. Bundak, “Ventriküler Taşikardi ve Respiratuar Distres Sendromlu Pseudohipoaldesteronizm Tip 1 Olgu Sunumu,” Uluslar arası Katılımlı 23. pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, (P17), İstanbul, 2001.

E2. A. Akçay, Uğur-Baysal, S. ve A. Bulut, “Çocuklarda Yaşam Desteğinin Sonuçları Ve Etkileyen Değişkenler,” XLII. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, (J2), Kayseri, 1998. Full Text

E1. Yalçın, I., Salman, N., Somer, A., A. Akçay ve N. Büyükbabani, “Genel Değişken İmmun Yetersizlik İle Birlikte Bulunan İki Taraflı Surrenalde Ve Deride Myofibroblastik Tipte Tümör Olgusu,” VIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Özet Kitabı, (P31), İzmir, 1998. Full Text