Prof. Dr. Ahmet Akçay Diğer Yayınları

F9. Öneş Ü, Akçakaya N, SapanN, Güler N, Demir E, Karaman Ö, Yazıcıoğlu M, Tamay Z ve Akçay A (Çocuk Alerji ve Astım Akademisi). Besin Alerjisi Tanı ve Tedavi Protokolü. Mart 2013.

F8. Öneş Ü, Akçakaya N, SapanN, Güler N, Demir E, Karaman Ö, Yazıcıoğlu M, Tamay Z ve Akçay A (Çocuk Alerji ve Astım Akademisi). Çocuk Alerji Terimleri Sözlüğü, Sözlük Dergisi, 2013; 1(4): 1-31 Sözlük Dergisi. Full Text

F7.Akçay A. Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler. Alerjik Rinit Tanı ve Tedavi Rehberi 2012.  Full Text

F6. A. Akçay, “Allerjik Rinitte Çocuk Hasta” Türkiye Klinikleri Allerji Özel Sayısı, 3(1), 55-60 (2010) Full Text

F5. A. Akçay, “Özel durumlar”: Editör Şekerel BE, Çocukluk Çağı Astımı, 1. Baskı, Ankara, Poyraz Yayıncılık, 170-182, (2009) Full Text

F4. Akçay A. Hava Kirliliğinin Akciğer Gelişimi Üzerine Etkileri, Türkiye Klinikleri Hava Kirliliği ve Solunum Sistemi Özel Sayısı, 1, 36-41, (2008). Full Text

F3. Polat, A. ve A. Akçay, “Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları,” Galenos, 6, 17-23, (2002). Full Text

F2. Polat, A. ve A. Akçay, “Çocuklarda Beslenme Sorunları,” Galenos, 6, 13-16, (2002). Full Text

F1. A. Akçay ve U. Uğur-Baysal, “Çocuklarda Yaşam Desteği,” Hipokrat, 81,15-23 (1999). Full Text