Prof. Dr. Ahmet Akçay Ödülleri

1. (Öneş Ü., Ahmet Akçay, Tamay Z. ve N. Güler) “İstanbul ilindeki okul çocuklarında astım ve semptomlarının artan prevalansı (ISAAC faz III), I. Uludağ Pediatri Kış Kongresi’nde (20-23 Şubat 2005, Bursa). Poster üçüncülüğü ödülü almıştır.

2. Yüksel H, Can D, Reisli İ, Uzuner N, Orhan F, Cevit Ö, Tahan F, Canıtez Y, Kuyucu S, Bingöl-Boz A, Akçay A, Yılmaz Ö, “Çocukluk Çağı Atopik Dertmatitinin Özellikleri ve Prognozu: Türkiye’de Çok Merkezli Bir Çalışma”, XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Özet Kitabı, 72 (P099), Kıbrıs, 2008.  Poster üçüncülüğü ödülü almıştır.

3. Tamay Z, Akçay A, Babayiğit Hocaoğlu A, Demir F, Tahtakesen TN ve Güler N. Beslenme alışkanlıklarının atopic dermatite etkisi. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 165 (PS-71), Çeşme, 2013. Poster üçüncülüğü ödülü almıştır.