Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Akademik Görevleri

-Çocuk Alerjisi ve Astım Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi

-Yayın Kurulu Üyesi, Puader Uzmanlık Akademisi Dergisi

-Yayın Kurulu Üyesi, Astım Alerji İmmünoloji Dergisi

-Genel Sekreter, Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, 2005.

-Düzenleme Kurulu, IV. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2006.

-Kongre İletişim Sorumlusu, VI. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2010.

-Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Sekreteri, Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Sempozyumu, Gaziantep, 8 Ekim 2011

-Kongre Bilimsel Kurul Üyesi, 7. Çocuk Alerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Eskişehir, 2012

-Kongre Bilimsel Kurul Üyesi, 8. Çocuk Alerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2013