Astımdan Korunma Yolları

İnsanların yaşadığı ortamlarda rastlanan çok çeşitli alerjenler vardır. Astıma neden olan alerjenin tespitinden sonra sorunlu alerjenden kaçınmak gerekir. Astıma neden olan alerjenler ev içi alerjenler ve ev dışındaki alerjenler olarak sınıflamak gerekir. Ev içinde en sık astımı tetikleyeciler ev tozu akarları, evcil hayvan, hamam böceği, kemirgenler ve küflerin alerjenleri yanında sigara ve ev içi hava kirleticileri gibi irrritanlardır. Bu makalemizde astımdan korunma yolları anlatacağız.

Ev Dışı Alerjenler

Ev dışı alerjenler denince polenler ve küfler akla gelmektedir. İnsanlar zamanlarının %90’nını genellikle ev içinde geçirdiği için çevresel önlemler genel- likle ev içinde alınan önlemlerdir. Astım tedavisi için evlerde alerjen yoğunluğunu azaltmanın etkinliği konusunda çelişkili sonuçlar vardır. Maalesef alerjen azaltılması ile klinik iyileşme bulguları uyumlu değildir. Bununla birlikte as- tımlı çocuklar için astıma neden olan alerjenlere karşı önlemler alınmasında fayda vardır. İnsanların yaşadığı ortamlarda rastlanan çok çeşitli alerjenler vardır. Astıma neden olan aler- jenin tespitinden sonra sorunlu alerjenden kaçınmak gerekir.

Astıma Neden Olan Alerjenler

Astıma neden olan alerjenler ev içi alerjenler ve ev dışındaki alerjenler olarak sınıflamak gerekir. Evde bulunan alerjenler ve irritanlar sıklıkla astım tetiklenmesine neden olmaktadır. Ev içinde en sık astımı tetikleyeciler ev tozu akarları, evcil hayvan, hamam böceği, kemirgenler ve küflerin alerjenleri yanında sigara ve ev içi hava kirleticileri gibi irrritanlardır. Evde astım tetikleyicilerini azaltmak için çeşitli önlemler alınabilir. Çevresel fiziksel problemlerin önlenmesi ve sigara içilmesinin önlenmesi bu önlemlerin başında gelir. İnsanlar zamanlarının %90’nını genellikle ev içinde geçirdiği için çevresel önlemler genellik- le ev içinde alınan önlemlerdir. Astımdan Korunma Yolları

Prof. Dr. Ahmet Akçay