Astım ve alerjik hastalıkların belirtileri olan çocukların alerjik hastalıklar konusunda uzmanlar tarafından teşhis edilip tedavi edilmesi çok önemlidir. Çocuk alerji uzmanları (Diğer adı çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanları) çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından çocuklardaki astım ve alerjik hastalıklar konusunda eğitim alarak çocuk alerji uzmanı diploması almaya hak kazanmış uzmanlardır. Sonuç olarak çocuk alerji uzmanları hem çocuk doktoru hem de alerji konusunda uzmanlık diploması olan çocuk doktorlarıdır.

Çocuk Alerji Uzmanları

Bu nedenle alerjik hastalıklardan şüpheli çocukların bir çocuk alerji uzmanı tarafından incelenmesi ve teşhis konulup tedavi edilmesi çok önemlidir.  Çünkü alerjik hastalıklar 1-2 haftalık bir tedavi ile düzelmeyip bazen düzelmesi yıllar alabilen hastalıklardır. Yanlış teşhis nedeniyle uzun süre gereksiz tedavi alabilmeleri veya hastalığın atlanması ile de hastalığın ilerlemesi ile karşı karşıya kalınma riski vardır. Bu nedenlerle kesin teşhis için bu konuda en deneyimli uzmanlar olan çocuk alerji uzmanlarınca teşhis ve tedavisinin planlanması çok önemlidir.

Çocuk Alerji uzmanı olabilmek için öncelikle çocuk alerji bilim dalı olan bir üniversitede eğitim almak gerekir. Bu eğitimi alabilmek için bazı şartlar vardır. Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak gerekir. Daha sonra çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının girebileceği ve yüksek öğretim kurumu tarafından her yıl yapılan yan dalda uzmanlık sınavına girmek gerekir. Bu sınavda başarılı olunur ve yeterli puan alınabilirse çocuk alerji uzmanlık eğitimi almaya hak kazanılır.

Çocuk Alerji Uzmanlık Eğitimi

Çocuk alerji uzmanlık eğitimi çocuk alerji bilim dalında astım ve alerjik hastalıklar konusunda ayrıntılı bir eğitimden oluşur. İlk 1 yıl alerjik hastalıkların nasıl geliştiği konusunda teorik eğitim alınır. Daha sonraki 1 yılda teorik ve alerjik hastalıkların teşhisinde kullanılacak testler hakkında pratik eğitim alınır. Son yıl da artık alerjik hastalıkların teşhis ve tedavisinden sorumlu olunur. 3 yılın sonunda bitirme tezini verdikten sonra bitirme sınavına girilir. Yeterli olunur ise çocuk alerji uzmanlık diploması almaya hak kazanılır. Daha sonra 2 yıl mecburi hizmet yapılır ve çocuk alerji uzmanlık belgesi alınır. Sonuçta çocuk alerji uzmanları çocuk doktorları olmakla birlikte çocuklarda görülen alerjik hastalıklar konusunda 5 yıl eğitim almış uzmanları anlamak gerekir. Çocuk alerji uzmanları hem çocuk doktorları hem de alerjik hastalıklar konusunda en deneyimli çocuk doktorlarıdır.  

Çocuk Alerji Uzmanı çocuk doktorlarının sorumlu olduğu tüm çocukluk çağı hastalıkları yanında şu konularda en deneyimli uzmanlardır;
-Astım,
-Alerjik Nezle,
-Hışıltılı Çocuk (Wheezing İnfant),
-Egzama (Atopik Dermatit),
-Ürtiker (Kurdeşen),
-Kontakt dermatit,
-Göz Alerjisi,
-Gıda Alerjisi,
-İlaç Alerjileri,
-Böcek Alerjileri,
-Mesleki Alerjiler,
-Anaflaksi (Alerjik Şok),
-Herediter Anjioödem.

Çocuk Alerji Uzmanları çocuklarda görülen astım ve alerjik hastalıklar konusunda en deneyimli uzmanlar olmakla birlikte aynı zamanda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları oldukları unutulmamalıdır.