Öncelikle merhaba,

Daha çok çocuk alerji uzmanı kimliğim ile ön plana çıksam da Çocuk Doktoru olarak ana dalımı da sizlere vurgulamak isterim.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı tıp fakültesinde (ÇAPA TIP FAKÜLTESİ) ”Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” oldum. Yine aynı fakültede ”Çocuk Alerjisi Uzmanı” oldum. 2012 yılında ”Çocuk İmmünolojisi ve Alerjik Hastalıklar Uzmanlığı” ve 2013 yılında ” Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı ”mı aldım. ”Doçent” unvanını ise 2007 yılında almış bulunmaktayım.

Ana dalım olan ”çocuk doktorluğu”mun yanında bulunan üç yan dal;

1- Çocuk immünoloji,
2- Çocuk göğüs hastalıkları,
3- Çocuk alerjisi.

Çocuk Doktoru Ahmet Akçay

Bana çocuklarda yaşanan hastalıkların teşhis ve tedavisinde çok daha geniş ve uzman bir bakış açısı kazandırmıştır.
Ortalama 15 yıl süren bu eğitimlerin sonrasında sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için tıp alanında başarılı ve yüz güldürücü sonuçlar ortaya koyabilmek en büyük tutkumuzdur.

Oldukça geniş bir yelpazesi bulunan çocuk hastalıklarında spesifik olarak alınan eğitimler ile sadece muayene edebildiğim değil, bana ulaşabilen tüm hastalara mümkün olabildiğince yanıt vermeye çalışmak ortaya koyabileceğimiz faydalardandır. Ancak dileğimiz giderek artan hastalıkların önüne geçebilmek ve tıbbın ilerlemesine katkı sağlayabilmektir. Size aşağıda daha detaylı olarak alınan eğitim ve uzmanlık bilgisini vermeye çalıştım, Şöyle ki;

Çocuk Alerji Uzmanlığı

Çocuk Alerji Uzmanlığı, tüm dünyada yeni gelişen bir uzmanlık alanıdır. Çocuk alerji uzmanları aynı zamanda çocuk doktorudur. Yani çocuk doktorluğunun yan dalı olarak uzmanlaşmışlardır. Çocuk alerji uzmanlarının eğitim süresi oldukça uzun ve meşakkatlidir. Şöyle ki; “Çocuk Alerji Uzmanı” olmak için öncelikle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olunmak zorundadır. Daha sonra üst ihtisas sınavına girilir. Sınavda çocuk alerji uzmanlığı kazanılmışsa bu konuda eğitim almaya hak kazanılır. Çocuk Alerji Uzmanlığı eğitimi için hak kazanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Alerji ve İmmünoloji bilim dalında 3 yıl süreyle eğitim alırlar.

3 yıllık Çocuk Alerji uzmanlık eğitim sonrasında bitime sınavına girilir ve başarılı olursa Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı olunur. Çocuk İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar Uzmanı olan hekim 2 yıl süreyle devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirir. Bu zorunlu hizmet sonrası Çocuk Alerji Uzmanı olmaya yeni adıyla “Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı” olarak mesleki hayatlarında yol alırlar.

Çocuk alerji uzmanları; eğitimlerinin bir yılında astım ve alerjik hastalıklar konusunda teorik olarak detaylı bilgiler alırlar. Diğer bir yıl alerji deri testi, solunum fonksiyon testleri yama testleri gibi alerjik hastalıkların teşhisi koymada kullanılan yöntemleri öğrenirler. Son bir yıl ise konu ile ilgili yeterli donanıma sahip oldukları için diğer bölümlerden istenilen konsültasyonlara bakmaya hak kazanırlar.

Çocuk ve Yetişkin Alerji Uzmanları

Alerji uzmanlarının çocuk doktoru ve yetişkin doktoru olarak ayrılmasının önemli ve doğru olan bir noktası vardır. Çocuk ve gençlerin metabolizması yetişkinlere göre daha farklı olduğu için çocukların bu hassas konuda kendilerini yakından tanıyan doktorlar ve uzmanlar tarafınca izlenip takip edilmesi doğru olandır. Kendilerini tanıyan bu uzman doktorlar en doğru teşhis ile en doğru tedaviyi uygulamaktadırlar.

Alerji çocukların sadece fiziksel boyutunu etkilemekle kalmaz, onların ruh hallerini, kızgın veya hırçın olabilmelerini, fiziksel sıkıntılarından dolayı kompleks duyabilecekleri davranış biçimlerini, çatışmalarını, uyku sorunlarını, gelişim psikolojilerini ve okul başarılarını da etkilemektedir. Bu nedenle sorunun ve hastalığın tedavisi görünenden çok daha önem arz edebilmektedir. Hastalığın şifası nedeni ile çocukluk yıllarında çok daha kolay atlatılabilen bu hastalığın en uzman hekimler tarafından tamamlanması gerekmektedir.

Çocuk alerji uzmanları bebek veya çocukta meydana gelen bir veya birden çok oluşmuş alerji hastalığını tedavi etmek için uzmanlaşmışlardır. Astım gibi göğüs hastalıklarını da içerek alerji hastalığı, besin alerjileri, ciltte görülen egzama, ürtiker gibi alerjik hastalıkları, böcek ve polen alerjilerini, dönemsel alerjik hastalıkların tamamı ile çocuk alerji uzmanları ilgilenmektedir. Teşhiste kullanılan alerji testleri ve tedavide kullanılan aşı yöntemleri çocuk alerji uzmanlarınca takip edilmekte ve uygulanmaktadır.