Bugünlerde Covid-19 Biontech aşısı konuşmadığımız gün olmuyor. 18 yaş altındaki çocuklara aşı yapılmasının gündeme gelmesiyle her anne baba bu konuyu detaylı bir şekilde araştırmaya başladı. Aşı karşıtlarının çok az görülen yan etkileri sık sık gündeme getirmesi ile birlikte aşılara karşı biraz tereddüt gelişti. Sizler için çocuklarda COVID aşısı yapılmasının faydalarını ve yan etkilerini ayrıntılı bir şekilde yazdık. 

COVID aşısı neden çok önemli

21 Mayıs 2021 itibariyle, koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19) pandemisi, dünya genelinde her yaştan 165 milyondan fazla enfeksiyona ve 3.4 milyondan fazla ölüme neden oldu. Ölümlerin engellenmesi ve toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılama çok önemlidir. 

Covid-19 Biontech Aşısı nedir?

Pfizer–BioNTech aşısı, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) spike glikoproteinini kodlayan nükleozidle modifiye edilmiş haberci RNA içeren bir Covid-19 aşısıdır. 

Çocuklar ve ergenler COVID enfeksiyonunu nasıl geçiriyor?

Çocuklar genelde koronavirüs enfeksiyonunu yetişkinlere göre daha hafif geçiriyor ve yoğun bakım riski daha düşüktür. Bazen çok ağır reaksiyonlar ve ölümcül reaksiyonlar gelişebilir. Bu nedenle çocuklarda her zaman hafif geçmiyor. Özellikle kronik hastalığı olan ve immün sisteminde sorun olan çocuklarda daha ağır geçiyor. 

Çocuk ve ergenlere aşı yapılması neden çok önemli?

CDC, 12 yaş ve üzerindeki herkesin COVID-19’a karşı korunmaya yardımcı olmak için COVID-19 aşısı olmasını önermektedir. Yaygın aşılama, pandemiyi durdurmaya yardımcı olmak için kritik bir araçtır. Aşıları tam olan kişiler pandemi öncesinde yaptıkları aktivitelere devam edebilirler.

Çocuk ve ergenlerin aşılanması ağır  enfeksiyon geçirme riskinden ziyade toplumsal bağışıklığın sağlanması için çok önemlidir. Çünkü çocuklar ve ergenler evde kalmak istemezler. Okula daha rahat gitmek, oynamak gezmek ister. Bu sosyal faaliyetlerden dolayı da sıklıkla enfeksiyon bulaşıp belirtilerin de fazla belirgin olmamasından dolayı çevreye yaymaları daha kolaydır. Hepimiz biliyoruz ki ergenlik çağındaki çocuklar genelde anne babalarını çok dinlemek istemezler. Gerekli korunma önlemlerini almayacaklardır. Bu da hastalığın yayılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca evdeki kişilere bulaşmasını sağlamaktadır. Bu da evdeki riskli kişilerin ağır enfeksiyon geçirmesine neden olabilir.  Ergenler, SARS-CoV-2 bulaşmasında önemli bir rol oynayabilir.  Böylece aşıları hastalığı önleyebilir ve sürü bağışıklığına katkıda bulunabilir. Çocuklar ve ergenler genellikle yetişkinlerden daha hafif Covid-19’a sahip olsalar da, bu popülasyonda, özellikle altta yatan tıbbi durumları olanlarda ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir. 

Çocuğunuzu ve Ailenizi Korumaya Yardımcı Olun

COVID-19 aşısı yaptırmak, çocuğunuzun COVID-19’a yakalanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Erken bilgiler, aşıların insanların COVID-19’u başkalarına yaymasını önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, COVID-19 kapsalar bile çocuğunuzun ciddi şekilde hastalanmasını önlemeye yardımcı olabilirler. Kendinizi ve 12 yaş ve üzeri çocuklarınızı COVID-19’a karşı aşılayarak tüm ailenizi korumaya yardımcı olun.

Hangi COVID aşısı çocuklara yapılabilir?

Çocuklara COVID aşısı için faz 3 çalışmasını tamamlayıp tek onay alan aşı Biontech aşısıdır. Sinovac aşısı 13-18 yaş arası faz 1 ve faz 2 çalışmalarını tamamladı ve etkili buldu. Yakın zamanda faz 3 çalışmasının tamamlanması şile birlikte bu aşı da 18 yaş altındaki çocuklara yapılmaya başlayacak gibi görünüyor. 

Çocuklara Covid-19 Biontech Aşısı yapılması onay aldı mı?

16 yaşında veya daha büyük katılımcıları içeren devam eden küresel, faz 1-2-3 randomize, kontrollü bir çalışmanın faz 2-3 bölümünde, BNT162b2, geçici hafif ila orta enjeksiyon bölgesi ağrısı ile karakterize olumlu bir güvenlik profiline sahipti, yorgunluk, baş ağrısı ve 2. dozdan 7 gün sonra Covid-19’u önlemede %95 etkiliydi.  Bu bulgulara dayanarak BNT162b2, Covid-19 için 11 Aralık 2020’de 16 yaş ve üstü kişiler için Gıda ve İlaç İdaresi’nden acil kullanım izni aldı. Pfizer firması Biontech aşısının çocuklarda yapılması için faz 3 çalışmasını 12-15 yaş ve 16-25 yaş çocuklarda gerçekleştirdi. Çalışma sonuçları olumlu sonuçlandı. 10 Mayıs 2021’de, acil kullanım izni, bu raporda sunulan verilere dayanarak 12 yaşında veya daha büyük kişileri kapsayacak şekilde genişletildi. SARS-CoV-2’ye karşı diğer aşılara acil kullanım için izin verilmiştir; ancak, BNT162b2 şu anda 16 yaşından küçük kişilerde kullanılmasına izin verilen tek aşıdır.

Biontech aşısı çocuklarda etkili mi?

12-15 yaş ve 16-25 yaş çocuk ve gençlerde yapılan Biontech aşısı çalışması sonuçlarına iki doz yapılan aşının etkinliği %100 olarak bildirilmiştir. Ergenlerde genç yetişkinlere göre daha yüksek oranda antikor gelişti. Son olarak, adolesanlarda kabul edilebilir risk-fayda oranı ile birlikte olumlu güvenlik ve yan etki profili ve yüksek etkinlik, şimdi daha genç yaş gruplarında aşı değerlendirmesini haklı kılmaktadır. Adolesanların aşılanmasının, toplumu koruma da dahil olmak üzere dolaylı faydaların yanı sıra hastalıkları önlemenin doğrudan yararını sağlaması muhtemeldir. 

Yan etkileri nelerdir?

12-15 yaşındaki katılımcılar arasında, aşıdan 1 ay sonrasına kadar meydana gelen yan etkiler, %3, 16-25 arasındakilerde %6  olarak rapor edilmiştir. Biontech aşısı yapılanlarda, 12 ila 15 yaşındakilerin %0,6’sında ve 16 ila 25 yaşındakilerin %1,7’sinde ciddi yan etki bildirilmiştir.

Daha küçüklerde yorgunluk ve baş ağrısı yan etkisi daha az ateş daha sık görülüyor

Enjeksiyon yerinde ağrı

Enjeksiyon yerinde ağrı yan etkisi genellikle hafif ile orta şiddette oldu, 12-15 yaş grubunda (%86) ve 16-25 yaş (%83) grubunda benzer sıklıkta rapor edildi ve tipik olarak 1 veya 2 gün içinde düzeldi. Her iki yaş grubunda da enjeksiyon bölgesinde ağrı en sık görülen yan etkiydi. İkinci aşıdan sonra bu yan etki biraz daha azdı. Herhangi bir Biontech dozundan sonra şiddetli enjeksiyon bölgesi ağrısı, 12-15 yaşındaki katılımcıların %1,5’inde ve 16-25 yaş arası katılımcıların %3,4’ünde rapor edilmiştir.

Baş ağrısı ve yorgunluk

Her iki yaş grubunda da baş ağrısı ve yorgunluk en sık bildirilen sistemik olaylardı. İlk dozdan sonra yorgunluk %60 ve baş ağrısı %54 iken ikinci dozdan sonra biraz daha fazla oranda görülmüştür. Her iki yaş grubunda benzer oranlarda görülmüştür. Biontech aşısı enjeksiyonundan sonra, şiddetli baş ağrısı ve şiddetli yorgunluk, 16 ila 25 yaşındaki katılımcılara kıyasla 12 ila 15 yaşındaki katılımcıların daha düşük bir yüzdesinde rapor edildi. 

Ateş

Biontech aşısı birinci dozdan sonra %7-10 iken   2. dozundan sonra 12-15 yaşındaki alıcıların %20’sinde ve 16-25 yaşındaki alıcıların %17’sinde ateş (ağızdan vücut ısısı, ≥38°C) meydana geldi. Ateş düşürücü ajanların kullanımı, 12 ila 15 yaşındaki Biontech aşısı yapılanlarda, 16 ila 25 yaşındakilere göre biraz daha sıktı. Biontech aşısının birinci dozundan sonra 12 ila 15 yaşındaki bir çocukta (%0,1) 40°C’den yüksek ateş meydana geldi. 

Çok az oranlarda lenf bezlerinde biraz büyüme ortaya çıkmıştır. Kas ağrısı, eklem ağrısı, kusma ve ishal gibi yan etkiler de görülebilmektedir. Tromboz yani pıhtı veya aşırı duyarlılık yan etkileri veya aşıyla ilgili anafilaksi (alerjik şok) görülmemiştir. 

Sonuç olarak aşıdan sonra aşı yerinde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve ateş sık görülen yan etkilerdir. Genellikle bir iki gün içinde düzelmektedir. Ağrı ve ateş için parasetamol içeren ağrı kesicilerin kullanılması faydalı olabilir. 

Miyokardit ve Perikardit CDC İzleme Raporları

CDC, COVID-19 aşılamasından sonra ergenlerde ve genç erişkinlerde artan miyokardit ve perikardit raporları almıştır. COVID-19 aşısının bilinen ve potansiyel faydaları, olası miyokardit veya perikardit riski dahil, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır basmaktadır. 12 yaş ve üzeri herkese COVID-19 aşısı önermeye devam etmektedir

Çocuğunuza mümkün olan en kısa sürede COVID-19 aşısı yaptırın.

 • COVID-19 aşıları güvenli ve etkilidir .
 • COVID-19 aşıları, ergenlerde yapılan çalışmaları içeren ABD tarihindeki en yoğun güvenlik izlemesi altında kullanılmıştır.
 • Çocuğunuzun ilk aşısından 3 hafta sonra ikinci bir Pfizer-BioNTech COVID-19 Aşısına ihtiyacı olacaktır .
 • Çocuğunuz, Pfizer-BioNTech aşısı da dahil olmak üzere hiçbir COVID-19 aşısından COVID-19 kapamaz.
 • Çocuğunuz aynı ziyarette veya aşılar arasında 14 gün beklemeden COVID-19 aşısı ve diğer aşıları alabilir .

Çocuğunuzun aşı ziyareti için hazırlanın.

 • Ziyaretten önce, ziyaret sırasında ve sonrasında çocuğunuzu destekleyin
 • Ziyaretten önce çocuğunuzla neler bekleyebileceğiniz hakkında konuşun .
 • Çocuğunuzun sahip olabileceği alerjileri doktora veya hemşireye bildirin.
 • Randevu sırasında çocuğunuzu rahatlatın.
 • Bayılma ve bayılmaya bağlı yaralanmaları önlemek için çocuğunuz aşılama sırasında ve aşı yapıldıktan sonra 15 dakika oturtulmalı veya yatırılmalıdır.
 • Çocuğunuzun COVID-19 aşısından sonra, şiddetli alerjik reaksiyon geçirmesi ve acil tedaviye ihtiyaç duyması durumunda çocuğunuzun gözlemlenebilmesi için 15-30 dakika kalmanız istenecektir.

Sonuç olarak özetleyecek olursak

 • Biontech aşısı 12-18 yaş arasında FDA tarafından onay almış tek aşıdır.
 • Çocuk ve ergenlerin aşılanması toplumsal bağışıklığın sağlanması ve bulaşmanın engellenmesi için önemlidir.
 • Çocuklarda Biontech aşısı etkinliği %100’dür.
 • Aşının en sık yan etkisi aşı yapılan yerde ağrı, yorgunluk, baş ağrısı, ateştir. Ayrıca kusma, ishal, kas ağrısı, eklem ağrısı, titreme yan etkiler görülebilir.
 • Aşının yan etkileri bir iki gün içinde genelde düzelir nadiren ciddi ateş, baş ağrısı gelişebilir.
 • Kanda pıhtı, alerjik şok gibi yan etkiler faz 3 çalışmasında görülmemiştir.
 • Yakın zamanda daha fazla sayıda çocuğun aşılanmasıyla yan etki profili daha net ortaya çıkacaktır.

Randevu ve Bilgi İçin Sizi Arayalım