Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u284981182/domains/drahmetakcay.com/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/components/featured-slider.php on line 248

OKUL AİLE İLETİŞİM İÇİNDE OLUR İSE ÇOCUĞUN BAŞARISI ARTIŞ GÖSTERİYOR.

VELİ VE OKULUN SORUMLULUKLARI NELER ?

Uzmanlar, ”Hem aile hem de okul üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirse, öğrencinin eğitimindeki tutarlılık, süreklilik ve verimlilik sağlanmış olur.” diyor.

Yapılan çalışmalara göre okul – aile arasında işbirliği olan çocukların akademik başarısı da daha yüksek oluyor. İlişkiyi sağlayacak hak ve sorumluluklar şöyle sıralanabilir;

Okul Aile İlişkisinde Velinin Hakları

Çocuğun eğitim ve öğretimi ile ilgili tüm konularda bilgilendirilmek.

• Çocuğa okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek.

• Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek.

• Okul yönetimine katılmak.

• Çocuğun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek.

• Okulun veli eğitim seminerlerinden yararlanmak (Ana-baba okulu, okuma-yazma eğitimi, çocuk gelişimi vb.).

• Okulun kütüphanesinden yararlanmak.

Velinin sorumlulukları

• Çocuğun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olmak.

Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerde imkanlar çerçevesinde (okul kütüphanesi, kulüp çalışmaları vb) görev almak.

• Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmek.

• Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndermek.

• Çocuğun ders çalışma, uyku, beslenme, boş zamanlarını değerlendirme (Kitap okuma, bilgisayar, TV, sosyal etkinlikler vb.) konularını takip ve kontrol etmek.

• Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için çocuğu desteklemek.

• Okulun düzenleyeceği eğitim çalışmalarına katılmak.

Çocuğun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak.

• Çocuğun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendirmek.

• Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermemek.

• Okul rehberlik servisi ile iş birliği içinde çocuğun gelişimini takip ederek yapılacak olan çağrıya uymak.

Okul Aile İlişkisinde Okulun hakları

• Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak.

• Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek.

• Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek.

Okulun sorumlulukları

• Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirmek.

• Veli ve öğrenciye yönelik istenilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında okula ulaştırılmasını istemek.

• Veli ve öğrencilerin okul personeline karşı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşımlarını istemek.

• Okulun gelişimini sağlamak üzere okul toplumundan ve diğer çevreden katkıda bulunmalarını istemek.

Hem aile hem de öğretmen ve okul öğrencinin durumunu, okula uyumunu, akademik başarısını ve arkadaşlarıyla ilişkilerini takip eder ilgilenirse sorunlar azalırken okul başarısı da o kadar artar. Bu yüzden aile ile okul ve öğretmenin düzenli olarak iletişim kurması, problemleri çözmek için iş birliği yapması oldukça önemlidir.

Randevu ve Bilgi İçin Sizi Arayalım