Kreon Kapsül Nasıl Kullanılır

1 Kreon kapsül (hayvan pankreasından elde edilen) 300 mg Pankreatin (muadili 25000 Lipaz, 18000 Amilaz, 1000 Proteaz Ph. Eur. Üniteleri) içerir. Yardımcı Maddeler: Kırmızı demir oksit, E172; Sarı demir oksit, E172 ve Titanyum dioksit, E171. (1 kutuda 50 ve 100 lük)

Kreon Kapsül Kullanım Şekli:

Ayrı ayrı her bir hastanın ihtiyacına göre belirlenir ve aynı zamanda hastalığın seviyesine ve gıda içeriğine göre tespit edilir. Toplam dozun yarısının veya üçte birinin yemeğe başlarken ve kalanının ise yemek esnasında alınması önerilmektedir. Kapsüller, öğün aralarında yeterli miktarda sıvı ile çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Kapsülü yutmakta güçlük çekenler (yaşlılar veya çocuklar) için kapsül dikkatlice açılır, minimikrosferler çiğneme gerektirmeyen püre kıvamındaki bir yiyeceğe (pH<5.0) eklenebilir veya sıvı ile yutulabilir. Yiyecek veya sıvı ile karıştırılan minimikrosferler saklanmamalı, hemen kullanılmalıdır. Toplam dozun yarısının veya üçte birinin yemeğe başlarken ve kalanının ise yemek esnasında alınması önerilmektedir.

Kistik Fibrozda Pozoloji: Pankreas enzim replasman tedavisi için doktor tarafından başka şekil tavsiye edilmediği taktirde aşağıda belirtilen genel dozaj önerilebilir.

Vücut ağırlığı-bazındaki enzim doz uygulamasına dört yaşından küçük çocuklarda 1000 lipaz ünite/kg/öğün dozla, dört yaşın üzerindeki kişilerde ise 500 lipaz ünite/kg/öğün dozla başlanmalıdır.

Dozaj, hastalığın şiddetine, steatore kontrolüne ve iyi beslenmenin devamına bağlı olarak ayarlanmalıdır. Hastaların büyük bölümünde, 10 000 U/kg vücut ağırlığı/gün dozu aşılmamalıdır. (yani Kreon kapsül 25000 den 10 kg çocuk 4 kapsülden fazla almamalı)

Diğer Ekzokrin Pankreatik Yetmezliklerinde Pozoloji: Dozaj, sindirim bozukluğu ve malabsorpsiyonun derecesine, diyetteki yağ içeriğine ve her bir preparatın lipaz etkinliğine göre, her hastanın ihtiyacına göre belirlenmelidir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde genel başlangıç dozajı 10.000 – 20.000 lipaz ünite/ana veya ara öğündür. Ana veya ara öğünlerle birlikte alınan kapsül sayısı ya da kapsül dozu, steatoreyi minimum düzeye indiren ve iyi beslenme durumunu koruyan dozun ölçülmesiyle belirlenmelidir. Kronik pankreatit hastalarıyla yapılan kontrollü çalışmalarda, yağ absorpsiyonunun artırılması için ana öğünlerle birlikte 40.000 lipaz ünite ve ara öğünlerle 20.000 lipaz ünite uygulanmıştır. Klinik uygulamalardan edinilen deneyimlere göre, yağ absorpsiyonunun yeterli düzeyde olması için yemekten sonra dört-saatlik süre boyunca en az 30.000 lipaz ünitenin duodenuma gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Doz Aşımı : Aşırı dozdaki pankreatin, hiperürikozüri ve hiperürisemi meydana getirebilir.

Yan Etkiler: İlaca bağlı istenmeyen etki insidansı çok düşüktür.

Prof. Dr. Ahmet Akçay