Enfeksiyon hastalıkları departmanı bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları

Genellikle Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde ayaktan gelen hastalar takip ve tedavi edilmekte ve gerektiğinde yatırılarak tedavi edilmektedir. Mikrobik hastalıkların en önemli ve en büyük işareti ateştir.
Enfeksiyon hastalıkları birimi erişkin kişilerde, vücudumuzun herhangi bir bölgesinde veya herhangi bir organımızda bakteri ve virüslerin yol açtığı hastalıklarla ilgilenmektedir.
Tüm insanlar, ana rahmindeki döllenmiş yumurta aşamasından ölünceye değin, bütün canlıları barındıran aynı ortamda kendilerine yer edinebilmek için yaşam savaşı veren sayısız canlının hedefi durumundadır. Ama insan vücudu da bütün bu tehlikeler karşısında tümüyle savunmasız değildir; mikroorganizmaların saldırısına anında ve özgül biçimde tepki gösterebilen duyarlı mekanizmalarla donatılmış olmasaydı, insan soyu çağlar boyunca varlığını sürdüremezdi.

Enfeksiyon  hastalıklarının başlıcaları şunlardır:

Ateş Diyabetik ayak enfeksiyonları
Hastane enfeksiyonları Bası yarası (dekübit ülseri) enfeksiyonları
Grip (influenza), nezle-soğuk algınlığı Sinüzit
Boğaz enfeksiyonları (farenjit, tonsilit) Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları
Akciğer enfeksiyonları (zatürre-pnömoni) Sarılık-Hepatitler (hepatit A, hepatit B, hepatit C vb)
İdrar yolu enfeksiyonları (sistit, böbrek enfeksiyonları) İshaller
Eklem enfeksiyonları Paraziter hastalıklar (tenya, kıl kurdu vb)
Erişkin aşılama Tüberküloz
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama Kemik enfeksiyonları (osteomyelit ve spondilodiskitler)
Seyahat danışmanlığı Zoonotik hastalıklar (bruselloz, kırım-kongo kanamalı ateşi, sıtma vb)

Prof. Dr. Ahmet Akçay