BCG aşısı (verem aşısı) her bebeğe 2 aylıkken uygulanan bir aşıdır. Bu aşı verem hastalığına karşı bebekleri koruyan bir aşıdır. BCG aşısının bazı yan etkileri de olabiliyor. Bu makalede sizlere BCG aşısı yan etkilerinden bahsetmek istedik.

Toplumun üçte birinin vücudunda verem mikrobu vardır. Her yıl dünyada yaklaşık 2 milyon kişi verem nedeniyle ölmektedir. Menenjit, akciğer veremi, kemik, böbrek veremi gibi çeşitli veremlere karşı aşının yapılması önemlidir.

BCG aşısı hangi hastalıklardan korur?

Verem aşısı özellikle milier verem (Akciğerde yaygın ve ağır verem) ve verem menenjitine etkilidir. Akciğerdeki hafif vereme etkisi azdır. Etkinliği %10 ile %100 arasında değişmektedir.
BCG aşısı aynı zamanda lepra, mesane kanserine de etkilidir. Alerjik hastalıkları da azaltabildiğine yönelik bilgiler de çalışmalardan elde edilmiştir.

Aşı ne zaman yapılmalıdır?

Türkiye’de sağlık ocaklarında 2 aylıkken yapılmaktadır. Tekrar edilmemektedir.

Aşı yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Aşı yapılacak yer alkollü pamukla silinmez. Cilt içine 1 yaşından küçüklere 0.05 ve daha büyüklere 0.1 cc uygulanır. Enjektöre hava çekilmemesine gayret edilir.

BCG aşısı yan etkileri var mı?

-En sık yan etki lokal ülserasyon ve lokal lenfadenittir. Hatalı olarak cilt içine yapılması yerine cilt altına yapılması ile olur. Cilt içine yapılan ve immünitesi normal olanlarda oluşma riski %1 dir. Süpürastif olmayan lenfadenit genellikle sol koltuk altı, servikal ve subklavikular bölgede gelişir. Kendiliğinden düzelir. Lenf bezi multipli gelişir, 2.5 cm’den büyük olursa tetkik edilir. Bu şekildeki yan etkilerin çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından incelenmesinde fayda vardır.

-Aşıya bağlı osteit çok nadirdir.

-Aşıya bağlı yaygın enfeksiyon: Genelde altta yatan immün yetmezlik hastalarında görülse de genelde çok nadir normal çocuklarda da görülebilir.

Kimlere verem aşısı yapılamaz?

2 kg altında, aşılama bölgesinde deri enfeksiyonu, immün baskılayıcı ilaç kullanımı, immün yetmezlikte ve gebelikte uygulanmaz.
Sonuç olarak;

-BCG aşısı bebeklerde 2 aylıkken uygulanan çocukluk çağı aşılarındandır.

-BCG aşsı yan etkileri olabilmektedir.

-BCG aşısı yapılacak yer alkollü pamukla silinmez.

-BCG aşısının bazı yan etkileri mevcuttur. En sık yan etki lokal ülserasyon ve lokal lenfadenittir.

-Tek sefer yapılır, tekrarlanmaz.

Prof. Dr. Ahmet Akçay