Suçiçeği hastalığı, Suçiçeği ile temastan 2-3 hafta sonra hafif ateş ve döküntü ile kendini gösterir. Suçiçeği aşısı ile önlenebilir.

Suçiçeği hastalığı neden önemlidir?

Suçiçeği genellikle hafif seyretmekle birlikte bazen çok ağır seyredebilir. Zatürre, menenjit, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara neden olabilir.

Suçiçeği aşısı ne zaman yapılır?

Attenüe canlı aşıdır.

1 yaşında yapılır. 1 yaşından 13 yaşına kadar bir kez yapılan aşı 13 yaşından büyüklerde 1 ay arayla 2 kez yapılır.

Suçiçeği aşısı etkili midir?

%98 etkilidir.

Suçiçeği aşısının yan etkileri nelerdir?

En sık yan etkisi aşı sonrası su çiçeği döküntüsü gibi döküntülerin görülmesidir. Döküntü 5-26 gün sonra görülür. Aşıdan sonra ilk 2 hafta içinde yaygın döküntü olursa hastalıktan şüphelenilmelidir.

Ateş de görülebilir.

Nadir yan etkileri nelerdir?

Anaflaksi, ensefalit, ataksi, eritema multiforme, Stevens Johnson sendromu, zaturre, trombositopeni, havale, Gullane Barre sendromu, sekonder bakteriyel enfeksiyonlar

13 yaşından sonra aşı yapılacaksa test yapılır mı?

Evet. Test yapılarak yapılması önerilir. Test yapmadan aşı yapmanın sakıncası yoktur.

Aşı kimlere yapılmaz?

T hücre immün yetmezliği,

Lösemi,

Lenfoma,

Kemik iliği ve lenfatik sistemi tutan malignensi.

Humaral immun yetmezlikte aşı yapılabilir mi?

Evet.

İmmunsüpresif tedavi alanlara aşı yapılır mı?

Ondört günden uzun süren 2mg/kg’dan uzun steroid alanlarda steroid kesildikten 1 ay sonra aşı yapılmalıdır.

Hamilelerde aşı yapılır mı?

Hayır. Aşıdan sonra 1 ay hamile kalınmaz.

Aşı yapılanlarda aspirin ne zaman kullanılır?

Çocuklarda doktor önermedikçe aspirin kullanılmaz. Kullanılması gerekiyorsa aşıdan 1.5 ay sonra kullanılabilir.

Prof. Dr. Ahmet Akçay