Pnömokok Aşısı Neden Önemlidir?

Pnömokok denilen mikrop zatürre, menenjit, kulak iltihabı, sinüzit, kalbin iltihabı, kemik iltihabı (osteomyelit), beyin apselerinin en önde gelen nedenidir. Okul öncesi çocukların yarısı boğazlarında pnömokok taşır.

Kaç Tane Pnömokok Aşısı Vardır?

2 tip pnömokok aşı vardır. Bunlar prevenar ve pnömo23’dür.

Prevenar

-2 yaşından önce yapılabilir.
-Aşı en yüksek oranda ilk yaş grubunda etkilidir.
-2 yaş altında korunma %80-90 iken 2 yaş üstünde %40-60 dır.
-Ömür boyu bağışıklık sağlar.
-Bu aşı ile menenjitlerde %80-85, pnömoniden (zatüreden) %20, orta kulak iltihabından %6 oranında korunma sağlar.
-Bu aşı 2 yaşından küçük tüm çocuklara yapılması önerilir. Çünkü 2 yaşından küçük çocuklarda menenjitin en sık sebebidir ve ağır sekellere neden olur. Sağlık ocaklarında 2 aylıktan itibaren ücretsiz yapılmaya başlamıştır.
-2 yaşından sonra yapıldığında tek doz yapılır ve ömür boyu koruyuculuğu vardır.

Pnömo 23 Aşısı

-2 yaşından büyüklerde yapılabilmektedir. Pnömo 23 aşısı 2 yaşından önce yapıldığı taktirde faydası olmaz.
-5 yılda bir tekrarlanmalıdır.
-2 yaşından büyük çocuklara pnömok aşısı yapılacaksa bu aşının yapılması fiyatı uygun olduğu için daha iyi olur.
-Kulak iltihabını engellemez.
-Bu aşının koruyuculuğu %50-70’dir
Bu iki aşı da kistik fibroz, kronik akciğer hastalığı ve ağır astımı olan tüm hastalara önerilmektedir.
2 yaşından büyük ve 5 yaşından küçük kreşe giden tüm çocuklara da yapılması önerilmektedir.

Ayrıca;

-Koklear implantasyon,
-Orak hücreli anemi,
-Fonksiyonel ve anotomik aseplini (Özellikle orak hücreli anemi),
-AİDS,
-Kr akciğer hast (Kistik fibroz, soldan sağa şantlı kalp hastalığı),
-Bağışıklık yetmezliği,
-Nefrotik sendrom dahil kronik böbrek yetmezliği,
-Diyabet,
-BOS kaçağı olanlar (konjenital malformasyon,
-kafa kırığı, nörolojik işlem görenler,
-Kronik böbrek hastalığı,
-İmmün süpressif tedavi görenler.

Pnömokok aşısının yan etkileri var mı?

Evet vardır. Bunlar; Aşı yerinde ağrı, kızarıklık ve şişlik. Çocukların yarısında görülür ve 48 saat sürebilir.
Ateş ve myalji: Görülebilir.
Anaflaksi (Alerjik şok): Bildirilmiştir. Bu nedenle hastanede yapılmalıdır ve yapıldıktan sonra 30 dakika hastanede kalınmalıdır.
Bu aşıların yapılamadığı durum var mı?
Pnömo-23 2 yaşında küçüklere yapılmaz. Bu aşılara daha önceden anaflaksi dediğimiz alerjik şok gelişmesi dışında her çocuğa yapılabilir.

Prof. Dr. Ahmet Akçay