Aşı Nedir?

Aşı, hastalığa sebep olan mikropların zayıflatılarak vücuda verilmesine denmektedir. Aşıların tedavi edici özellikleri yoktur. Herhangi bir aşının koruyucu etki gösterebilmesi için, bebeklere uygun yaşlarda ve uygun aralıklarda yapılması gerekmektedir. Böylece bebeğiniz hastalığı geçirmeden mikroplara ve bakterilere karşı direnç geliştirebilir.
Bazı bebek ve çocuk hastalıkları, çocuklarda rutin aşılar ile ortadan kalkmış veya çok azalmıştır. Örneğin, Çiçek Hastalığı 1977 yılından sonra dünyadan silinmiştir. Yine birçok ülkede çocuk felci hastalığı da düzenli aşılamalarla yok edilmiştir.

Çocuklarda Rutin Aşılar

Çocuğunuza 15 aydan itibaren Hebatit-B, Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Çocuk Felci, HIB, MMR, Su Çiçeği aşılarını yaptırmanız gerekmektedir. Aşıların yan etkileri, hastalığın oluşturduğu belirtiler ve komplikasyonlardan çok daha seyrek ve hafiftir. Çocukların daha az hastalanmaları ve sağlıklı yaşamaları için var olan tüm aşılarla aşılanmaları gerekir.
Çocuklarda rutin aşılar etkili sonuç alabilmek için her aşının belirli yaş ve uygulama aralığı vardır. Aşıların çocuklara hastalıklara yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemlerden önce yapılması gerekmektedir. Geniş araştırmalar sonucunda belirlenen “Aşı Takvimi”ne uyulması, en yüksek düzeyde koruma sağlanması açısından çok önemlidir. Aşılanan çocukların çoğu, çocukluk çağı boyunca hastalıklardan korunur.
Hep B: Hepaiit B aşısı
BCG: Verem aşısı
DaBT-IPA-Hib: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip B aşısı (Beşli Karma Aşı)
KPA: Konjuge Pnomokok aşısı
DaBT-lPA: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktive Polio
KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı
OPA: Oral Polio aşısı
Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı
Rapel: Pekiştirme dozu

Prof. Dr. Ahmet Akçay