Kurdeşen yani ürtiker pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Kurdeşen alerjiye bağlı gelişebileceği gibi altta yatan farklı bir hastalık da ürtikere neden olabilir. Kurdeşen teşhisi için hastanın tıbbi öyküsü ve fizik muayenesi çok önemlidir. Kurdeşende ilk yaklaşım hastanın detaylı bir tıbbi geçmişinin incelenmesidir. Başlangıç zamanı, haftalık sıklık, kabarmaların süresi, tetikleyen faktörler, günlük değişim, iş günü veya hafta sonları ile ilişkili olarak ortaya çıkma, ilgili kabartıların karakteri ve dağılımı, kabartılarda kaşıntı ya da ağrı, sistemik belirtiler, kurdeşen ve alerji ile ilgili kişisel ve aile öyküsü, psikiyatrik hastalıklar, gastrointestinal problemler, fiziksel ajanlar veya egzersiz ile indüksiyon, ilaç kullanımı, gıda ile gözlenen korelasyon, adet döngüsü ile ilişkisi, hobiler, stres, yaşam kalitesi, uyku düzeni, önceki tanı, önceki tedavi, önceki araştırmalar ya da sonuçlar gibi soruların cevapları teşhiste önemli bir yer edinir. Hastanın geçmişini detaylı olarak bilmek bazı şeyleri dışlarken teşhisi de kolaylaştırır. Kurdeşenin teşhisinde ikinci aşama ise fizik muayenedir. Alerji uzmanı, belirtilerin şeklinden, yayılımından ve süresinden yola çıkarak birtakım sonuçlara varabilir. Kurdeşeni olan hastalarda hastanın hikayesine göre tanı koymak için yardımcı olabilecek kan tetkikleri istenir. Bunlarda tam kan sayımındaki ve eritrosit sedimantasyon hızındaki anomaliler olabilir. Kurdeşeni olan vakalarda eozinofili parazitik enfeksiyon veya atopik durumun saptanması için yol gösterici olabilir.

Ürtiker nedenleri içinde alerji dışında birçok hastalık olabileceği için bu nedenleri ortaya koymak gerekir. Alerji dışında nedeni belirlenememiş ürtikerde, ANA, tiroid peroksidaz antikorları, kompleman profilleri, hepatit markerleri ve serum protein elektroforezi çalışılmalıdır.

Kurdeşen Teşhisinde Deri Delme Testi ve Kan Testi

Kurdeşenin çok sayıda nedeninin olabilmesi ile birlikte alerjiden kaynaklanan kurdeşen durumları oldukça yaygındır. Bu sebeple kurdeşen teşhisinde alerji testleri önemli yer kaplar. Kurdeşenin altında yatan nedenler arasında ilaç ya da besin alerjileri olabilir. Hastaların özellikle besinler ile ilgili şikayeti varsa besin alerjisinin olup olmadığı test edilmelidir. Besin alerjisinin belirlenmesinde deri delme testi sıklıkla kullanılır. Bu testte, çok az miktarda alerjen cildin altına yerleştirir. Alerjenin yerleştirildiği bölgedeki bulgular gözlemlenir. Bölgede herhangi bir kızarıklık veya kabarma varsa alerji olduğu sonucuna varılabilir. Kurdeşene neden olan etmenin besin alerjisi olduğu sonucuna varılırsa eğer, hastanın o besini beslenme listesinden çıkarması gereklidir. Bazı kişilerde deri delme testi yanıltıcı sonuç verebilir. İlaç kullanımı ya da çeşitli bazı faktörler deri delme testi yapılmasına engel olabilir. Bu gibi durumlarda alerjik reaksiyonun nedenini belirleyebilmek için kan testi yapılabilir. Kan testinde spesifik olarak alerjiye neden olabilecek antikorlara bakılır. 

Kurdeşen bazen özellikle polen mevsiminde ortaya çıkabilir. Polen alerjisi olan kişilerde bazı meyve ve sebzeler çapraz reaksiyona girer ve oral alerji sendromu adı verilen bir durum ortaya çıkar. Bu belirtiler kurdeşen belirtisi de olabilir. Bu sebeple kurdeşen teşhisinde alerji testleri büyük önem taşır.