Kronik Astım Sunumu

Kronik Astım

Astım, çocuklarda en sık görülen kronik bir hastalıktır.

 • %5-15
 • Alerjik astım (Sık)
 • İntrensek astım

Astımın ortaya çıkmasını etkileyen faktörler

Kişiye bağlı faktörler

 • Genetik
 • Atopiye yatkınlık oluşturan genler
 • Havayolu aşırı duyarlılığına yatkınlık oluşturan genler
 • Şişmanlık
 • Cinsiyet

Vaka

8 yaşında erkek hasta

Şikayet: Öksürük, nefes sıkışması, hışıltı

Öykü: 1 yaşından beri sık sık öksürük ve nefes sıkışması

Egzersizle şikayetlerinin arttığı

Annede astım

Astım semptomları

Öksürük: Egzersiz (egzersizden hemen sonra değil bir süre sonra olması) ve maruziyet sonrası olması, uykuda ve sabahın erken saatlerinde olması, derin ve uzamış öksürük

Hışıltı: Nezleyle, egzersiz ve maruziyet sonrası olması veya artması

Göğüste rahatsızlık: Egzersizle artması

Zorlu nefes alma: Nezleyle, egzersizle, maruziyet sonrası artması

 • Astımın semptomları çok değişkendir, başka hastalıkları taklit edebilir.

Öksürük varyantı astım

 • Kronik öksürüğü olan ve başka semptomu olmayan astım

Öykü

 • Ailede alerji ve astım öyküsü
 • Tekrarlayıcı semptomlar ve mevsimsel değişmelerin olması
 • Nonspesifik irritanlarla kötüleşme olması
 • Gece ve sabahın erken saatlerinde olması
 • Uykudan uyanmaya neden olması
 • Astım tedavisine yanıt vermesi

Tetikleyici Faktörler

Spesifik tetikleyiciler

Alerjenler;

Nonspesifik tetikleyiciler;

 • ÜSYE
 • Sigara
 • Hava değişikliği
 • Soğuk hava
 • Aspirin/Nonsteroidal antiinflamatuar
 • Aerosilizer irritanlar
 • Egzersiz

Ev Hakkında Sorulacak Sorular

 • Yaşı
 • Yeri
 • Isınma şekli
 • Sigara içimi
 • Hayvanlar
 • Nemlendirici varlığı
 • Halılar
 • Rutubet
 • Odasının özellikleri

Fizik Muayene

 • Hışıltı,
 • Ekspirium uzaması
 • Taşipne
 • Taşikardi
 • Pulsus paradoksus
 • Subkostal ve interkostal çekilmeler
 • Diğer atopik hastalıkların bulgusu (Örneğin egzama)

Astım Olmadığını Düşündüren Semptomlar

 • Büyüme ve gelişme geriliği
 • Beslenirken siyanoz
 • Beslenirken kusma
 • Uygun tedaviye cevapsızlık
 • Çomak parmak

Vakamızın astım düşündüren özellikleri

 • Semptomlar astıma uygun
 • Tekrarlayıcı olması
 • Tetikleyici faktörlerle ilişkili
 • Ailede astım öyküsü

Tanı

 • Astımın kesin tanı koydurucu testi yoktur
 • Klinik
 • Hastanın kendisi ve ailesinden alınan öykü
 • Fizik Muayene (Akut semptomlar olmadığı zaman olmayabilir)
 • Destekleyici laboratuvar bulguları

Alternatif tanıların dışlanması

Laboratuvar

 • Akciğer grafisi
 • Sinüs grafisi
 • Kanda eozinofil
 • PPD
 • Serum IgE seviyesi
 • IgG, IgA, IgM
 • Ter testi
 • Spesifik alerji testleri
 • SFT (Gerekirse provakasyon testleri)
 • Reflü çalışması?
 • Tek başına hiçbir tetkik astım tanısını doğrulamaz.

Vakamızın Sft Testi

Pre-B2 agonistPost-B2 agonistDeğişiklik
FEV110211413
FVC9811012
FEV1/FVC10611610
FEF25-75:8011342

Yorum?

 1. Basamak: Akım-volum eğrisini değerlendir.

2.Basamak = FEV1’i değerlendir.

III. Basamak =  FEV1/FVC’yi  değerlendir.

Bronkodilatöre yanıt testi

Astım tanısını doğrulamada PEF

Vakamızın Sft Testi

Pre-B2 agonistPost-B2 agonistDeğişiklik
FEV110211413
FVC9811012
FEV1/FVC10611610
FEF25-758011342

Havayolu obstrüksiyonunun gösterilemediği durumlarda;

1.PEF değişkenliği: Aşağıdaki sabah akşam değişkenliği %20 üzerindeyse astım lehine kabul edilir.

PEF Değişkenliği = Maksimum PEF – Minimum PEF/1/2 x (Maksimum PEF + Minimum PEF)*100

 1. Bronşprovokasyon testi

Metakolin provakasyon

Negatif prediktif değeri %100

Pozitif prediktif değeri: %29

İnhale glikokortikoid tedavi almayan hastalarda astımın tanısının dışlanmasında kullanılabilir fakat pozitif test daima astım olduğunu göstermez.

Alerji testleri

Kanda spesifik alerji testi

Alotop allergy screen:

 • ev tozu,
 • kedi epiiteli,
 • köpek tüyü,
 • çimen,
 • penisilium,
 • alternaria,
 • huş agacı,
 • sedir agacı,
 • yabani ot,
 • sinir otu,
 • dik yapışkan otu

Total IgE

Kan sayımı; Hafif eozinofili olabilir.

Vakamızın test sonuçları

 • Polen, hububat polenlerine alerji

PAAC: N

Sinüs graf: N

IgE: 276

Eozinofil: %7

PPD: 8 mm

IgG,M,A: N

Ter Testi: N

Havayolu inflamasyonunda noninvazif markırlar

 • Balgamda eozinofili
 • Verilen Solukta Nitrik Oksit Tayini
 • Verilen Soluğun Yoğunlaştırılması sonrası içindeki bileşenlerin değerlendirilmesi

Ayırıcı Tanı

 • Sinüzit
 • GÖR
 • Yabancı cisim
 • Kronik aspirasyon
 • Havayolu mekanik obstruksiyonu
 • Kistik fibroz
 • Vokal kord disfonksiyonu
 • Konjestif kalp yetmezliği

Başlangıç semptomları astım

  düşündürürse

       astımdan şüphelenin !

Dikkatli hikaye ile tanıyı koyun

    Semptomlara odaklanın !

Objektif ölçümlerle tanıyı doğrula

Spirometri “altın standart”’dır

Alternatif tanıların dışlanması

Vakamızı özetlersek

 • Astım semptomlarının varlığı
 • Ailede atopik hastalık öyküsü
 • Tetikleyici faktörlerle ilişkinin olması
 • Laboratuvar bulgularıyla desteklenmesi
 • Diğer nedenlerin dışlanması

Astım şiddetinin sınıflanması GINA 2006

Vakamız;

8 yaşında

Hafif persistan astım

Tedavi Prensipleri

 • Tedavide amaç tam kontrolün sağlanmasıdır.
 • Hastanın semptomlarına göre uygun tedavi başlanır.

ASTIM İLAÇLARI

Kontrol Edici İlaçlar

 • İnhale ve sistemik steroidler
 • Uzun etkili beta-2 agonistler
 • Lökotrien reseptör antagonistleri
 • Uzun etkili teofilin
 • Kromonlar

Semptom Giderici İlaçlar

 • Kısa etkili beta-2 agonistler
 • Teofilinler (İ.V. Formları)
 • Antikolinerjikler

Tedavi Basamakları

12345
Birini seçBirini seçBiri veya fazlasını ekleBiri veya fazlasını ekle
Düşük doz ICSDüşük doz ICS+LABAOrta veya Yüksek doz ICS+LABAOral steroid (düşük doz)
LTRaOrta / yüksek doz ICSLTRaAnti-IgE
Düşük doz ICS+LTRaTeofilin
Düşük doz ICS+Teofilin

Vakamız

Hafif persistan astım: İnhale steroid

Doz?

Ve

Gerektikçe B2 agonist

İNHALER STEROİDLERİN TEDAVİ DOZLARI

DOZLAR(mg)BEKLOMETAZONBUDESONİDFLUTİKAZON
DÜŞÜK250-500200-400100-250

 

ORTA500-1000400-800250-500
AĞIR1000 ­800 ­500 ­

İnhale glikokortikoidler

 • Güvenli bir şekilde kullanılabilecek en etkili antiinflamatuar tedavidir.
 • Beta agonist duyarlılığını artırırlar.
 • En az bir haftalık tedavi almadan belirtilerde düzelme olmamaktadır.
 • Teropatik etki 6-8 haftada plato çizer. Bu noktada doz aşamalı azaltılır.

İNHALER STEROİDLERİN  YAN ETKİLERİ

 • Orofaringeal kandidiasis
 • Ses kısıklığı
 • İrritasyona bağlı öksürük

Astımlı çocuklarda inhaler araçların seçimi

YaşTercih edilen araçAlternatif araç
4 yaş altıYüz maskesili aracı ile ölçülü doz inhalerYüz maskesiyle nebulizasyon
4-6 yaşAğızlıklı aracı ile ölçülü doz inhalerAğız yoluyla nebulizasyon
6 yaş üstüKuru toz inhaler veya ağızla ölçülü doz veya ağızlıklı aracı ile ölçülü doz inhalerAğız yoluyla nebulizazyon
 • Normalde orafarinkste depolanan büyük ilaç partikülleri haznede kalır ve oral ve gastrointestinal emilim azalır ve böylece inhaler ilaçların sistemik emilimi azalır.
 • Aracı tüpler orafaringeal yan etkileri azaltırlar.

İNHALER YOL ÇEŞİTLERİ

Maskeli hazne ile inhaler kullanımı

Maskesiz hazne ile inhaler kullanımı

Nebulizasyon

Nasıl nebulizasyon uygulayalım?

Kompresörlü (jet) nebulizatör.

2-5 mikron

Vakamız;

 • Tanı: Hafif persistan astım
 • Tedavi
 • FLUTİKAZON 125 2×1
 • Ventolin gerektikçe
 • Hazne: Maskesiz ağızlıklı hazne

Kontrol Kavramı

ÖzelliklerTam Kontrol

(hepsi olmalı)

Kısmi Kontrol

(herhangi biri/ hafta)

Kontrolsüz
Gün içi semptomYok

( 0-2 / hafta)

Haftada 2’den fazlaBir haftada kısmi kontrollü astımdaki 3 veya daha fazla özelliğin bulunması
Gece uyanmaYokHerhangi bir
Aktivite kısıtlamasıYokHerhangi bir
Rahatlatıcı

gereksinimi

Yok

( 0-2 / hafta)

Haftada 2’den fazla
FEV1 – PEFNormal< %80 veya kendi en iyisi
AlevlenmeYok1 veya fazla/yılKontrolsüz bir hafta

Kontrole göre tedavi

 

KONTROL DÜZEYİTEDAVİ PLANI
Tam KontrolEn düşük basamağı bul
Kısmi KontrolKontrole kadar basamak çık
KontrolsüzKontrole kadar basamak çık
AlevlenmeTedavisini yap