Moleküler alerji testi çok sayıda alerjenin saptanabileceği, kandan spesifik IgE antikor miktarına bakan çok detaylı bir testtir. Nano teknoloji ile yapılan bu testin bilimselliği kanıtlanmıştır. Moleküler alerji testi; besin alerjisi, polen alerjisi, ev tozu akarları (mitelar)gibi çok çeşitli alerjenlerin belirlendiği bir testtir. Moleküler alerji testi, biyochip yöntemi kullanılarak yapılan bir testtir. Solunum yolu alerjenleri ve besin alerjenlerinin özütleri ve ayrıca içindeki moleküllere yani bileşenlerine karşı alerjiler nano teknoloji kullanılarak tespit edilmektedir. Moleküler alerji testinde, kan hücreleri mikroskobik olarak incelenerek alerjen analiz edilir. Moleküler alerjisinin sonucu bir makine yardımı ile otomatik olarak verilmez. Moleküler alerji testi kısmen manuel bir testtir ve detaylı bir inceleme gerektirir. Moleküler alerji testinin yapılmasında deneyim çok önemlidir. Bu sebeple bu testin deneyimli kişiler tarafından yapılması gereklidir. Sonuç itibariyle bu testin alanında uzman ve deneyimli kişilerce yapılması oldukça önemlidir. Deneyimsiz kişiler tarafından yapılan moleküler alerji testleri yanıltıcı sonuçlara neden olabilir. 

Moleküler Alerji Testinin Faydaları

Kapsamlı ve yenilikçi bir testtir. Bu test sayesinde tek bir testler çok sayıda alerjene aynı anda bakılabilir. Moleküler alerji testi çapraz reaksiyona neden olan maddeleri ortadan kaldırır ve daha doğru bir alerji teşhisi konulmasına yardımcı olur. Moleküler alerji testinde alerjinin şiddeti, alerjinin ne kadar süre devam edebileceği gibi soruların cevabı netlik kazanmış olur. Alerji testi besin alerjisinin ne kadar süre devam edeceğini ve ciddi reaksiyonlara karşı risk değerlendirmesi yapma konusunda da oldukça yararlı bir yöntemdir. Örneğin bazı alerjik reaksiyonlar çok şiddetli olabilir ve anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik şoke neden olabilir. Moleküler alerji testinde alerjinin riski ölçülebildiği için anafilaksi durumunun gelişme olasılığı belirlenebilir.  Aynı zamanda alerji testi; alerji aşı tedavisi için de önemlidir. Alerjenin net olarak saptandığı moleküler alerji testi, alerjik reaksiyonların tedavisinin de kolay bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. 

Kimlere Yapılabilir?

  • Alerji şüphesi olan herkese, alerjenlerin daha kapsamlı incelenmesi için yapılabilir. 
  • Bazı durumlarda standart alerji testleri ile net sonuç alınmayabilir. Standart alerji testlerinde alerjisi saptanamayan kişilere moleküler alerji testi yapılabilir. 
  • Deri delme testi ya da kan testlerinde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda çapraz reaksiyon durumlarını dışlayarak, alerjik reaksiyona neden olan asıl maddenin saptanması için alerji testi yapılabilir. 
  • Ağız ve dudak çevresini içeren ve karıncalanma, uyuşma gibi belirtiler gösteren oral alerji sendromu olan hastalarda, bu sendromun neden kaynaklandığını belirlemek için bu test yapılabilir. 
  • Alerji aşısının bileşene dayalı olarak yapılması ve alerji aşılarından daha etkili sonuçlar alınabilmesi için alerji testi yapılabilir. 
  • Çoklu besin alerjisi olan kişilerde, besin alerjilerinin daha kapsamlı bir şekilde incelenip değerlendirilmesi için alerji testi yapılabilir. 
  • Besin alerjisi olan çocuklarda, besinlerin içindeki molekülleri belirleyerek çapraz reaksiyon durumlarını ve alerjinin süresini belirlemek için bu test yapılabilir. 
  • Alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde daha kapsamlı bir şekilde alerjik şok nedenlerinin saptanabilmesi için alerji testi yapılabilir.