Çocuk alerji bölümü gerekli personel ve alt yapının olduğu ve çocuklarda görülen alerji hastalıkların teşhis ve takiplerinin yapıldığı bölümlere denilir. Zaman zaman çocuk alerji merkezi de denilmektedir. Çocuk alerji bölümü eğitim araştırma hastaneleri, üniversite yanında özel olarak kurulmuş merkezler de vardır. 

Çocuk Alerji Bölümü Nedir?

Çocuk alerji bölümü çocuk alerji uzmanı ve gerekli personel ve alt yapının olduğu bölümlerdir. Bu bölümlerin sayısı her geçen gün ülkemizde artmaya devam etmektedir. Çocuk alerji hastalıkları çok yaygın olmasından dolayı çocuk alerji bölümüne ihtiyaç da artmıştır. Genellikle çocuk alerji bölümünde randevu bulmak oldukça zordur. Çocuk alerji bölümünde olması gereken standartlar vardır.

Çocuk Alerji Bölümü’nde olması gereken personel

Çocuk alerji bölümünde olması gereken asgari personel vardır. Bu personeller çocuk alerji bölümünde olmazsa olmazlarıdır. Bu personeller;

 • En az 2 çocuk alerji uzmanı olması,
 • 1 hemşire,
 • 1 sağlık personeli olmayan personel,
 • Solunum fonksiyon testi,
 • Hasta eğitimiyle ilgilenen personel olması gerekmektedir. Bu eğitimli personeller varlığında daha başarılı bir alerji hastalıkları takip ve tedavisi yapılabilmektedir.

Çocuk alerji bölümünde olması gereken alt yapı

Bölümde olması gereken alt yapı özellikleri de vardır. Bu klinik alt yapıda çocuk alerji uzmanları ve gerekli testlerin yapılabilmesi için şartlar sağlanmalıdır. Klinik alt yapısında;

 • Her doktor için bir oda,
 • Alerji deri testi,
 • Alerji yükleme testleri için oda,
 • Bronşial, oral, nazal, konjunktival yükleme odası,
 • Akciğer fonksiyon test test odası,
 • Alerjen İmmünoterapisi (Alerji Aşısı),
 • Toplantı odası,
 • Özel kitap ve dergiler,
 • Bilgisayar ve internet.

Gerekli Malzemeler ise;

Laboratuvar,

 • Gerekli testler.

Acil malzemeleri,

 • Resüsitasyon,
 • Ciddi anaflaksi tedavisi için uygun ortam.

Temel malzemeler,

 • Temel pediatri malzemeleri (Steteskop, otoskop, tartı),
 • Alerjen ekstreleri,
 • Pik flowmetre,
 • Spirometre,
 • Bronşialprovokasyon test,
 • Hazne ve yüz maskesi,
 • Plasebo inhaler araçlar,
 • Buzdolabı,
 • Egzersiz testi,
 • Rinomonometre,
 • Tympanogram,
 • Audiometri (audioscope gibi),
 • Plethysmograph,
 • İnfant solunum fonksiyon,
 • Eksele NO ölçüm,
 • Konjuktival provokasyon olması iyi olur.

Sonuç olarak

 • Çocuk alerji bölümü çocuklarda görülen alerji hastalıkların teşhis ve takiplerinin yapıldığı bölümlere denilir. 
 • Çocuk alerji bölümünde gerek personel gerekse klinik alt yapısının çocuklarda görülen alerji hastalıkların teşhis ve takibinin yapılması için uygun olması gerekmektedir.