Çocuk Doktorluğu ve Çocuk Sağlığı

Çocuk doktorluğu, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen önemli bir ihtisas alanıdır. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi, sağlık hizmetleri ve çocuk ölümlerinin oranı ile ölçülmektedir. Bu nedenle çocuk doktorlarına çocukların sağlığının korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi konusunda önemli görevler düşmektedir. Tıp eğitimi oldukça zor bir eğitim olduğu için kesinlikle doktor olmayı çok isteyenler doktor olmalıdır. 6 senelik eğitimden sonra insani ilişkilerinizin de iyi olması hastalarla ve hasa yakınlarıyla iyi bir iletişim kurmanız bakımından önemlidir. Ayrıca doktorların dikkatli, özenli, saygılı ve sabırlı kişiler olması da çok önemlidir. Tıpta gelişmeler çok hızlı yaşandığından doktorlar bu gelişmeleri sürekli okuyarak takip etmek zorundadırlar, bu yüzden doktor olmak için okumayı seven bir kişi olmak çok önemlidir. Türkiye’de 6 yıllık tıp eğitiminden sonra 4 yıllık pediatri yani çocuk doktorluğu ihtisası yapılmaktadır. Bu ihtisası yapan hekimlere pediatri veya çocuk hastalıkları mütehassısı ismi verilmektedir. Çocuk doktorları sadece çocuğunuzun hastalıklarını teşhis edip tedavi etmiyor, aynı zamanda çocuğunuzun sağlıklı büyümesine  yardımcı olup, onun büyüyüp gelişmesini de takip etmektedir. Çocuğun erişkinden en  önemli farkı 18 yaşına kadar sürekli olarak büyüyor olmasıdır.  Bu nedenle çocuk doktorları 18 yaşına kadar olan tüm bireylere bakabilmektedir.

Çocuk Doktoru

Halk arasında bazen çocuk doktorları ile bebek doktorları farklıymış gibi algılanabilmektedir. Ancak çocuk doktorları ve bebek doktorları aslında aynıdır.

Bebekler, özellikle ilk 1 yıl çocuğunuzu hiç hastalanmasa bile düzenli olarak her ay doktora götürülmelidir. Çünkü doktorunuz size her ay çocuğunuzun boy-kilo gelişimi, beslenmesi, aşıları, psiko sosyal ve sinirsel gelişimi hakkında bilgiler vermekte ve önerilerde bulunmaktadır.
1 yıldan sonra, 18 aya kadar 2-3 ayda bir, daha sonra 3 yaşa kadar 6 ayda bir, 3 yaştan ergenliğe girene kadar da yılda 1 kez olmak üzere çocuğunuz hastalanmasa bile doktora gitmelidir. Çünkü koruyucu hekimlik ancak sağlığın ve büyüme-gelişmenin  düzenli takibi ile mümkündür. Bu takibi çocuk doktorları yapmaktadır.

Günümüzde tıp biliminin çok gelişmesi artık yan dal uzmanlığını şart kılmıştır. Örneğin çocuk doktorları ”alerji” tanısı koyabilir veya böbrek hastalığı tanısı koyabilir, ancak bazı özel hastalıkların kendi yan dal uzmanları tarafından takip ve tedavi edilmeleri hem aileler hem de çocuklar için daha sağlıklı bir sonuç doğuracak, yanlış anlaşılmaları ve gereksiz üzüntüleri önleyecektir.

Çocuk hastalıkları uzmanı çocuğun doğumundan 18 yaşına kadar olan sürecindeki sağlık durumu ile ilgilenen uzman doktorlardır.
Çocuk alerji uzmanları ise çocuk hastalıkları uzmanlığının yanında uzmanlık almış doktorlardır.
Çevremizde bulunan ve vücudumuzda alerjik yanıt oluşturan maddelere “alerjen” denir. Alerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin alerjenlere karşı, aşırı şekilde ve anormal bir yanıt, tepki vermesi olarak tanımlanabilir.

Çocuk Alerji Bilimi vücudumuzun alerjenler ve bunlara alerji gelişmesiyle ile ilgili sorunları ve hastalıkları  ile uğraşan tıp bilimin dalıdır.

Çocuk Alerjisi Uzmanı veya tıp diliyle Pediatrik Alerji  Uzmanı ise yeni doğan döneminden 18 yaşına kadar olan bebek, çocuk ve  ergenlerde görülen;

Astım,
Alerjik Nezle,
Hışıltılı Çocuk (Wheezing İnfant),
Egzama (Atopik Dermatit),
Ürtiker (Kurdeşen),
Kontakt dermatit,
Göz Alerjisi,
Gıda Alerjisi,
İlaç Alerjileri,
Böcek Alerjileri,
Mesleki Alerjiler,
Anaflaksi (Alerjik Şok),
Herediter Anjioödem,

gibi alerjik sorunların tanı, tedavi ve izlemleri ile ilgilenir.