Burun Tıkanmalı Hastaya Güncel Yaklaşım Sunumu

Burun Tıkanmalı Hastaya Güncel Yaklaşım

Hastanın şikayet ve öyküsü

 • 12 yaşında erkek hasta
 • Nezle, hapşırma ve burun kaşıntısı
 • Sabahları artan burun tıkanması
 • Burun kanaması
 • Babada egzama öyküsü

Burun tıkanması nedenleri

Rinit

-İnfeksiyöz rinitler

-Noninfeksiyöz rinitler

Alerjik rinit

Non allerjik rinit

Eozinofilik

Non-eozinofilik

-Diğer nedenler

Alerjik rinit tanısı

Semptomlar

 • Hapşırma (paroksizmal)
 • Nezle (sulu ve bol)
 • Burun kaşıntısı
 • Burun tıkanması
 • Gözde kaşınma, sulanma, konjonktivit
 • Kulak kaşıntısı
 • Yumuşak damak ve farinkste kaşıntı
 • Tat ve koku bozukluğu
 • Burun kanaması
 • Ailede ve hastada atopik hastalıklar
 • Astım ve diğer alerjik hastalık semptomları

Fizik Muayene

Rinoskopi

 • Viral rinit
 • Alerjik rinit

Alerji deri testi

Pozitif alerji deri testi ile klinik korelasyon?

 • Serum IgE değeri

Nazal smear

 • Hızlı ayırıcı tanı
 • Eozinofili

Nazal provokasyon testi?

-Alerjenle (Allerji deri testleri ile klinik arasında uyumsuzluk)

– Nonspesifik (histamin …)

Alerjik rinit tanısı

 • Alerjik rinit semptomların varlığı
 • Burun muayenesi
 • Alerji deri testi
 • IgE

Hastanın laboratuvar sonuçları

 • Allerji deri testi (Ot ve hububat polenlerine karşı pozitif)
 • Nazal smear: %12 eozinofil
 • IgE: 250 IU/L (N:0-100)

-Alerjik rinit kliniği

-Uygun rinoskopi muayenesi

-Nazal sekresyonda eozinofil artışı

-Alerjik deri testi pozitif

-Serum Ig E yüksekliği

Astım gelişebilir mi?

 • Solunum fonksiyon testi

Alerjik rinit ARIA sınıflaması

İntermittan

-Haftada 4’ten az

         VEYA

-1 aydan az sürer

Haftanın en az 5 günü ve 1 yıldır şikayetleri olması nedeniyle: Persistan

Uykusunu etkilediği için: Orta-ağır

ALERJİK RİNİTTE TEDAVİ

Hapşırma    Nezle          Burun                Burun                       göz

                                             tıkanması       kaşıntı     semptomları

H1-antihistaminikler

oral    +++       +++       0 / +             +++       ++

intranasal         ++  +++                    ++       0

 

Kortikosteroidler          +++    +++        ++              ++       +

Kromonlar

  intranasal      +  +          +            +       0

 

Dekonjestanlar

intranasal             0  0  ++             0  0

oral            0    0                 0    0

Anti-kolinerjikler          0  +++         0          0  0

Anti-lökotirienler      0  +  ++             0       ++

Basamak tedavisi

Hafif intermittan semptomlar

 • Oral H1 antihistaminikler
 • intranasal H1 antihistaminikler
 • Ve/veya dekonjestanlar

Orta-ciddi intermittan

Oral veya intranasal H1 antihistaminikler

Ve/veya dekonjestanlar

İntranasal kortikosteroidler

(Kromonlar)

Orta-ciddi persistan

İntranasal kortikosteroidler

Korunma

Ev tozu akarlarından korunma gerekli

Uygun

 • Halılar
 • Deri mobilyalar
 • Toz tutan eşyalar
 • Yüksek vakumlu elektrik süpürgeleri, çift kese
 • Kolay yıkanabilen perdeler
 • Tüylü veya bez oyuncaklar


Kedi ve köpek


HAMAM BÖCEĞİ

 • Nem miktarı
 • Binadaki çatlaklar
 • Besinler
 • Kimyasal ilaçlar

Ev içi küfler

 • Nem
 • Havalandırma
 • Hijyen
 • Bira, şarap, kavun ve kavuna benzer meyveler

Ev dışı alerjenler

 • Pencere açılması
 • Ventilasyon sistemi
 • Yüz maskesi
 • Gözlük

Tavsiyeler

 • Yeni kuşak antihistaminikler
 • Obstrüksiyonun ön planda olmadığı allerjik rinitlerde antihistaminikler
 • Bir antihistaminiğe cevap vermeyen diğerine cevap verebilir
 • Burun tıkanıklığı çok fazlaysa önce 2-3 gün dekonjestan tedavi verilmelidir
 • Antihistaminikler akşam yemeğine yakın
 • Kortikosteroidler  verilme zamanları?
 • Steroidler önce yüksek doz başlanıp 1 hafta sonra doz azaltılmalıdır.

Sonuç

Alerjik rinit

Hastamızdaki alerjik rinit tedavisi

 • Polenlere karşı önlemler
 • Nazal steroid
 • Antihistaminik